برگزاری جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) ویژه شهادت حضرت امام جواد(ع)

برگزاری جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین ویژه شهادت حضرت امام جواد(ع),درحسینیه شهیددولت آبادی

ایراد ذکر توسط کربلائی رامین شاه آبادی درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین علیه السلام ویژه شهادت جوادالائمه حضرت امام جواد(ع) درحسینیه شهید دولت آبادی

جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین علیه السلام ویژه شهادت جوادالائمه حضرت امام جواد علیه السلام در حسینیه شهیددولت آبادی برگزار گردید.

یکشنبه مورخه ۱۳۹۶/۵/۲۹ جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین علیه السلام با مداحی ذاکرین اهل بیت علیه السلام کربلائی وحید محمد خانی و کربلائی محمدحسین آخوندی در حسینیه شهید محمدعلی دولت آبادی برگزار گردید.

 

روضه خوانی ومداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی وحید محمدخانی درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین ویژه شهادت جوادالائمه حضرت امام جواد(ع) درحسینیه شهید دولت آبادی

ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی وحید محمدخانی

مداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی محمدحسین آخوندی درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین ویژه شهادت جوادالائمه حضرت امام جواد(ع) درحسینیه شهید دولت آبادی

ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی محمدحسین آخوندی

ایراد ذکر توسط کربلائی رامین شاه آبادی درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین علیه السلام ویژه شهادت جوادالائمه حضرت امام جواد(ع) درحسینیه شهید دولت آبادی

ایراد ذکر توسط کربلائی رامین شاه آبادی

اقامه نماز توسط جوانان هیئت زوارالحسین درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین ویژه شهادت جوادالائمه حضرت امام جواد(ع) درحسینیه شهید دولت آبادی

پیامبر اکرم حضرت محمد(ص):
عَلَمُ الاسلامِ الصَّلاه
نماز، پرچم اسلام است.
کنز العمال ، ج ۷، ص ۲۷۹ حدیث ۱۸۸۷

اقامه نماز توسط جوانان هیئت زوارالحسین درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین ویژه شهادت جوادالائمه حضرت امام جواد(ع) درحسینیه شهید دولت آبادی

پیامبر اکرم حضرت محمد(ص):
اِنَّ الصَّلاه قُربانُ المُؤمِن
همانانماز خواندن وسیله نزدیکی مؤمن به خداست.
کنز العمال ، حدیث ۱۸۹۰۷

روضه خوانی ومداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی وحید محمدخانی درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین ویژه شهادت جوادالائمه حضرت امام جواد(ع) درحسینیه شهید دولت آبادی

ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی وحید محمدخانی

مداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی محمدحسین آخوندی درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین ویژه شهادت جوادالائمه حضرت امام جواد(ع) درحسینیه شهید دولت آبادی

مداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی محمدحسین آخوندی

ایراد ذکر توسط کربلائی رامین شاه آبادی درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین علیه السلام ویژه شهادت جوادالائمه حضرت امام جواد(ع) درحسینیه شهید دولت آبادی

ایراد ذکر توسط کربلائی رامین شاه آبادی

اقامه نماز توسط جوانان هیئت زوارالحسین درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین ویژه شهادت جوادالائمه حضرت امام جواد(ع) درحسینیه شهید دولت آبادی

پیامبر اکرم حضرت محمد(ص):
موضِعِ الصَّلاه مِنَ الدِّین کَموضِعِ الرَّأسِ مِنَ الجَسَد
جایگاه نماز در دین ، مانند جایگاه سر در بدن است.
کنز العمال، ج ۷، حدیث ۱۸۹۷۲

اقامه نماز توسط جوانان هیئت زوارالحسین درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین ویژه شهادت جوادالائمه حضرت امام جواد(ع) درحسینیه شهید دولت آبادی

پیامبر اکرم حضرت محمد(ص):
قُرَّهُ عَینِی فِی الصَّلاه
روشنی چشم من در نماز است.
نهج الفصاحه، ص ،۲۸۳ حدیث۱۳۴۳

مداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی محمدحسین آخوندی درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین ویژه شهادت جوادالائمه حضرت امام جواد(ع) درحسینیه شهید دولت آبادی

مداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی محمدحسین آخوندی

مداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی محمدحسین آخوندی درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین ویژه شهادت جوادالائمه حضرت امام جواد(ع) درحسینیه شهید دولت آبادی

مداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی محمدحسین آخوندی

تنظیم سیستم صوتی توسط محمدحسن بهشتیان درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین علیه السلام ویژه شهادت جوادالائمه حضرت امام جواد(ع) درحسینیه شهید دولت آبادی

تنظیم سیستم صوتی توسط محمدحسن بهشتیان

مداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی محمدحسین آخوندی درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین ویژه شهادت جوادالائمه حضرت امام جواد(ع) درحسینیه شهید دولت آبادی

مداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی محمدحسین آخوندی

سینه زنی وعزاداری جوانان هیئت زوارالحسین در جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین ویژه شهادت جوادالائمه حضرت امام جواد(ع) درحسینیه شهید دولت آبادی

سینه زنی وعزاداری جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

اقامه نماز توسط جوانان هیئت زوارالحسین درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین ویژه شهادت جوادالائمه حضرت امام جواد(ع) درحسینیه شهید دولت آبادی

پیامبر اکرم حضرت محمد(ص):
الصَّلاه عِمَادُ دِینُکُم
نماز، پایه و ستون دین شماست.
میزان الحکمه، ج ۵، ص ۳۷۰

