برگزاری دومین شب از مراسم سه شبه فاطمیه دوم هیئت زوارالحسین (ع)

قرائت دعاهای پایانی توسط کربلائی امیر یوزباشی دردومین شب از مراسم سه شب فاطمیه 95 هیئت زوارالحسین(ع) درحسینیه شهید محمدعلی دولت آبادی

حضرت امام رضا علیه السلام:

هر کس در مجالسی بنشیند  که در آن به امر ائمه علیهم السّلام  و ذکر مصائب آنان پرداخته شود، دل او نمی‌میرد در آن روزی که دل‌ها می‌میرند. (بحارالانوار /۲۷۸/۴۴، امالی صدوق مجلسی ۱۷ ص۶۸ )

دومین شب ازمراسم فاطمیه دوم هیئت زوارالحسین علیه السلام در حسینیه شهید دولت آبادی برگزار گردید.

پنج شنبه مورخه ۱۳۹۵/۱۲/۱۲ دومین شب از سه شب مراسم فاطمیه دوم ۹۵ هیئت زوّارالحسین علیه السلام با قرائت زیارت روحبخش عاشورا توسط کربلائی رامین شاه آبادی و مجتبی حق منش و روضه خوانی و مداحی ذاکرین اهل بیت علیه السلام کربلائی امیر یوزباشی و کربلائی وحید محمد خانی و کربلائی رضا شمس و کربلائی میلاد مهراندیش و کربلائی محمدحسین آخوندی در حسینیه شهید محمدعلی دولت آبادی و با حضور جمعی از جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام برگزار گردید.

قرائت زیارت پرفضیلت عاشورا توسط کربلائی رامین شاه آبادی دردومین شب از مراسم سه شب فاطمیه 95 هیئت زوارالحسین(ع) درحسینیه شهید محمدعلی دولت آبادی

قرائت زیارت پرفضیلت عاشورا توسط کربلائی رامین شاه آبادی

قرائت دعای پرفیض عاشورا توسط مجتبی حق منش دردومین شب از مراسم سه شب فاطمیه 95 هیئت زوارالحسین(ع) درحسینیه شهید محمدعلی دولت آبادی

قرائت دعای پرفیض عاشورا توسط مجتبی حق منش

مداحی کربلائی امیر یوزباشی دردومین شب از مراسم سه شب فاطمیه 95 هیئت زوارالحسین(ع) درحسینیه شهید محمدعلی دولت آبادی

مداحی ذاکر اهل بیت(ع) کربلائی امیر یوزباشی

روضه خوانی کربلائی وحید محمد خانی دردومین شب از مراسم سه شب فاطمیه 95 هیئت زوارالحسین(ع) درحسینیه شهید محمدعلی دولت آبادی

روضه خوانی ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی وحید محمد خانی

مداحی ذاکر اهل بیت (ع) کربلائی رضا شمس- ایراد ذکر توسط کربلائی محمدحسین آخوندی دردومین شب از مراسم سه شب فاطمیه 95 هیئت زوارالحسین(ع) درحسینیه شهید محمدعلی دولت آبادی

مداحی ذاکر اهل بیت (ع) کربلائی رضا شمس- ایراد ذکر کربلائی محمدحسین آخوندی

روضه خوانی ومداحی ذاکر اهل بیت (ع) کربلائی میلاد مهراندیش در دومین شب از مراسم سه شب فاطمیه 95 هیئت زوارالحسین(ع) درحسینیه شهید محمدعلی دولت آبادی

روضه خوانی ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی میلاد مهراندیش

مداحی ذاکر اهل بیت (ع) کربلائی محمد حسین آخوندی دردومین شب از مراسم سه شب فاطمیه 95 هیئت زوارالحسین(ع) درحسینیه شهید محمدعلی دولت آبادی

مداحی ذاکر اهل بیت (ع) کربلائی محمد حسین آخوندی

مداحی ذاکر اهل بیت (ع) کربلائی رضا شمس دردومین شب از مراسم سه شب فاطمیه 95 هیئت زوارالحسین(ع) درحسینیه شهید محمدعلی دولت آبادی

ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی رضا شمس

مداحی کربلائی امیر یوزباشی دردومین شب از مراسم سه شب فاطمیه 95 هیئت زوارالحسین(ع) درحسینیه شهید محمدعلی دولت آبادی

مداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام  کربلائی امیر یوزباشی

روضه خوانی ومداحی ذاکر اهل بیت (ع) کربلائی میلاد مهراندیش در دومین شب از مراسم سه شب فاطمیه 95 هیئت زوارالحسین(ع) درحسینیه شهید محمدعلی دولت آبادی

ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی میلاد مهراندیش

مداحی ذاکر اهل بیت (ع) کربلائی محمد حسین آخوندی دردومین شب از مراسم سه شب فاطمیه 95 هیئت زوارالحسین(ع) درحسینیه شهید محمدعلی دولت آبادی

مداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی محمد حسین آخوندی

سینه زنی وعزاداری جوانان هیئت زوارالحسین دردومین شب از مراسم سه شب فاطمیه 95 هیئت زوارالحسین(ع) درحسینیه شهید محمدعلی دولت آبادی

سینه زنی وعزاداری جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

مداحی ذاکر اهل بیت (ع) کربلائی رضا شمس دردومین شب از مراسم سه شب فاطمیه 95 هیئت زوارالحسین(ع) درحسینیه شهید محمدعلی دولت آبادی

ذاکر اهل بیت (ع) کربلائی رضا شمس

مداحی کربلائی امیر یوزباشی دردومین شب از مراسم سه شب فاطمیه 95 هیئت زوارالحسین(ع) درحسینیه شهید محمدعلی دولت آبادی

ذاکر اهل بیت (ع) کربلائی امیر یوزباشی

روضه خوانی ومداحی ذاکر اهل بیت (ع) کربلائی میلاد مهراندیش در دومین شب از مراسم سه شب فاطمیه 95 هیئت زوارالحسین(ع) درحسینیه شهید محمدعلی دولت آبادی

روضه خوانی ذاکر اهل بیت(ع)کربلائی میلاد مهراندیش

سینه زنی وعزاداری جوانان هیئت زوارالحسین دردومین شب از مراسم سه شب فاطمیه 95 هیئت زوارالحسین(ع) درحسینیه شهید محمدعلی دولت آبادی

سینه زنی و عزاداری جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

سینه زنی وعزاداری جوانان هیئت زوارالحسین دردومین شب از مراسم سه شب فاطمیه 95 هیئت زوارالحسین(ع) درحسینیه شهید محمدعلی دولت آبادی

سینه زنی و عزاداری جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

روضه خوانی ومداحی ذاکر اهل بیت (ع) کربلائی میلاد مهراندیش در دومین شب از مراسم سه شب فاطمیه 95 هیئت زوارالحسین(ع) درحسینیه شهید محمدعلی دولت آبادی

مداحی ذاکر اهل بیت (ع) کربلائی میلاد مهراندیش

سینه زنی وعزاداری جوانان هیئت زوارالحسین دردومین شب از مراسم سه شب فاطمیه 95 هیئت زوارالحسین(ع) درحسینیه شهید محمدعلی دولت آبادی

سینه زنی و عزاداری جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

مداحی ذاکر اهل بیت (ع) کربلائی رضا شمس دردومین شب از مراسم سه شب فاطمیه 95 هیئت زوارالحسین(ع) درحسینیه شهید محمدعلی دولت آبادی

مداحی ذاکر اهل بیت (ع) کربلائی رضا شمس

مداحی ذاکر اهل بیت (ع) کربلائی محمد حسین آخوندی دردومین شب از مراسم سه شب فاطمیه 95 هیئت زوارالحسین(ع) درحسینیه شهید محمدعلی دولت آبادی

مداحی ذاکر اهل بیت (ع) کربلائی محمد حسین آخوندی

سینه زنی وعزاداری جوانان هیئت زوارالحسین دردومین شب از مراسم سه شب فاطمیه 95 هیئت زوارالحسین(ع) درحسینیه شهید محمدعلی دولت آبادی

