برگزاری جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین درحسینیه شهیددولت آبادی

جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین در حسینیه شهید دولت آبادی/ مداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام حاج یوسف محسنی

جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین علیه السلام با قرائت زیارت عاشورا و مداحی حاج یوسف محسنی درحسینیه شهید دولت آبادی برگزارگردید.

یکشنبه مورخه ۱۳۹۵/۸/۱۶ جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین علیه السلام با قرائت زیارت عاشورا توسط کربلائی رامین شاه آبادی ومجتبی حق منش ومداحی وروضه خوانی حاج یوسف محسنی با حضور خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام در حسینیه شهیددولت آبادی برگزار گردید.

جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین در حسینیه شهید دولت آبادی/ قرائت زیارت عاشورا توسط کربلائی رامین شاه آبادی

قرائت زیارت عاشورا توسط کربلائی رامین شاه آبادی

جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین در حسینیه شهید دولت آبادی/ قرادت زیارت عاشورا توسط کربلائی رامین شاه آبادی وآقای مجتبی حق منش

قرادت زیارت عاشورا توسط کربلائی رامین شاه آبادی وآقای مجتبی حق منش

جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین در حسینیه شهید دولت آبادی/ مداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام حاج یوسف محسنی

مداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام حاج یوسف محسنی

جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین در حسینیه شهید دولت آبادی/ سینه زنی وعزاداری خادمین هیئت زورالحسین علیه السلام

مداح وذاکر اهل بیت علیه السلام

جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین در حسینیه شهید دولت آبادی/ مداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام حاج یوسف محسنی

مداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام حاج یوسف محسنی

جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین در حسینیه شهید دولت آبادی/ سینه زنی وعزاداری خادمین هیئت زورالحسین علیه السلام

سینه زنی وعزاداری خادمین هیئت زورالحسین علیه السلام

جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین در حسینیه شهید دولت آبادی/ سینه زنی وعزاداری خادمین هیئت زورالحسین علیه السلام

سینه زنی وعزاداری خادمین هیئت زورالحسین علیه السلام

جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین در حسینیه شهید دولت آبادی/ سینه زنی وعزاداری خادمین هیئت زورالحسین علیه السلام

سینه زنی وعزاداری خادمین هیئت زورالحسین علیه السلام

جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین در حسینیه شهید دولت آبادی/ مداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام حاج یوسف محسنی

مداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام حاج یوسف محسنی

جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین در حسینیه شهید دولت آبادی/ سینه زنی وعزاداری خادمین هیئت زورالحسین علیه السلام

سینه زنی وعزاداری خادمین هیئت زورالحسین علیه السلام

جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین در حسینیه شهید دولت آبادی/ سینه زنی وعزاداری خادمین هیئت زورالحسین علیه السلام

سینه زنی وعزاداری خادمین هیئت زورالحسین علیه السلام

جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین در حسینیه شهید دولت آبادی/خادم الحسین(ع) محمد طاها عنبرستانی

خادم الحسین(ع) محمد طاها عنبرستانی

جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین در حسینیه شهید دولت آبادی/ سینه زنی وعزاداری خادمین هیئت زورالحسین علیه السلام

سینه زنی وعزاداری خادمین هیئت زورالحسین علیه السلام

جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین در حسینیه شهید دولت آبادی/ قرائت زیارت عاشورا توسط کربلائی رامین شاه آبادی

قرائت زیارت عاشورا توسط کربلائی رامین شاه آبادی

جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین در حسینیه شهید دولت آبادی/ قرائت زیارت عاشورا توسط آقای مجتبی حق منش

قرائت زیارت عاشورا توسط آقای مجتبی حق منش

جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین در حسینیه شهید دولت آبادی/ سینه زنی وعزاداری خادمین هیئت زورالحسین علیه السلام

مداح وذاکر اهل بیت علیه السلام

جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین در حسینیه شهید دولت آبادی/ سینه زنی وعزاداری خادمین هیئت زورالحسین علیه السلام

سینه زنی وعزاداری خادمین هیئت زورالحسین علیه السلام

جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین در حسینیه شهید دولت آبادی/ سینه زنی وعزاداری خادمین هیئت زورالحسین علیه السلام

سینه زنی وعزاداری خادمین هیئت زورالحسین علیه السلام

جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین در حسینیه شهید دولت آبادی/ سینه زنی وعزاداری خادمین هیئت زورالحسین علیه السلام

مداح وذاکر اهل بیت علیه السلام

جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین در حسینیه شهید دولت آبادی/ سینه زنی وعزاداری خادمین هیئت زورالحسین علیه السلام

سینه زنی وعزاداری خادمین هیئت زورالحسین علیه السلام

جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین در حسینیه شهید دولت آبادی/ مداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام حاج یوسف محسنی

مداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام حاج یوسف محسنی

جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین در حسینیه شهید دولت آبادی/ سینه زنی وعزاداری خادمین هیئت زورالحسین علیه السلام

سینه زنی وعزاداری خادمین هیئت زورالحسین علیه السلام

جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین در حسینیه شهید دولت آبادی/ سینه زنی وعزاداری خادمین هیئت زورالحسین علیه السلام

سینه زنی وعزاداری خادمین هیئت زورالحسین علیه السلام

 

جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین,حسینیه شهیددولت آبادی,خادمین هیئت زوارالحسین

جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین,حسینیه شهیددولت آبادی,خادمین هیئت زوارالحسین

پاسخ دهید

دیدگاه شما

تویتر خوشمزه فیس بوک دیگ StumbleUpon بوز تکنوراتی

بهینه سازی پوسته : پک سنتر
آماده شده توسط : ماندگار وب