اقامه نماز توسط جوانان هیئت زوارالحسین درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین ویژه شهادت جوادالائمه حضرت امام جواد(ع) درحسینیه شهید دولت آبادی

پیامبر اکرم حضرت محمد(ص):
عَلَمُ الایمَان الصَّلاه
علامت و نشانه ایمان نماز است.
شهاب الاخبار، ص ۵۹

مداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی محمدحسین آخوندی درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین ویژه شهادت جوادالائمه حضرت امام جواد(ع) درحسینیه شهید دولت آبادی

مداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی محمدحسین آخوندی

روضه خوانی ومداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی وحید محمدخانی درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین ویژه شهادت جوادالائمه حضرت امام جواد(ع) درحسینیه شهید دولت آبادی

روضه خوانی ومداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی وحید محمدخانی

اقامه نماز توسط جوانان هیئت زوارالحسین درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین ویژه شهادت جوادالائمه حضرت امام جواد(ع) درحسینیه شهید دولت آبادی

پیامبر اکرم حضرت محمد(ص):
ألا أنَّ الصَّلاهَ مَأدَبَهُ الله فِی الارضِ قَد هَنَأهَا لِاَهلِ رَحمَتِه فِی کُلِّ یَومٍ خَمسَ مَرّات
آگاه باشید نماز سفره گسترده خدا در زمین است که خداوند آن را روزی پنج بار برای اهل رحمتش (افراد شایسته رحمت) گوارا نموده است.
مستدرک الوسایل ، ج ۱، ص ۱۷۰

سینه زنی وعزاداری جوانان هیئت زوارالحسین در جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین ویژه شهادت جوادالائمه حضرت امام جواد(ع) درحسینیه شهید دولت آبادی

سینه زنی وعزاداری جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

سینه زنی وعزاداری جوانان هیئت زوارالحسین در جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین ویژه شهادت جوادالائمه حضرت امام جواد(ع) درحسینیه شهید دولت آبادی

عشق به اهل بیت علیهم السلام از کودکی با ماست

روضه خوانی ومداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی وحید محمدخانی درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین ویژه شهادت جوادالائمه حضرت امام جواد(ع) درحسینیه شهید دولت آبادی

روضه خوانی ومداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی وحید محمدخانی

روضه خوانی ومداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی وحید محمدخانی درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین ویژه شهادت جوادالائمه حضرت امام جواد(ع) درحسینیه شهید دولت آبادی

روضه خوانی ومداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی وحید محمدخانی

مداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی محمدحسین آخوندی درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین ویژه شهادت جوادالائمه حضرت امام جواد(ع) درحسینیه شهید دولت آبادی

ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی محمدحسین آخوندی

ایراد ذکر توسط کربلائی رامین شاه آبادی درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین علیه السلام ویژه شهادت جوادالائمه حضرت امام جواد(ع) درحسینیه شهید دولت آبادی

ایراد ذکر توسط کربلائی رامین شاه آبادی

تنظیم سیستم صوتی توسط محمدحسن بهشتیان درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین علیه السلام ویژه شهادت جوادالائمه حضرت امام جواد(ع) درحسینیه شهید دولت آبادی

تنظیم سیستم صوتی توسط محمدحسن بهشتیان

ایراد ذکر توسط کربلائی رامین شاه آبادی درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین علیه السلام ویژه شهادت جوادالائمه حضرت امام جواد(ع) درحسینیه شهید دولت آبادی

ایراد ذکر توسط کربلائی رامین شاه آبادی

 

 

کلمات کلیدی:

برگزاری جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین ویژه شهادت حضرت امام جواد(ع),جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین,برگزاری جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین,جوانان هیئت زوارالحسین,خادمین هیئت زوارالحسین,حسینیه شهیددولت آبادی,مداحی وروضه خوانی هیئت زوارالحسین,هیات زوارالحسین,جلسه یکشنبه شبهای هیئت زوارالحسین,

۷ دیدگاه برای “برگزاری جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) ویژه شهادت حضرت امام جواد(ع)”

احمد محمدوند شهریور ۱ام, ۱۳۹۶ در ۱۲:۵۶ ق.ظ

سلام:
قبول باشه.
ما را هم دعا کنید.
متشکریم

حمید شهریور ۱ام, ۱۳۹۶ در ۱:۱۵ ق.ظ

خیلی خوب است.همیشه من مطالب سایت رادنبال میکنم و لذت میبرم.التماس دعا.یاعلی

خادم الحسین شهریور ۷ام, ۱۳۹۶ در ۱۰:۵۶ ب.ظ

قبول باشه.التماس دعا.مارا هم دعا کنید

admin شهریور ۱۲ام, ۱۳۹۶ در ۱۱:۵۹ ب.ظ

السلام علیک یا اباعبدالله الحسین علیه السلام

محمدمهدی شهریور ۱۸ام, ۱۳۹۶ در ۷:۲۰ ب.ظ

سلام.
هیئت شما کوچکه ولی خیلی باصفا ومعنوی است.
من چند بار اومدم.
جمع صمیمی وخوبی دارید
قدرش رابدانید
اجرتان باسیدالشهدا
یاعلی

‫هیئت مهر ۲۲ام, ۱۳۹۶ در ۱۱:۰۸ ب.ظ

خدا اجربده

خادمین آبان ۲۳ام, ۱۳۹۶ در ۱۲:۰۴ ق.ظ

اجرتان همه شما با امام حسین علیه السلام

پاسخ دهید

دیدگاه شما

تویتر خوشمزه فیس بوک دیگ StumbleUpon بوز تکنوراتی

بهینه سازی پوسته : پک سنتر
آماده شده توسط : ماندگار وب