سینه زنی وعزاداری جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

روضه خوانی ومداحی ذاکر اهل بیت (ع) کربلائی میلاد مهراندیش در دومین شب از مراسم سه شب فاطمیه 95 هیئت زوارالحسین(ع) درحسینیه شهید محمدعلی دولت آبادی

روضه خوانی ومداحی ذاکر اهل بیت(ع) کربلائی میلاد مهراندیش

قرائت زیارت پرفضیلت عاشورا توسط کربلائی رامین شاه آبادی دردومین شب از مراسم سه شب فاطمیه 95 هیئت زوارالحسین(ع) درحسینیه شهید محمدعلی دولت آبادی

قرائت زیارت پرفضیلت عاشورا توسط کربلائی رامین شاه آبادی

قرائت دعای پرفیض عاشورا توسط مجتبی حق منش دردومین شب از مراسم سه شب فاطمیه 95 هیئت زوارالحسین(ع) درحسینیه شهید محمدعلی دولت آبادی

قرائت دعای پرفیض عاشورا توسط مجتبی حق منش

سینه زنی وعزاداری جوانان هیئت زوارالحسین دردومین شب از مراسم سه شب فاطمیه 95 هیئت زوارالحسین(ع) درحسینیه شهید محمدعلی دولت آبادی

جوانان عزادار هیئت زوارالحسین علیه السلام

مداحی ذاکر اهل بیت (ع) کربلائی رضا شمس- ایراد ذکر توسط کربلائی محمدحسین آخوندی دردومین شب از مراسم سه شب فاطمیه 95 هیئت زوارالحسین(ع) درحسینیه شهید محمدعلی دولت آبادی

مداحی ذاکر اهل بیت (ع) کربلائی رضا شمس- ایراد ذکر توسط کربلائی محمدحسین آخوندی

مداحی ذاکر اهل بیت (ع) کربلائی رضا شمس دردومین شب از مراسم سه شب فاطمیه 95 هیئت زوارالحسین(ع) درحسینیه شهید محمدعلی دولت آبادی

مداحی ذاکر اهل بیت (ع) کربلائی رضا شمس

مداحی کربلائی امیر یوزباشی دردومین شب از مراسم سه شب فاطمیه 95 هیئت زوارالحسین(ع) درحسینیه شهید محمدعلی دولت آبادی

ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی امیریوزباشی

مداحی ذاکر اهل بیت (ع) کربلائی محمد حسین آخوندی دردومین شب از مراسم سه شب فاطمیه 95 هیئت زوارالحسین(ع) درحسینیه شهید محمدعلی دولت آبادی

مداحی ذاکر اهل بیت (ع) کربلائی محمد حسین آخوندی

سینه زنی وعزاداری جوانان هیئت زوارالحسین دردومین شب از مراسم سه شب فاطمیه 95 هیئت زوارالحسین(ع) درحسینیه شهید محمدعلی دولت آبادی

سینه زنی وعزاداری جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

مسئول تجهیزات صوتی هیئت زوارالحسین محمد حسن بهشتیان دردومین شب از مراسم سه شب فاطمیه 95 هیئت زوارالحسین(ع) درحسینیه شهید محمدعلی دولت آبادی

مسئول تجهیزات صوتی هیئت زوارالحسین علیه السلام محمد حسن بهشتیان

سینه زنی وعزاداری جوانان هیئت زوارالحسین دردومین شب از مراسم سه شب فاطمیه 95 هیئت زوارالحسین(ع) درحسینیه شهید محمدعلی دولت آبادی

سینه زنی و عزاداری جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

سینه زنی وعزاداری جوانان هیئت زوارالحسین دردومین شب از مراسم سه شب فاطمیه 95 هیئت زوارالحسین(ع) درحسینیه شهید محمدعلی دولت آبادی

سینه زنی و عزاداری جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

مداحی ذاکر اهل بیت (ع) کربلائی رضا شمس دردومین شب از مراسم سه شب فاطمیه 95 هیئت زوارالحسین(ع) درحسینیه شهید محمدعلی دولت آبادی

