برگزاری مراسم هفتگی هیئت زوارالحسین علیه السلام

برگزاری جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین / سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین عطایی

جلسه هفتگی هیئت زوّارالحسین علیه السلام با سخنرانی حجت السلام والمسلمین عطایی و مدّاحی ذاکرین اهل بیت (ع) حاج یوسف محسنی وکربلائی پیام ناصری در منزل خادم هیئت زوّارالحسین(ع) کربلائی علیرضا صالحی برگزار گردید.

جلسه این هفته هیئت زوّارالحسین علیه السلام یکشنبه مورخه ۱۳۹۵/۷/۱۲ در منزل خادم الحسین(ع) کربلائی علیرضا صالحی با قرائت زیارت عاشورا توسط برادر فرشید خدابخش آغاز گردید و سپس حجت الاسلام والمسلمین عطایی در خصوص محرم و اهداف  مجالس عزاداری سرور وسالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام به ایراد سخنرانی نموده ودرادامه حاج یوسف محسنی با همراهی کربلائی پیام ناصری با ذکر مصیبت و روضه خوانی ومدّاحی به مستمعین شور وحال خاصی بخشیدند.

در پایان مجلس جمعی از خادمین هیئت زوّارالحسین علیه السلام بر مزاردوست شهیدشان شهید محمّد علی دولت آبادی در بهشت زهرا(س) حاضر شده و با قرائت فاتحه یاد وخاطره ایشان را گرامی داشتند.

برگزاری جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین / سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین عطایی

سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین عطایی

برگزاری جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین / قرائت زیارت پرفیض عاشورا توسط آقای فرشید خدابخش

قرائت زیارت پرفیض عاشورا توسط آقای فرشید خدابخش

برگزاری جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین / عزاداری وسینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین

ذاکر اهل بیت علیه السلام حاج یوسف محسنی

مداحی کربلائی پیام ناصری در جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین

مداحی کربلائی پیام ناصری

برگزاری جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین / مداحی حاج یوسف محسنی

مداحی ذاکر هیئت زوارالحسین علیه السلام حاج یوسف محسنی

برگزاری جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین / سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین عطایی

سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین عطایی

برگزاری جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین / مداحی حاج یوسف محسنی

مداحی ذاکر هیئت زوارالحسین علیه السلام حاج یوسف محسنی

برگزاری جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین / خادمین اباعبدالله الحسین(ع) درحال طبخ غذای نذری

خادمین اباعبدالله الحسین(ع) درحال طبخ غذای نذری

برگزاری جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین / عزاداری وسینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین

عزاداری وسینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین

برگزاری جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین / عزاداری وسینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین

عزاداری وسینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین

برگزاری جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین / عزاداری وسینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین

عزاداری خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

مداحی کربلائی پیام ناصری در جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین

مداحی کربلائی پیام ناصری

برگزاری جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین / عزاداری وسینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین

عزاداری خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

برگزاری جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین / محمد حسن بهشتیان-تنظیم سیستم صوتی

محمد حسن بهشتیان-تنظیم سیستم صوتی

برگزاری جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین / عزاداری وسینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین

عزاداری وسینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین

برگزاری جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین / خادم الحسین علیه السلام کربلائی علیرضا صالحی

خادم الحسین علیه السلام کربلائی علیرضا صالحی

برگزاری جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین / سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین عطایی

سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین عطایی

برگزاری جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین / خادمین اباعبدالله الحسین(ع) درحال طبخ غذای نذری

خادمین اباعبدالله الحسین(ع) درحال طبخ غذای نذری

برگزاری جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین / عزاداری وسینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین

عزاداری وسینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین

مداحی کربلائی پیام ناصری در جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین

مداحی کربلائی پیام ناصری

برگزاری جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین / عزاداری وسینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین

عزاداری وسینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین

برگزاری جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین / عزاداری وسینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین

عزاداری وسینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین

برگزاری جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین / عزاداری وسینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین

عزاداری وسینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین

برگزاری جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین / عزاداری وسینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین

عزاداری وسینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین

مداحی کربلائی پیام ناصری در جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین

مداحی کربلائی پیام ناصری

برگزاری جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین / عزاداری وسینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین

حجت الاسلام والمسلمین عطایی

برگزاری جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین / مداحی حاج یوسف محسنی

حاج یوسف محسنی ذاکر هیئت زورالحسین علیه السلام

برگزاری جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین / مداحی حاج یوسف محسنی

حاج یوسف محسنی ذاکر هیئت زورالحسین علیه السلام

برگزاری جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین / عزاداری وسینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین

عزاداری وسینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین

برگزاری جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین / عزاداری وسینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین

عزاداری خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

برگزاری جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین / عزاداری وسینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین

منزل خادم الحسین(ع) کربلائی علیرضا صالحی

برگزاری جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین / قرائت زیارت پرفیض عاشورا توسط آقای فرشید خدابخش

قرائت زیارت پرفیض عاشورا توسط آقای فرشید خدابخش

برگزاری جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین / سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین عطایی

سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین عطایی

برگزاری جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین / عزاداری وسینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین

عزاداری خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

برگزاری جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین / عزاداری وسینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین

مداحی ذاکر هیئت زوارالحسین علیه السلام حاج یوسف محسنی

برگزاری جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین / عزاداری وسینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین

مداحی ذاکر هیئت زوارالحسین علیه السلام حاج یوسف محسنی

برگزاری جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین / عزاداری وسینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین

عزاداری وسینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین

برگزاری جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین / عزاداری وسینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین

عزاداری خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

برگزاری جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین / عزاداری وسینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین

عزاداری وسینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین

برگزاری جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین / عزاداری وسینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین

عزاداری وسینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین

برگزاری جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین / مداحی حاج یوسف محسنی

حاج یوسف محسنی ذاکر هیئت زورالحسین علیه السلام

برگزاری جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین / عزاداری وسینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین

عزاداری وسینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین

برگزاری جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین / عزاداری وسینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین

عزاداری وسینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین

برگزاری جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین / مداحی حاج یوسف محسنی

حاج یوسف محسنی ذاکر هیئت زورالحسین علیه السلام

برگزاری جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین / خادمین اباعبدالله الحسین(ع) درحال طبخ غذای نذری

خادمین اباعبدالله الحسین(ع) درحال طبخ غذای نذری

برگزاری جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین / خادمین اباعبدالله الحسین(ع) درحال طبخ غذای نذری

خادمین اباعبدالله الحسین(ع) درحال طبخ غذای نذری

برگزاری جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین / جمعی از خادمین هیئت زوارالحسین بر مزاردوست شهیدشان شهیددولت آبادی

مزارشهید دولت آبادی قطعه ۵۰ بهشت زهرا(س
)

برگزاری جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین / جمعی از خادمین هیئت زوارالحسین بر مزاردوست شهیدشان شهیددولت آبادی

خادمین هیئت زوارالحسین بر مزاردوست شهیدشان شهیددولت آبادی

برگزاری جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین / جمعی از خادمین هیئت زوارالحسین بر مزاردوست شهیدشان شهیددولت آبادی

خادمین هیئت زوارالحسین بر مزاردوست شهیدشان شهیددولت آبادی

برگزاری جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین / جمعی از خادمین هیئت زوارالحسین بر مزاردوست شهیدشان شهیددولت آبادی

خادمین هیئت زوارالحسین بر مزاردوست شهیدشان شهیددولت آبادی

پاسخ دهید

دیدگاه شما

تویتر خوشمزه فیس بوک دیگ StumbleUpon بوز تکنوراتی

بهینه سازی پوسته : پک سنتر
آماده شده توسط : ماندگار وب