آخرین جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین (ع) قبل از ماه مبارک رمضان ۹۶ برگزار گردید

قرائت زیارت پرفیض عاشورا توسط خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام:کربلائی رامین شاه آبادی ومجتبی حق منش درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین علیه السلام در حسینیه شهید دولت آبادی

جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین علیه السلام در حسینیه شهید محمّدعلی دولت آبادی برگزار گردید.

یکشنبه مورخه ۱۳۹۶/۲/۳۱ آخرین جلسه هفتگی هیئت زوّارالحسین علیه السلام در ماه شعبان ۹۶ با قرائت زیارت پرفیض و برکت عاشورا توسط خادمین هیئت زوّارالحسین علیه السلام ،کربلائی رامین شاه آبادی و مجتبی حق منش در حسینیه شهیددولت آبادی  آغاز گردید.

ذاکرین هیئت زوارالحسین علیه السلام کربلائی محمد حسین آخوندی و مجتبی حق منش روضه خوانی و مداحی این جلسه را بر عهده داشتند و به همراه دیگر جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام خود را آماده  استقبال از ماه مبارک رمضان کرده تا انشاءالله در این ماه عزیز  توشه سالیانه خود را از ائمه اطهار علیهم السلام دریافت نمایند.

همچنین ماه پرفیض و سراسر برکت رمضان برای جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام  یادآور شهادت دوست و هم هیئتی شهیدشان ،شهید راه نظم و امنیت محمدعلی دولت آبادی است که در روز ۲۱ ماه مبارک رمضان ۱۳۹۱ طی یک عملیات تعقیب و گریز با سارقین خودرو در تهران و با زبان روزه به شهادت رسید .

ماه مبارک رمضان ۱۳۹۶ پنجمین سالگرد شهادت شهیددولت آبادی است.خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام هر ساله در سالگرد شهادت دوست و هم هیئتی شهیدشان برنامه های متنوعی همچون برپائی ایستگاه صلواتی و یادواره این شهید بزرگوار را در هیئت زوارالحسین علیه السلام برگزار  می نمایند.

قرائت زیارت عاشورا توسط کربلائی رامین شاه آبادی در آخرین جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین علیه السلام در ماه شعبان 96 در حسینیه شهید دولت آبادی

قرائت زیارت عاشورا توسط کربلائی رامین شاه آبادی

قرائت زیارت عاشورا توسط مجتبی حق منش در آخرین جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین علیه السلام قبل از ماه مبارک رمضان 96 در حسینیه شهید دولت آبادی

قرائت زیارت عاشورا توسط مجتبی حق منش

مداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی محمدحسین آخوندی درآخرین جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین علیه السلام قبل از ماه مبارک رمضان 96 در حسینیه شهید دولت آبادی

ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی محمدحسین آخوندی

مداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام مجتبی حق منش درآخرین جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین علیه السلام ماه شعبان 96 در حسینیه شهید دولت آبادی

ذاکر اهل بیت علیه السلام مجتبی حق منش

ایراد ذکر توسط کربلائی رامین شاه آبادی درآخرین جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین علیه السلام قبل از ماه مبارک رمضان96 در حسینیه شهید دولت آبادی

ایراد ذکر توسط کربلائی رامین شاه آبادی

ایراد ذکر توسط آرمین عربی درآخرین جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین علیه السلام قبل از ماه مبارک رمضان 96 در حسینیه شهید دولت آبادی

ایراد ذکر توسط آرمین عربی

عزاداری وسینه زنی جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام درآخرین جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین علیه السلام قبل از ماه مبارک رمضان 96 در حسینیه شهید دولت آبادی

سینه زنی جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

عزاداری وسینه زنی جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام درآخرین جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین علیه السلام قبل از ماه مبارک رمضان 96 در حسینیه شهید دولت آبادی

عزاداری وسینه زنی جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

عزاداری وسینه زنی جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام درآخرین جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین علیه السلام قبل از ماه مبارک رمضان 96 در حسینیه شهید دولت آبادی

سینه زنی جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

قرائت زیارت پرفیض عاشورا توسط خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام:کربلائی رامین شاه آبادی ومجتبی حق منش درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین علیه السلام در حسینیه شهید دولت آبادی

