بازدید سرکلانتری یازدهم وکلانتری های ۱۰۶و۱۲۰و۱۱۹ از هیئت زوارالحسین(ع)

بازدید نیروی انتظامی از حسینیه شهیددولت آبادی وهیئت زوارالحسین/

سرکلانتر یازدهم سرهنگ ارباب پور و ریاست محترم عقیدتی سیاسی سرکلانتری یازدهم حجت الاسلام والمسلمین نوری وریاست محترم کلانتری 106 شهید نامجو سرهنگ نوایی در بازدید از هیئت زوارالحسین بمناسبت هفته نیروی انتظامی

بمناسبت هفته نیروی انتظامی وبه منظور پاسداشت مقام والای شهدای گرانقدر و تجلیل از خانواده معظم شهدای نیروی انتظامی ،سرکلانتری یازدهم فاتب با همراهی کلانتری ۱۰۶ شهید نامجو و کلانتری های ۱۲۰ سید خندان و ۱۱۹ مهرآباد جنوبی در دو دیدار جداگانه ضمن حضور در منزل شهید دولت آبادی و دیدار با خانواده معظم آن شهید گرانقدر ،از حسینیه شهیددولت آبادی محل برگزاری دائمی جلسات و مراسم های هیئت زوارالحسین علیه السلام بازدید بعمل آوردند.

در دیدار اول مورخه ۱۳۹۶/۷/۱۸ سرکلانتر محترم یازدهم فاتب سرهنگ ارباب پور بهمراه حجت الاسلام والمسلمین نوری ریاست محترم عقیدتی سیاسی سرکلانتری یازدهم فرماندهی انتظامی تهران بزرگ و سرهنگ نوایی ریاست محترم کلانتری ۱۰۶ شهید نامجو و جمعی از مسئولین و پرسنل محترم سرکلانتری یازدهم و کلانتری ۱۰۶ شهید نامجو با مراجعه به منزل شهید مدافع وطن شهیدمحمدعلی دولت آبادی با خانواده این شهید دیدار و با اهدای لوح تقدیر از آنان تجلیل به عمل آوردند و در پایان از هیئت زوارالحسین علیه السلام بازدید بعمل آوردند.

در دیدار دوم مورخه ۱۳۹۶/۷/۱۹ ریاست محترم کلانتری ۱۲۰ سید خندان سرهنگ زندی و جمعی از مسئولین و پرسنل محترم کلانتری ۱۲۰ سید خندان و سرهنگ نورآبادی ریاست محترم کلانتری ۱۱۹ مهرآبادی جنوبی با حضور در منزل شهید راه نظم وامنیت شهید محمدعلی دولت آبادی با تقدیم لوح یادبود از ایثارگری و صبر خانواده معظم شهیددولت آبادی تجلیل نموده و در پایان از هیئت زوارالحسین علیه السلام نیز بازدید بعمل آوردند.

خانواده شهیددولت آبادی و خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام که همگی از دوستان شهیددولت آبادی هستند ضمن تبریک هفته نیروی انتظامی به سبز پوشان عرصه نظم و امنیت ،برای زحمات  و جانفشانی های این عزیزان از فرماندهی و همه پرسنل نیروی انتظامی تقدیر و تشکر می نمایند.

هیئت زوارالحسین علیه السلام در سال ۱۳۸۹ توسط شهیددولت آبادی و تنی چند از دوستان وی جهت برگزاری جلسات هفتگی ومناسبتی پایه گزاری گردید.

سرهنگ زندی ریاست محترم کلانتری120سید خندان وپرسنل محترم کلانتری 120 سید خندان وسرهنگ نورآبادی ریاست محترم کلانتری119 مهرآباد جنوبی در بازدید از حسینیه شهیددولت آبادی بمناسبت هفته نیروی انتظامی

سرهنگ زندی ریاست محترم کلانتری۱۲۰سید خندان وپرسنل محترم کلانتری۱۲۰ وسرهنگ نورآبادی ریاست محترم کلانتری۱۱۹ مهرآباد جنوبی در بازدید از هیئت زوارالحسین علیه السلام

سرکلانتر یازدهم سرهنگ ارباب پور و ریاست محترم عقیدتی سیاسی سرکلانتری یازدهم حجت الاسلام والمسلمین نوری وریاست محترم کلانتری 106 شهید نامجو سرهنگ نوایی در بازدید از حسینیه شهیددولت آبادی بمناسبت هفته نیروی انتظامی

سرکلانتر یازدهم سرهنگ ارباب پور و ریاست محترم عقیدتی سیاسی سرکلانتری یازدهم حجت الاسلام والمسلمین نوری وریاست محترم کلانتری ۱۰۶ شهید نامجو سرهنگ نوایی در بازدید از حسینیه شهیددولت آبادی بمناسبت هفته نیروی انتظامی

سرهنگ زندی ریاست محترم کلانتری120سید خندان وپرسنل محترم کلانتری120 وسرهنگ نورآبادی ریاست محترم کلانتری119 مهرآباد جنوبی در بازدید از هیئت زوارالحسین بمناسبت هفته نیروی انتظامی

سرهنگ زندی ریاست محترم کلانتری۱۲۰سید خندان وپرسنل محترم کلانتری ۱۲۰ سید خندان وسرهنگ نورآبادی ریاست محترم کلانتری۱۱۹ مهرآباد جنوبی در بازدید از حسینیه شهیددولت آبادی بمناسبت هفته نیروی انتظامی

