بازدید معاونت نیروی انسانی فاتب وهمراهان از هیئت زوارالحسین علیه السلام

بازدیدازحسینیه شهید دولت آبادی,بازدید سرهنگ ایوب گرامی معاون نیروی انسانی فاتب وسرگرد علی مهدی وسرکار خانم سرگرد صادقی ازمرکز امورایثارگران فاتب از حسینیه شهید دولت آبادی درمعیت خانواده معظم شهیددولت آبادی -شهدای ناجا

بازدیدنیروی انسانی فاتب ازحسینیه شهیددولت آبادی,بازدید ازهیئت زوارالحسین توسط فاتب

معاونت نیروی انسانی فاتب و همراهان محترم ضمن دیدار با خانواده شهید محمدعلی دولت آبادی از حسینیه شهیددولت آبادی بازدید بعمل آوردند.

در آستانه سالرور شهادت امام جعفر صادق علیه السلام  مورخه ۱۳۹۵/۴/۲۸ سرهنگ ایوب گرامی معاون نیروی انسانی فاتب وسرگرد علی مهدی از معاونت نیروی انسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ بهمراه سرکار خانم سرگرد صادقی از مرکز امور ایثارگران فاتب ضمن دیدار باخانواده شهید محمدعلی دولت آبادی و در معیت این خانواده محترم، از حسینیه شهید دولت آبادی(محل برگزاری دائمی جلسات و مراسم های هیئت زوارالحسین علیه السلام) بازدید بعمل آوردند.

هیئت زوارالحسین علیه السلام توسط شهید دولت آبادی و تنی چند از دوستان وی درسال ۱۳۸۹  جهت برگزاری جلسات هفتگی (یکشنبه شبها) پایه گزاری گردید.

 

بازدید از حسینیه شهیددولت آبادی,سرهنگ ایوب گرامی معاون نیروی انسانی فاتب وسرگرد علی مهدی وسرکار خانم سرگرد صادقی ازمرکز امورایثارگران فاتب دربازدید از حسینیه شهید دولت آبادی محل برگزاری جلسات هیئت زورالحسین درمعیت خانواده معظم شهیددولت آبادی -شهدای ناجا

بازدید معاونت نیروی انسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ از حسینیه شهید دولت آبادی

بازدیدازحسینیه شهید دولت آبادی,بازدید سرهنگ ایوب گرامی معاون نیروی انسانی فاتب وسرگرد علی مهدی وسرکار خانم سرگرد صادقی ازمرکز امورایثارگران فاتب از حسینیه شهید دولت آبادی درمعیت خانواده معظم شهیددولت آبادی -شهدای ناجا

بازدید معاونت نیروی انسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ از هیئت زوارالحسین علیه السلام

بازدید از حسینیه شهیددولت آبادی,سرهنگ ایوب گرامی معاون نیروی انسانی فاتب وسرگرد علی مهدی وسرکار خانم سرگرد صادقی ازمرکز امورایثارگران فاتب دربازدید از حسینیه شهید دولت آبادی محل برگزاری جلسات هیئت زورالحسین درمعیت خانواده معظم شهیددولت آبادی -شهدای ناجا

بازدید معاونت نیروی انسانی فاتب از حسینیه شهید دولت آبادی

بازدیدازحسینیه شهید دولت آبادی,بازدید سرهنگ ایوب گرامی معاون نیروی انسانی فاتب وسرگرد علی مهدی وسرکار خانم سرگرد صادقی ازمرکز امورایثارگران فاتب از حسینیه شهید دولت آبادی درمعیت خانواده معظم شهیددولت آبادی -شهدای ناجا

بازدید معاونت نیروی انسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ از هیئت زوارالحسین علیه السلام

بازدیدازحسینیه شهید دولت آبادی,بازدید سرهنگ ایوب گرامی معاون نیروی انسانی فاتب وسرگرد علی مهدی وسرکار خانم سرگرد صادقی ازمرکز امورایثارگران فاتب از حسینیه شهید دولت آبادی درمعیت خانواده معظم شهیددولت آبادی -شهدای ناجا