قرائت زیارت پرفیض عاشورا توسط خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام:کربلائی رامین شاه آبادی ومجتبی حق منش

قرائت زیارت عاشورا توسط کربلائی رامین شاه آبادی در آخرین جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین علیه السلام در ماه شعبان 96 در حسینیه شهید دولت آبادی

قرائت زیارت عاشورا توسط کربلائی رامین شاه آبادی

قرائت زیارت پرفیض عاشورا توسط خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام:کربلائی رامین شاه آبادی ومجتبی حق منش درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین علیه السلام در حسینیه شهید دولت آبادی

قرائت زیارت پرفیض عاشورا توسط خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام:کربلائی رامین شاه آبادی ومجتبی حق منش

قرائت زیارت عاشورا توسط مجتبی حق منش در آخرین جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین علیه السلام قبل از ماه مبارک رمضان 96 در حسینیه شهید دولت آبادی

قرائت زیارت عاشورا توسط مجتبی حق منش

مداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی محمدحسین آخوندی درآخرین جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین علیه السلام قبل از ماه مبارک رمضان 96 در حسینیه شهید دولت آبادی

ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی محمدحسین آخوندی

عزاداری وسینه زنی جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام درآخرین جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین علیه السلام قبل از ماه مبارک رمضان 96 در حسینیه شهید دولت آبادی

عزاداری وسینه زنی جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

مداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام مجتبی حق منش وایراد ذکر توسط کربلائی رامین شاه آبادی درآخرین جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین علیه السلام ماه شعبان 96 در حسینیه شهید دولت آبادی

مداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام مجتبی حق منش وایراد ذکر توسط کربلائی رامین شاه آبادی

مداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام مجتبی حق منش درآخرین جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین علیه السلام ماه شعبان 96 در حسینیه شهید دولت آبادی

مداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام مجتبی حق منش

کودکی در آخرین جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین علیه السلام قبل از ماه مبارک رمضان 96 در حسینیه شهید دولت آبادی

عشق امام حسین علیه السلام از کودکی با شیعیان است

ایراد ذکر توسط آرمین عربی درآخرین جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین علیه السلام قبل از ماه مبارک رمضان 96 در حسینیه شهید دولت آبادی

ایراد ذکر توسط آرمین عربی

عزاداری وسینه زنی جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام درآخرین جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین علیه السلام قبل از ماه مبارک رمضان 96 در حسینیه شهید دولت آبادی

سینه زنی جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

مداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی محمدحسین آخوندی وایراد ذکر توسط کربلائی رامین شاه آبادی درآخرین جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین علیه السلام قبل از ماه مبارک رمضان96 در حسینیه شهید دولت آبادی

مداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی محمدحسین آخوندی وایراد ذکر توسط کربلائی رامین شاه آبادی

مداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی محمدحسین آخوندی درآخرین جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین علیه السلام قبل از ماه مبارک رمضان 96 در حسینیه شهید دولت آبادی

ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی محمدحسین آخوندی

اقامه نماز خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام درآخرین جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین علیه السلام قبل از ماه مبارک رمضان 96 در حسینیه شهید دولت آبادی

امیرالمومنین امام علی(ع):
لَو یَعلَمُ المُصَلّى ما یَغشاهُ مِنَ الرَّحمَهِ لَما رَفَعَ رَأسَهُ مِنَ السُّجودِ؛
اگر نمازگزار بداند تا چه حد مشمول رحمت الهى است هرگز سر خود را از سجده بر نخواهد داشت.
تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص ۱۷۵ ، ح

ایراد ذکر توسط کربلائی رامین شاه آبادی درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین علیه السلام در حسینیه شهید دولت آبادی

ایراد ذکر توسط کربلائی رامین شاه آبادی

اقامه نماز خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام درآخرین جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین علیه السلام قبل از ماه مبارک رمضان 96 در حسینیه شهید دولت آبادی

پیامبراکرم حضرت محمد (ص ) : الصلوه نور المؤمن
نماز نور مؤمن است .
( شهاب الاخبار، ص .۵۰ نهج الفصاحه ، ص ۳۹۶ )

مداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی محمدحسین آخوندی درآخرین جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین علیه السلام قبل از ماه مبارک رمضان 96 در حسینیه شهید دولت آبادی

ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی محمدحسین آخوندی

عزاداری وسینه زنی جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام درآخرین جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین علیه السلام قبل از ماه مبارک رمضان 96 در حسینیه شهید دولت آبادی

عزاداری وسینه زنی جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

عزاداری وسینه زنی جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام درآخرین جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین علیه السلام قبل از ماه مبارک رمضان 96 در حسینیه شهید دولت آبادی

سینه زنی جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

اقامه نماز خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام درآخرین جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین علیه السلام قبل از ماه مبارک رمضان 96 در حسینیه شهید دولت آبادی

پیامبر (ص ) : الصلوه عماد دینکم
نماز، پایه و ستون دین شماست .
( میزان الحکمه ، ج ۵، ص ۳۷۰ )

قرائت زیارت پرفیض عاشورا توسط خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام:کربلائی رامین شاه آبادی ومجتبی حق منش درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین علیه السلام در حسینیه شهید دولت آبادی

قرائت زیارت پرفیض عاشورا توسط خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام:کربلائی رامین شاه آبادی ومجتبی حق منش

روضه خوانی ومداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی محمدحسین آخوندی در جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین علیه السلام در حسینیه شهید دولت آبادی

روضه خوانی ومداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی محمدحسین آخوندی

تنظیم سیستم صوتی توسط خادم هیئت زوارالحسین علیه السلام محمد حسن بهشتیان درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین علیه السلام در حسینیه شهید دولت آبادی

تنظیم سیستم صوتی توسط خادم هیئت زوارالحسین علیه السلام محمد حسن بهشتیان

روضه خوانی ومداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی محمدحسین آخوندی در جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین علیه السلام در حسینیه شهید دولت آبادی

روضه خوانی ومداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی محمدحسین آخوندی

روضه خوانی ومداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی محمدحسین آخوندی در جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین علیه السلام در حسینیه شهید دولت آبادی

مداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی محمدحسین آخوندی

روضه خوانی ومداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی محمدحسین آخوندی در جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین علیه السلام در حسینیه شهید دولت آبادی

مداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی محمدحسین آخوندی

عزاداری وسینه زنی جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام درآخرین جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین علیه السلام قبل از ماه مبارک رمضان 96 در حسینیه شهید دولت آبادی

عزاداری وسینه زنی جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

مداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی محمدحسین آخوندی وایراد ذکر توسط کربلائی رامین شاه آبادی درآخرین جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین علیه السلام قبل از ماه مبارک رمضان96 در حسینیه شهید دولت آبادی

مداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی محمدحسین آخوندی وایراد ذکر توسط کربلائی رامین شاه آبادی

ایراد ذکر توسط آرمین عربی درآخرین جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین علیه السلام قبل از ماه مبارک رمضان 96 در حسینیه شهید دولت آبادی

ایراد ذکر توسط آرمین عربی

عزاداری وسینه زنی جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام درآخرین جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین علیه السلام قبل از ماه مبارک رمضان 96 در حسینیه شهید دولت آبادی

عزاداری وسینه زنی جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

تنظیم سیستم صوتی توسط خادم هیئت زوارالحسین علیه السلام محمد حسن بهشتیان درآخرین جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین علیه السلام قبل از ماه مبارک رمضان 96 در حسینیه شهید دولت آبادی

تنظیم سیستم صوتی توسط خادم هیئت زوارالحسین علیه السلام محمد حسن بهشتیان

عزاداری وسینه زنی جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام درآخرین جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین علیه السلام قبل از ماه مبارک رمضان 96 در حسینیه شهید دولت آبادی

جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

مداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام مجتبی حق منش درآخرین جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین علیه السلام ماه شعبان 96 در حسینیه شهید دولت آبادی

مداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام مجتبی حق منش

ایراد ذکر توسط آرمین عربی درآخرین جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین علیه السلام قبل از ماه مبارک رمضان 96 در حسینیه شهید دولت آبادی