مداحی ذاکر اهل بیت (ع) کربلائی رضا شمس

سینه زنی وعزاداری جوانان هیئت زوارالحسین دردومین شب از مراسم سه شب فاطمیه 95 هیئت زوارالحسین(ع) درحسینیه شهید محمدعلی دولت آبادی

سینه زنی وعزاداری جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

قرائت دعاهای پایانی توسط کربلائی امیر یوزباشی دردومین شب از مراسم سه شب فاطمیه 95 هیئت زوارالحسین(ع) درحسینیه شهید محمدعلی دولت آبادی

قرائت دعاهای پایانی توسط کربلائی امیر یوزباشی

سینه زنی وعزاداری جوانان هیئت زوارالحسین دردومین شب از مراسم سه شب فاطمیه 95 هیئت زوارالحسین(ع) درحسینیه شهید محمدعلی دولت آبادی

سینه زنی و عزاداری جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

روضه خوانی ومداحی ذاکر اهل بیت (ع) کربلائی میلاد مهراندیش در دومین شب از مراسم سه شب فاطمیه 95 هیئت زوارالحسین(ع) درحسینیه شهید محمدعلی دولت آبادی

روضه خوانی و مداحی ذاکر اهل بیت(ع) کربلائی میلاد مهراندیش

سینه زنی وعزاداری جوانان هیئت زوارالحسین دردومین شب از مراسم سه شب فاطمیه 95 هیئت زوارالحسین(ع) درحسینیه شهید محمدعلی دولت آبادی

سینه زنی و عزاداری جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

مداحی کربلائی امیر یوزباشی دردومین شب از مراسم سه شب فاطمیه 95 هیئت زوارالحسین(ع) درحسینیه شهید محمدعلی دولت آبادی

مداحی ذاکر اهل بیت (ع) کربلائی امیر یوزباشی

سینه زنی وعزاداری جوانان هیئت زوارالحسین دردومین شب از مراسم سه شب فاطمیه 95 هیئت زوارالحسین(ع) درحسینیه شهید محمدعلی دولت آبادی

سینه زنی و عزاداری جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

مداحی ذاکر اهل بیت (ع) کربلائی رضا شمس دردومین شب از مراسم سه شب فاطمیه 95 هیئت زوارالحسین(ع) درحسینیه شهید محمدعلی دولت آبادی

مداحی ذاکر اهل بیت (ع) کربلائی رضا شمس

روضه خوانی ومداحی ذاکر اهل بیت (ع) کربلائی میلاد مهراندیش در دومین شب از مراسم سه شب فاطمیه 95 هیئت زوارالحسین(ع) درحسینیه شهید محمدعلی دولت آبادی

روضه خوانی و مداحی ذاکر اهل بیت (ع) کربلائی میلاد مهراندیش

مداحی ذاکر اهل بیت (ع) کربلائی رضا شمس دردومین شب از مراسم سه شب فاطمیه 95 هیئت زوارالحسین(ع) درحسینیه شهید محمدعلی دولت آبادی

مداحی ذاکر اهل بیت (ع) کربلائی رضا شمس

سینه زنی وعزاداری جوانان هیئت زوارالحسین دردومین شب از مراسم سه شب فاطمیه 95 هیئت زوارالحسین(ع) درحسینیه شهید محمدعلی دولت آبادی

جوانان عزادار هیئت زوارالحسین علیه السلام

سینه زنی وعزاداری جوانان هیئت زوارالحسین دردومین شب از مراسم سه شب فاطمیه 95 هیئت زوارالحسین(ع) درحسینیه شهید محمدعلی دولت آبادی

سینه زنی وعزاداری جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

مداحی ذاکر اهل بیت (ع) کربلائی محمد حسین آخوندی دردومین شب از مراسم سه شب فاطمیه 95 هیئت زوارالحسین(ع) درحسینیه شهید محمدعلی دولت آبادی

مداحی ذاکر اهل بیت (ع) کربلائی محمد حسین آخوندی

روضه خوانی ومداحی ذاکر اهل بیت (ع) کربلائی میلاد مهراندیش در دومین شب از مراسم سه شب فاطمیه 95 هیئت زوارالحسین(ع) درحسینیه شهید محمدعلی دولت آبادی

