برگزاری جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین/ مناجات با امام زمان (عج)

جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین درحسینیه شهید دولت آبادی/ سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین علوی

جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین علوی درحسینیه شهید دولت آبادی برگزار گردید.

یکشنبه مورخه ۹۵/۹/۲۱ جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین علیه السلام وِیژه مناجات با امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف با قرائت زیارت پرفیض عاشورا توسط آقای مجتبی حق منش وسخنرانی حجت الاسلام والمسلمین علوی و مداحی حاج یوسف محسنی وکربلائی محمد حسین آخوندی در حسینیه شهید دولت آبادی ،محل دائمی هیئت زوارالحسین(ع) برگزار گردید.

جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین درحسینیه شهید دولت آبادی/ قرائت زیارت عاشورا توسط آقای مجتبی حق منش

قرائت زیارت عاشورا توسط آقای مجتبی حق منش

 

جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین درحسینیه شهید دولت آبادی/ مداحی ذاکر هیئت زوارالحسین(ع) حاج یوسف محسنی

مداحی ذاکر هیئت زوارالحسین(ع) حاج یوسف محسنی

 

جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین درحسینیه شهید دولت آبادی/ مداحی ذاکر اهل بیت (ع) کربلائی محمدحسین آخوندی

مداحی ذاکر اهل بیت (ع) کربلائی محمدحسین آخوندی

 

جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین درحسینیه شهید دولت آبادی/ مداحی ذاکر هیئت زوارالحسین(ع) حاج یوسف محسنی

مداحی ذاکر هیئت زوارالحسین(ع) حاج یوسف محسنی

 

جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین درحسینیه شهید دولت آبادی/ سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین علوی

سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین علوی

 

جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین درحسینیه شهید دولت آبادی/ قرائت زیارت عاشورا توسط آقای مجتبی حق منش

قرائت زیارت عاشورا توسط آقای مجتبی حق منش

 

جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین درحسینیه شهید دولت آبادی/عزاداری خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

عزاداری خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

 

جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین درحسینیه شهید دولت آبادی/عزاداری خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

سینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

 

جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین درحسینیه شهید دولت آبادی/ عزاداری خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

سینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

 

جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین درحسینیه شهید دولت آبادی/ ایراد ذکر توسط کربلائی میلاد جمشیدی

ایراد ذکر توسط کربلائی میلاد جمشیدی

 

جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین درحسینیه شهید دولت آبادی/عزاداری خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

عزاداری خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

 

جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین درحسینیه شهید دولت آبادی/ مداحی ذاکر هیئت زوارالحسین(ع) حاج یوسف محسنی

مداحی ذاکر هیئت زوارالحسین(ع) حاج یوسف محسنی

 

جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین درحسینیه شهید دولت آبادی/ سینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

سینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

 

جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین درحسینیه شهید دولت آبادی/ مداحی ذاکر هیئت زوارالحسین(ع) حاج یوسف محسنی

مداحی ذاکر هیئت زوارالحسین(ع) حاج یوسف محسنی

 

جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین درحسینیه شهید دولت آبادی/ سینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

عزاداری خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

 

جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین درحسینیه شهید دولت آبادی/ سینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

عزاداری خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

 

جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین درحسینیه شهید دولت آبادی/ مداحی ذاکر هیئت زوارالحسین(ع) حاج یوسف محسنی

مداحی ذاکر هیئت زوارالحسین(ع) حاج یوسف محسنی

 

جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین درحسینیه شهید دولت آبادی/عزاداری خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

عزاداری خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

 

جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین درحسینیه شهید دولت آبادی/ سینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

سینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

 

جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین درحسینیه شهید دولت آبادی/ مداحی ذاکر اهل بیت (ع) کربلائی محمدحسین آخوندی

مداحی ذاکر اهل بیت (ع) کربلائی محمدحسین آخوندی

 

جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین درحسینیه شهید دولت آبادی/عزاداری خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

عزاداری خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

 

جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین درحسینیه شهید دولت آبادی/ مداحی ذاکر اهل بیت (ع) کربلائی محمدحسین آخوندی

مداحی ذاکر اهل بیت (ع) کربلائی محمدحسین آخوندی

 

جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین درحسینیه شهید دولت آبادی/ سینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

سینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

 

جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین درحسینیه شهید دولت آبادی/عزاداری خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

عزاداری خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

 

جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین درحسینیه شهید دولت آبادی/ سینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

عزاداری خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

 

جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین درحسینیه شهید دولت آبادی/عزاداری خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

حمعی از خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

 

جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین درحسینیه شهید دولت آبادی/ سینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

سینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

 

جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین درحسینیه شهید دولت آبادی/ مداحی ذاکر هیئت زوارالحسین(ع) حاج یوسف محسنی

مداحی ذاکر هیئت زوارالحسین(ع) حاج یوسف محسنی

 

جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین درحسینیه شهید دولت آبادی/ سینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

عزاداری خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

 

جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین درحسینیه شهید دولت آبادی/ سینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

عزاداری خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

 

جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین درحسینیه شهید دولت آبادی/ حمعی از خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

حمعی از خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

 

جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین درحسینیه شهید دولت آبادی/ تنظیم سیستم صوتی توسط آقای محمد حسن بهشتیان

تنظیم سیستم صوتی توسط آقای محمد حسن بهشتیان

 

جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین درحسینیه شهید دولت آبادی/ سینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

عزاداری خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

 

جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین درحسینیه شهید دولت آبادی/ مداحی ذاکر اهل بیت (ع) کربلائی محمدحسین آخوندی

مداحی ذاکر اهل بیت (ع) کربلائی محمدحسین آخوندی-ایراد ذکر کربلائی میلاد جمشیدی

 

جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین درحسینیه شهید دولت آبادی/ سینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

سینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

 

جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین درحسینیه شهید دولت آبادی/ ایراد ذکر توسط کربلائی میلاد جمشیدی

ایراد ذکر توسط کربلائی میلاد جمشیدی

 

جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین درحسینیه شهید دولت آبادی/ ایراد ذکر توسط کربلائی میلاد جمشیدی

ایراد ذکر توسط کربلائی میلاد جمشیدی

 

جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین درحسینیه شهید دولت آبادی/ سینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

سینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

 

جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین درحسینیه شهید دولت آبادی/ مداحی ذاکر هیئت زوارالحسین(ع) حاج یوسف محسنی

مداحی ذاکر هیئت زوارالحسین(ع) حاج یوسف محسنی

 

جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین درحسینیه شهید دولت آبادی/ حمعی از خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

حمعی از خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

پاسخ دهید

دیدگاه شما

تویتر خوشمزه فیس بوک دیگ StumbleUpon بوز تکنوراتی

بهینه سازی پوسته : پک سنتر
آماده شده توسط : ماندگار وب