ایراد ذکر توسط آرمین عربی

مداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام مجتبی حق منش درآخرین جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین علیه السلام ماه شعبان 96 در حسینیه شهید دولت آبادی

ذاکر اهل بیت علیه السلام مجتبی حق منش

مداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی محمدحسین آخوندی درآخرین جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین علیه السلام قبل از ماه مبارک رمضان 96 در حسینیه شهید دولت آبادی

ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی محمدحسین آخوندی

قرائت زیارت عاشورا توسط کربلائی رامین شاه آبادی در آخرین جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین علیه السلام در ماه شعبان 96 در حسینیه شهید دولت آبادی

قرائت زیارت عاشورا توسط کربلائی رامین شاه آبادی

قرائت زیارت عاشورا توسط مجتبی حق منش در آخرین جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین علیه السلام قبل از ماه مبارک رمضان 96 در حسینیه شهید دولت آبادی

قرائت زیارت عاشورا توسط مجتبی حق منش

جمعی از جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام در آخرین جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین علیه السلام قبل از ماه مبارک رمضان 96 در حسینیه شهید دولت آبادی

جمعی از جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

قرائت زیارت عاشورا توسط مجتبی حق منش در آخرین جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین علیه السلام قبل از ماه مبارک رمضان 96 در حسینیه شهید دولت آبادی

قرائت زیارت عاشورا توسط مجتبی حق منش

قرائت زیارت پرفیض عاشورا توسط خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام:کربلائی رامین شاه آبادی ومجتبی حق منش درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین علیه السلام در حسینیه شهید دولت آبادی

قرائت زیارت پرفیض عاشورا توسط خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام:کربلائی رامین شاه آبادی ومجتبی حق منش

عزاداری وسینه زنی جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام درآخرین جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین علیه السلام قبل از ماه مبارک رمضان 96 در حسینیه شهید دولت آبادی

سینه زنی جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

عزاداری وسینه زنی جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام درآخرین جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین علیه السلام قبل از ماه مبارک رمضان 96 در حسینیه شهید دولت آبادی

عزاداری وسینه زنی جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

ایراد ذکر توسط کربلائی رامین شاه آبادی درآخرین جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین علیه السلام قبل از ماه مبارک رمضان96 در حسینیه شهید دولت آبادی

ایراد ذکر توسط کربلائی رامین شاه آبادی

مداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام مجتبی حق منش درآخرین جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین علیه السلام ماه شعبان 96 در حسینیه شهید دولت آبادی

ذاکر اهل بیت علیه السلام مجتبی حق منش

عزاداری وسینه زنی جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام درآخرین جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین علیه السلام قبل از ماه مبارک رمضان 96 در حسینیه شهید دولت آبادی

عزاداری وسینه زنی جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

عزاداری وسینه زنی جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام درآخرین جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین علیه السلام قبل از ماه مبارک رمضان 96 در حسینیه شهید دولت آبادی

عزاداری وسینه زنی جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

عزاداری وسینه زنی جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام درآخرین جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین علیه السلام قبل از ماه مبارک رمضان 96 در حسینیه شهید دولت آبادی

عزاداری وسینه زنی جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

عزاداری وسینه زنی جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام درآخرین جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین علیه السلام قبل از ماه مبارک رمضان 96 در حسینیه شهید دولت آبادی

عزاداری وسینه زنی جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

ایراد ذکر توسط آرمین عربی درآخرین جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین علیه السلام قبل از ماه مبارک رمضان 96 در حسینیه شهید دولت آبادی

ایراد ذکر توسط آرمین عربی

عزاداری وسینه زنی جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام درآخرین جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین علیه السلام قبل از ماه مبارک رمضان 96 در حسینیه شهید دولت آبادی

جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

مداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی محمدحسین آخوندی وایراد ذکر توسط کربلائی رامین شاه آبادی درآخرین جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین علیه السلام قبل از ماه مبارک رمضان96 در حسینیه شهید دولت آبادی

مداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی محمدحسین آخوندی وایراد ذکر توسط کربلائی رامین شاه آبادی