روضه خوانی ومداحی ذاکر اهل بیت(ع) کربلائی میلاد مهراندیش

سینه زنی وعزاداری جوانان هیئت زوارالحسین دردومین شب از مراسم سه شب فاطمیه 95 هیئت زوارالحسین(ع) درحسینیه شهید محمدعلی دولت آبادی

سینه زنی و عزاداری جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

روضه خوانی ومداحی ذاکر اهل بیت (ع) کربلائی میلاد مهراندیش دردومین شب از مراسم سه شب فاطمیه 95 هیئت زوارالحسین(ع) درحسینیه شهید محمدعلی دولت آبادی

روضه خوانی ذاکر اهل بیت(ع)کربلائی میلاد مهراندیش

قرائت دعاهای پایانی توسط کربلائی امیر یوزباشی دردومین شب از مراسم سه شب فاطمیه 95 هیئت زوارالحسین(ع) درحسینیه شهید محمدعلی دولت آبادی

قرائت دعاهای پایانی توسط کربلائی امیر یوزباشی

جمعی از جوانان هیئت زوارالحسین دردومین شب از مراسم سه شب فاطمیه 95 هیئت زوارالحسین(ع) درحسینیه شهید محمدعلی دولت آبادی

جمعی از جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

مداحی ذاکر اهل بیت (ع) کربلائی رضا شمس دردومین شب از مراسم سه شب فاطمیه 95 هیئت زوارالحسین(ع) درحسینیه شهید محمدعلی دولت آبادی

ذاکر اهل بیت (ع) کربلائی رضا شمس

مداحی کربلائی امیر یوزباشی دردومین شب از مراسم سه شب فاطمیه 95 هیئت زوارالحسین(ع) درحسینیه شهید محمدعلی دولت آبادی

مداحی ذاکر اهل بیت(ع) کربلائی امیر یوزباشی

سینه زنی وعزاداری جوانان هیئت زوارالحسین دردومین شب از مراسم سه شب فاطمیه 95 هیئت زوارالحسین(ع) درحسینیه شهید محمدعلی دولت آبادی

سینه زنی وعزاداری جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

قرائت زیارت پرفضیلت عاشورا توسط کربلائی رامین شاه آبادی دردومین شب از مراسم سه شب فاطمیه 95 هیئت زوارالحسین(ع) درحسینیه شهید محمدعلی دولت آبادی

قرائت زیارت پرفضیلت عاشورا توسط کربلائی رامین شاه آبادی

قرائت زیارت عاشورا توسط کربلائی رامین شاه آبادی ومجتبی حق منش دردومین شب از مراسم سه شب فاطمیه 95 هیئت زوارالحسین(ع) درحسینیه شهید محمدعلی دولت آبادی

قرائت زیارت عاشورا توسط کربلائی رامین شاه آبادی ومجتبی حق منش

سینه زنی وعزاداری جوانان هیئت زوارالحسین دردومین شب از مراسم سه شب فاطمیه 95 هیئت زوارالحسین(ع) درحسینیه شهید محمدعلی دولت آبادی

سینه زنی وعزاداری جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

جمعی از جوانان هیئت زوارالحسین دردومین شب از مراسم سه شب فاطمیه 95 هیئت زوارالحسین(ع) درحسینیه شهید محمدعلی دولت آبادی

جمعی از جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

جمعی از خادمین هیئت زوارالحسین دردومین شب از مراسم سه شب فاطمیه 95 هیئت زوارالحسین(ع) درحسینیه شهید محمدعلی دولت آبادی

جمعی از خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

 

کلمات کلیدی:

شب دوم مراسم فاطمیه۹۵,حسینیه شهیددولت آبادی,مراسم فاطمیه هیئت زوارالحسین,فاطمیه دوم۹۵

پاسخ دهید

دیدگاه شما

تویتر خوشمزه فیس بوک دیگ StumbleUpon بوز تکنوراتی

بهینه سازی پوسته : پک سنتر
آماده شده توسط : ماندگار وب