بازدید معاونت نیروی انسانی فاتب از حسینیه شهید دولت آبادی

بازدید از حسینیه شهیددولت آبادی,سرهنگ ایوب گرامی معاون نیروی انسانی فاتب وسرگرد علی مهدی وسرکار خانم سرگرد صادقی ازمرکز امورایثارگران فاتب دربازدید از حسینیه شهید دولت آبادی محل برگزاری جلسات هیئت زورالحسین درمعیت خانواده معظم شهیددولت آبادی -شهدای ناجا

بازدید معاونت نیروی انسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ از حسینیه شهید دولت آبادی

بازدید از هیئت زوارالحسین,بازدید معاونت نیروی انسانی فاتب وهیئت همراه از حسینیه شهیددولت آبادی محل برگزاری جلسات هفتگی هیئت زوارالحسین درمعیت خانواده معظم شهیددولت آبادی-شهدای ناجا

بازدید معاونت نیروی انسانی فاتب وهیئت همراه از حسینیه شهیددولت آبادی محل برگزاری جلسات هفتگی هیئت زوارالحسین درمعیت خانواده معظم شهیددولت آبادی

بازدیدازحسینیه شهید دولت آبادی,بازدید سرهنگ ایوب گرامی معاون نیروی انسانی فاتب وسرگرد علی مهدی وسرکار خانم سرگرد صادقی ازمرکز امورایثارگران فاتب از حسینیه شهید دولت آبادی درمعیت خانواده معظم شهیددولت آبادی -شهدای ناجا

بازدید معاونت نیروی انسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ از حسینیه شهید دولت آبادی

بازدید از حسینیه شهیددولت آبادی,سرهنگ ایوب گرامی معاون نیروی انسانی فاتب وسرگرد علی مهدی وسرکار خانم سرگرد صادقی ازمرکز امورایثارگران فاتب دربازدید از حسینیه شهید دولت آبادی محل برگزاری جلسات هیئت زورالحسین درمعیت خانواده معظم شهیددولت آبادی -شهدای ناجا

بازدید معاونت نیروی انسانی فاتب وهیئت همراه از حسینیه شهیددولت آبادی محل برگزاری جلسات هفتگی هیئت زوارالحسین درمعیت خانواده معظم شهیددولت آبادی

بازدید از حسینیه شهیددولت آبادی,سرهنگ ایوب گرامی معاون نیروی انسانی فاتب وسرگرد علی مهدی وسرکار خانم سرگرد صادقی ازمرکز امورایثارگران فاتب دربازدید از حسینیه شهید دولت آبادی محل برگزاری جلسات هیئت زورالحسین درمعیت خانواده معظم شهیددولت آبادی -شهدای ناجا

بازدید معاونت نیروی انسانی فاتب از حسینیه شهید دولت آبادی

 

 

 

کلمات کلیدی:

بازدیدنیروی انسانی فاتب ازحسینیه شهیددولت آبادی,بازدید ازهیئت زوارالحسین توسط فاتب,دیدارباخانواده شهیددولت آبادی,دیدارمعاونت نیروی انسانی فاتب باخانواده شهیددولت آبادی,دیداربا خانواده شهدای ناجا,شهیدمحمدعلی دولت آبادی,شهیددولت آبادی اولین شهیدپلیس۱۱۰ناجا,شهیدمدافع وطن شهیددولت آبادی,شهدای فاتب,شهدای ناجا,شهدای پلیس پیشگیری,شهدای نیروی انتظامی,دیدارباخانواده شهدا,شهیدان ناجا,شهدای راه نظم وامنیت,شهدای مدافع وطن,حسینیه شهیددولت آبادی,هیئت زوارالحسین,حسینیه شهیددولت آبادی محل برگزاری جلسات هیئت زوارالحسین,دیدارسرهنگ ایوب گرامی با خانواده شهیددولت آبادی,دیدار سرهنگ گرامی وسرگرد مهدی وسرگرد صادقی با خانواده شهیددولت آبادی

پاسخ دهید

دیدگاه شما

تویتر خوشمزه فیس بوک دیگ StumbleUpon بوز تکنوراتی

بهینه سازی پوسته : پک سنتر
آماده شده توسط : ماندگار وب