روضه خوانی ومداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی محمدحسین آخوندی در جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین علیه السلام در حسینیه شهید دولت آبادی

مداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی محمدحسین آخوندی

مداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی محمدحسین آخوندی درآخرین جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین علیه السلام قبل از ماه مبارک رمضان 96 در حسینیه شهید دولت آبادی

مداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی محمدحسین آخوندی

عزاداری وسینه زنی جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام درآخرین جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین علیه السلام قبل از ماه مبارک رمضان 96 در حسینیه شهید دولت آبادی

عزاداری وسینه زنی جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

روضه خوانی ومداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی محمدحسین آخوندی در جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین علیه السلام در حسینیه شهید دولت آبادی

مداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی محمدحسین آخوندی

روضه خوانی ومداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی محمدحسین آخوندی در جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین علیه السلام در حسینیه شهید دولت آبادی

مداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی محمدحسین آخوندی

اقامه نماز خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام درآخرین جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین علیه السلام قبل از ماه مبارک رمضان 96 در حسینیه شهید دولت آبادی

امام علی (ع ) : واقام الصلاه فاتها المله
بر پا داشتن نماز، نشانه اصلی دین است .
( نهج البلاغه ، خطبه ۱۱۰ )

عزاداری وسینه زنی جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام درآخرین جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین علیه السلام قبل از ماه مبارک رمضان 96 در حسینیه شهید دولت آبادی

عزاداری وسینه زنی جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

عزاداری وسینه زنی جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام درآخرین جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین علیه السلام قبل از ماه مبارک رمضان 96 در حسینیه شهید دولت آبادی

جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

ایراد ذکر توسط آرمین عربی درآخرین جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین علیه السلام قبل از ماه مبارک رمضان 96 در حسینیه شهید دولت آبادی

ایراد ذکر توسط آرمین عربی

عزاداری وسینه زنی جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام درآخرین جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین علیه السلام قبل از ماه مبارک رمضان 96 در حسینیه شهید دولت آبادی

سینه زنی جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

عزاداری وسینه زنی جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام درآخرین جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین علیه السلام قبل از ماه مبارک رمضان 96 در حسینیه شهید دولت آبادی

سینه زنی جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

عزاداری وسینه زنی جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام درآخرین جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین علیه السلام قبل از ماه مبارک رمضان 96 در حسینیه شهید دولت آبادی

جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

مداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام مجتبی حق منش درآخرین جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین علیه السلام ماه شعبان 96 در حسینیه شهید دولت آبادی

مداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام مجتبی حق منش

قرائت زیارت پرفیض عاشورا توسط خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام:کربلائی رامین شاه آبادی ومجتبی حق منش درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین علیه السلام در حسینیه شهید دولت آبادی

قرائت زیارت پرفیض عاشورا توسط خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام:کربلائی رامین شاه آبادی ومجتبی حق منش

مداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی محمدحسین آخوندی درآخرین جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین علیه السلام قبل از ماه مبارک رمضان 96 در حسینیه شهید دولت آبادی

ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی محمدحسین آخوندی

قرائت زیارت عاشورا توسط کربلائی رامین شاه آبادی در آخرین جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین علیه السلام در ماه شعبان 96 در حسینیه شهید دولت آبادی

قرائت زیارت عاشورا توسط کربلائی رامین شاه آبادی

مداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی محمدحسین آخوندی درآخرین جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین علیه السلام قبل از ماه مبارک رمضان 96 در حسینیه شهید دولت آبادی

روضه خوانی ومداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی محمدحسین آخوندی

مداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام مجتبی حق منش درآخرین جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین علیه السلام ماه شعبان 96 در حسینیه شهید دولت آبادی

مداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام مجتبی حق منش

مداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام مجتبی حق منش درآخرین جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین علیه السلام ماه شعبان 96 در حسینیه شهید دولت آبادی

ذاکر اهل بیت علیه السلام مجتبی حق منش

مداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی محمدحسین آخوندی درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین علیه السلام در حسینیه شهید دولت آبادی

ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی محمدحسین آخوندی

مداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی محمدحسین آخوندی وایراد ذکر توسط کربلائی رامین شاه آبادی درآخرین جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین علیه السلام قبل از ماه مبارک رمضان96 در حسینیه شهید دولت آبادی

مداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی محمدحسین آخوندی وایراد ذکر توسط کربلائی رامین شاه آبادی

ایراد ذکر توسط کربلائی رامین شاه آبادی درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین علیه السلام در حسینیه شهید دولت آبادی

ایراد ذکر توسط کربلائی رامین شاه آبادی

عزاداری وسینه زنی جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام درآخرین جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین علیه السلام قبل از ماه مبارک رمضان 96 در حسینیه شهید دولت آبادی

عزاداری وسینه زنی جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

عزاداری وسینه زنی جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام درآخرین جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین علیه السلام قبل از ماه مبارک رمضان 96 در حسینیه شهید دولت آبادی

عزاداری وسینه زنی جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

روضه خوانی ومداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی محمدحسین آخوندی در جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین علیه السلام در حسینیه شهید دولت آبادی

مداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی محمدحسین آخوندی

مداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام مجتبی حق منش درآخرین جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین علیه السلام ماه شعبان 96 در حسینیه شهید دولت آبادی

ذاکر اهل بیت علیه السلام مجتبی حق منش

عزاداری وسینه زنی جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام درآخرین جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین علیه السلام قبل از ماه مبارک رمضان 96 در حسینیه شهید دولت آبادی

سینه زنی جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

مداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام مجتبی حق منش درآخرین جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین علیه السلام ماه شعبان 96 در حسینیه شهید دولت آبادی

ذاکر اهل بیت علیه السلام مجتبی حق منش

مداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام مجتبی حق منش وایراد ذکر توسط کربلائی رامین شاه آبادی درآخرین جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین علیه السلام ماه شعبان 96 در حسینیه شهید دولت آبادی

مداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام مجتبی حق منش وایراد ذکر توسط کربلائی رامین شاه آبادی

عزاداری وسینه زنی جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام درآخرین جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین علیه السلام قبل از ماه مبارک رمضان 96 در حسینیه شهید دولت آبادی

سینه زنی جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

عزاداری وسینه زنی جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام درآخرین جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین علیه السلام قبل از ماه مبارک رمضان 96 در حسینیه شهید دولت آبادی

عزاداری وسینه زنی جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

مداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام مجتبی حق منش وایراد ذکر توسط کربلائی رامین شاه آبادی درآخرین جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین علیه السلام ماه شعبان 96 در حسینیه شهید دولت آبادی

مداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام مجتبی حق منش وایراد ذکر توسط کربلائی رامین شاه آبادی

مداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام مجتبی حق منش درآخرین جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین علیه السلام ماه شعبان 96 در حسینیه شهید دولت آبادی

مداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام مجتبی حق منش

ایراد ذکر توسط آرمین عربی درآخرین جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین علیه السلام قبل از ماه مبارک رمضان 96 در حسینیه شهید دولت آبادی

ایراد ذکر توسط آرمین عربی

عزاداری وسینه زنی جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام درآخرین جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین علیه السلام قبل از ماه مبارک رمضان 96 در حسینیه شهید دولت آبادی

سینه زنی جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

عزاداری وسینه زنی جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام درآخرین جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین علیه السلام قبل از ماه مبارک رمضان 96 در حسینیه شهید دولت آبادی

سینه زنی جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

مداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام مجتبی حق منش درآخرین جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین علیه السلام ماه شعبان 96 در حسینیه شهید دولت آبادی

مداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام مجتبی حق منش

عزاداری وسینه زنی جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام درآخرین جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین علیه السلام قبل از ماه مبارک رمضان 96 در حسینیه شهید دولت آبادی

سینه زنی جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

مداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام مجتبی حق منش درآخرین جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین علیه السلام ماه شعبان 96 در حسینیه شهید دولت آبادی

مداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام مجتبی حق منش

مداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی محمدحسین آخوندی وایراد ذکر توسط آرمین عربی درآخرین جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین علیه السلام قبل از ماه مبارک رمضان96 در حسینیه شهید دولت آبادی

مداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی محمدحسین آخوندی وایراد ذکر توسط آرمین عربی

ایراد ذکر توسط کربلائی رامین شاه آبادی درآخرین جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین علیه السلام قبل از ماه مبارک رمضان96 در حسینیه شهید دولت آبادی

ایراد ذکر توسط کربلائی رامین شاه آبادی

مداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام مجتبی حق منش درآخرین جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین علیه السلام ماه شعبان 96 در حسینیه شهید دولت آبادی

ذاکر اهل بیت علیه السلام مجتبی حق منش

مداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی محمدحسین آخوندی وایراد ذکر توسط کربلائی رامین شاه آبادی درآخرین جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین علیه السلام قبل از ماه مبارک رمضان96 در حسینیه شهید دولت آبادی

مداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی محمدحسین آخوندی وایراد ذکر توسط کربلائی رامین شاه آبادی

مداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی محمدحسین آخوندی درآخرین جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین علیه السلام قبل از ماه مبارک رمضان 96 در حسینیه شهید دولت آبادی

ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی محمدحسین آخوندی

قرائت زیارت عاشورا توسط کربلائی رامین شاه آبادی در آخرین جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین علیه السلام در ماه شعبان 96 در حسینیه شهید دولت آبادی

قرائت زیارت عاشورا توسط کربلائی رامین شاه آبادی

اقامه نماز خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام درآخرین جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین علیه السلام قبل از ماه مبارک رمضان 96 در حسینیه شهید دولت آبادی

امام محمد باقر(ع):
مَن اَتَمَّ رُکوعَهُ لَم تَدخُلهُ وَحشَهٌ فی القَبر.
هر که رکوع نمازش را کامل انجام دهد هیچ ترس و وحشتی در قبر با سراغش نمی آید.
کافی(ط-الاسلامیه) ج ۳ ، ص ۳۲۱ ، ح ۷

مداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی محمدحسین آخوندی درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین علیه السلام در حسینیه شهید دولت آبادی

ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی محمدحسین آخوندی

مداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی محمدحسین آخوندی درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین علیه السلام در حسینیه شهید دولت آبادی

ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی محمدحسین آخوندی

عزاداری وسینه زنی جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام درآخرین جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین علیه السلام قبل از ماه مبارک رمضان 96 در حسینیه شهید دولت آبادی

عزاداری وسینه زنی جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

جمعی از جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام در آخرین جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین علیه السلام قبل از ماه مبارک رمضان 96 در حسینیه شهید دولت آبادی

جمعی از جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

 

 

کلمات کلیدی:

جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین,حسینیه شهیددولت آبادی,سینه زنی ومداحی هیئت زوارالحسین,برگزاری جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین,جلسات هفتگی یکشنبه شبها,مراسم هیئت زوارالحسین,خادمین هیئت زوارالحسین,جوانان هیئت زوارالحسین,سینه زنی هیئت زوارالحسین,مداحی جوانان هیئت زوارالحسین,عزاداری وسینه زنی جوانان هیئت زوارالحسین,حسینیه شهیدمحمدعلی دولت آبادی,شهید پلیس۱۱۰,شهدای فاتب,شهدای ناجا,شهدای پلیس تهران,ایثارگران فاتب,شهیدان فاتب,زیارت عاشورا درهیئت زوارالحسین,قرائت زیارت عاشورا درحسینیه شهیددولت آبادی

یک دیدگاه برای “آخرین جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین (ع) قبل از ماه مبارک رمضان ۹۶ برگزار گردید”

[…] مراسم روضه هفتگی هیئت زوارالحسین علیه السلام درشب سوم ماه مبارک رمضان ویژه توسل به حضرت رقیه (س) درحسینیه شهید دولت آبادی برگزار گردید. […]

پاسخ دهید

دیدگاه شما

تویتر خوشمزه فیس بوک دیگ StumbleUpon بوز تکنوراتی

بهینه سازی پوسته : پک سنتر
آماده شده توسط : ماندگار وب