جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین درحسینیه شهیددولت آبادی

برگزاری جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین علیه السلام درحسینیه شهید دولت آبادی/ سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین عطایی

جلسه هفتگی هیئت زوّرالحسین(ع) درحسینیه شهید دولت آبادی

جلسه هفتگی هیئت زوّارالحسین(ع)  با قرائت زیارت عاشورا و سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین عطائیان به همراه مداحی آقای یوسف محسنی در تاریخ ۹۵/۴/۱۳ در محل هیئت زوّارالحسین واقع  در حسینیه شهیدمحمد علی دولت آبادی برگزار گردید.

برگزاری جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین علیه السلام درحسینیه شهید دولت آبادی-هیئت زوارالحسین

هیئت زوارالحسین

 

برگزاری جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین علیه السلام درحسینیه شهید دولت آبادی/ سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین عطایی

سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین عطایی

 

برگزاری جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین علیه السلام درحسینیه شهید دولت آبادی/ مداحی ذاکر هیئت زوارالحسین حاج یوسف محسنی

حاج یوسف محسنی ذاکر هیئت زوارالحسین

 

برگزاری جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین علیه السلام درحسینیه شهید دولت آبادی/ مداحی ذاکر هیئت زوارالحسین حاج یوسف محسنی

مداحی ذاکر هیئت زوارالحسین حاج یوسف محسنی

 

برگزاری جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین علیه السلام درحسینیه شهید دولت آبادی/ مداحی ذاکر هیئت زوارالحسین حاج یوسف محسنی

حاج یوسف محسنی ذاکر هیئت زوارالحسین

 

برگزاری جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین علیه السلام درحسینیه شهید دولت آبادی/ مداحی ذاکر هیئت زوارالحسین حاج یوسف محسنی

مداحی ذاکر هیئت زوارالحسین حاج یوسف محسنی

 

برگزاری جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین علیه السلام درحسینیه شهید دولت آبادی/ سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین عطایی

سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین عطایی

 

برگزاری جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین علیه السلام درحسینیه شهید دولت آبادی/ مداحی ذاکر هیئت زوارالحسین حاج یوسف محسنی

حاج یوسف محسنی ذاکر هیئت زوارالحسین

 

برگزاری جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین علیه السلام درحسینیه شهید دولت آبادی/ سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین عطایی

سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین عطایی

 

برگزاری جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین علیه السلام درحسینیه شهید دولت آبادی/ مداحی ذاکر هیئت زوارالحسین حاج یوسف محسنی

حاج یوسف محسنی ذاکر هیئت زوارالحسین

 

برگزاری جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین علیه السلام درحسینیه شهید دولت آبادی/ سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین عطایی

سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین عطایی

 

برگزاری جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین علیه السلام درحسینیه شهید دولت آبادی/ سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین عطایی

سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین عطایی

 

برگزاری جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین علیه السلام درحسینیه شهید دولت آبادی/ سینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین

سینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین درحسینیه شهید دولت آبادی

 

برگزاری جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین علیه السلام درحسینیه شهید دولت آبادی/ سینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین

عزاداری خادمین هیئت زوارالحسین درحسنیه شهید دولت آبادی

 

برگزاری جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین علیه السلام درحسینیه شهید دولت آبادی/ عزاداری خادمین هیئت زوارالحسین

عزاداری خادمین هیئت زوارالحسین درحسنیه شهید دولت آبادی

پاسخ دهید

دیدگاه شما

تویتر خوشمزه فیس بوک دیگ StumbleUpon بوز تکنوراتی

بهینه سازی پوسته : پک سنتر
آماده شده توسط : ماندگار وب