سرکلانتر یازدهم سرهنگ ارباب پور و ریاست محترم عقیدتی سیاسی سرکلانتری یازدهم حجت الاسلام والمسلمین نوری وریاست محترم کلانتری 106 شهید نامجو سرهنگ نوایی در بازدید از حسینیه شهیددولت آبادی بمناسبت هفته نیروی انتظامی

سرکلانتر یازدهم سرهنگ ارباب پور و ریاست محترم عقیدتی سیاسی سرکلانتری یازدهم حجت الاسلام والمسلمین نوری وریاست محترم کلانتری ۱۰۶ شهید نامجو سرهنگ نوایی در بازدید از حسینیه شهیددولت آبادی بمناسبت هفته نیروی انتظامی

سرکلانتر یازدهم سرهنگ ارباب پور و ریاست محترم عقیدتی سیاسی سرکلانتری یازدهم حجت الاسلام والمسلمین نوری وریاست محترم کلانتری 106 شهید نامجو سرهنگ نوایی در بازدید از هیئت زوارالحسین بمناسبت هفته نیروی انتظامی

سرکلانتر یازدهم سرهنگ ارباب پور و ریاست محترم عقیدتی سیاسی سرکلانتری یازدهم فاتب حجت الاسلام والمسلمین نوری وریاست محترم کلانتری ۱۰۶ شهید نامجو سرهنگ نوایی در بازدید از هیئت زوارالحسین بمناسبت هفته نیروی انتظامی

سرهنگ زندی ریاست محترم کلانتری120سید خندان وپرسنل محترم کلانتری 120 سید خندان وسرهنگ نورآبادی ریاست محترم کلانتری119 مهرآباد جنوبی در بازدید از حسینیه شهیددولت آبادی بمناسبت هفته نیروی انتظامی

سرهنگ زندی ریاست محترم کلانتری۱۲۰سید خندان وپرسنل محترم کلانتری ۱۲۰ سید خندان وسرهنگ نورآبادی ریاست محترم کلانتری۱۱۹ مهرآباد جنوبی در بازدید از حسینیه شهیددولت آبادی بمناسبت هفته نیروی انتظامی

سرکلانتر یازدهم سرهنگ ارباب پور و ریاست محترم عقیدتی سیاسی سرکلانتری یازدهم حجت الاسلام والمسلمین نوری وریاست محترم کلانتری 106 شهید نامجو سرهنگ نوایی در بازدید از هیئت زوارالحسین بمناسبت هفته نیروی انتظامی

سرکلانتر یازدهم سرهنگ ارباب پور و ریاست محترم عقیدتی سیاسی سرکلانتری یازدهم حجت الاسلام والمسلمین نوری وریاست محترم کلانتری ۱۰۶ شهید نامجو سرهنگ نوایی در بازدید از هیئت زوارالحسین بمناسبت هفته نیروی انتظامی

سرهنگ زندی ریاست محترم کلانتری120سید خندان وپرسنل محترم کلانتری120 وسرهنگ نورآبادی ریاست محترم کلانتری119 مهرآباد جنوبی در بازدید از هیئت زوارالحسین بمناسبت هفته نیروی انتظامی

سرهنگ زندی ریاست محترم کلانتری۱۲۰سید خندان وپرسنل محترم کلانتری۱۲۰ وسرهنگ نورآبادی ریاست محترم کلانتری۱۱۹ مهرآباد جنوبی در بازدید از هیئت زوارالحسین علیه السلام

سرهنگ زندی ریاست محترم کلانتری120سید خندان وپرسنل محترم کلانتری120 وسرهنگ نورآبادی ریاست محترم کلانتری119 مهرآباد جنوبی در بازدید از هیئت زوارالحسین بمناسبت هفته نیروی انتظامی

سرهنگ زندی ریاست محترم کلانتری۱۲۰سید خندان وپرسنل محترم کلانتری۱۲۰ وسرهنگ نورآبادی ریاست محترم کلانتری۱۱۹ مهرآباد جنوبی در بازدید از هیئت زوارالحسین علیه السلام

کلمات کلیدی:

بازدید نیروی انتظامی از حسینیه شهیددولت آبادی وهیئت زوارالحسین,بازدیدنیروی انتظامی ازهیئت زوارالحسین,بازدیدازحسینیه شهیددولت آبادی,بازدیدازهیئت زوارالحسین درهفته ناجا,دیدارباخانواده شهیددولت آبادی,هفته نیروی انتظامی وبازدیدازهیئت زوارالحسین,بازدیدکلانتری۱۰۶وسرکلانتریازدهم ازهیئت زوارالحسین,بازدیدکلانتری۱۲۰ازحسینیه شهیددولت آبادی,بازدیدکلانتری۱۱۹ازهیئت زوارالحسین

۳ دیدگاه برای “بازدید سرکلانتری یازدهم وکلانتری های ۱۰۶و۱۲۰و۱۱۹ از هیئت زوارالحسین(ع)”

سروش آبان ۱۴ام, ۱۳۹۶ در ۱۲:۳۳ ق.ظ

سلام.
روح شهید دولت آبادی وهمه شهدا شاد.
آفرین به نیروی انتظامی که جانفشانی شهدا را فراموش نمیکنند

یادواره اسفند ۲۵ام, ۱۳۹۶ در ۱:۵۱ ب.ظ

حافظان نظم وامنیت
دمتان گرم
علی یارتان

hoseiniyan فروردین ۲۶ام, ۱۳۹۷ در ۱۰:۱۲ ق.ظ

احسنت
احسنت

پاسخ دهید

دیدگاه شما

تویتر خوشمزه فیس بوک دیگ StumbleUpon بوز تکنوراتی

بهینه سازی پوسته : پک سنتر
آماده شده توسط : ماندگار وب