برگزاری جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین (ع) ویژه ولادت حضرت زینب کبری (س)

مولودی خوانی ذاکرین اهل بیت علیه السلام کربلائی وحید محمدخانی وکربلائی محمد حسین آخوندی درجلسه هفتگی هیئت زوّارالحسین (ع) ویژه ولادت کریمه اهل بیت حضرت زینب کبری(س) در حسینیه شهیدمحمدعلی دولت آبادی

جلسه هفتگی هیئت زوّارالحسین علیه السلام ویژه ولادت باسعادت کریمه اهل بیت حضرت زینب کبری سلام الله علیها در حسینیه شهید دولت آبادی برگزار گردید.

در ادامه جلسات هفتگی هیئت زوّارالحسین علیه السلام ، جلسه یکشنبه مورخه ۱۳۹۵/۱۱/۱۷  با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید توسط خادم هیئت زوارالحسین علیه السلام کربلائی پیام ناصری در حسینیه شهید محمدعلی دولت آبادی آغاز گردید.

قرائت زیارت پرفیض عاشورا را جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام ، کربلائی رامین شاه آبادی ومحمد حسن بهشتیان ایراد نمودند.

در این جلسه ،بمناسبت میلاد فرخنده حضرت زینب کبری سلام الله علیها، ذاکرین هیئت زوارالحسین علیه السلام  کربلائی وحید محمد خانی وکربلائی محمد حسین آخوندی به مولودی خوانی پرداخته ومحفلی شاد ومعنوی را برای جوانان هیئت زوّارالحسین علیه السلام  مهیا نمودند.

تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید توسط قاری قرآن کربلائی پیام ناصری درجلسه هفتگی هیئت زوّارالحسین (ع) ویژه ولادت کریمه اهل بیت حضرت زینب کبری(س) در حسینیه شهیدمحمدعلی دولت آبادی

تلاوت کلام الله مجید توسط قاری قرآن کربلائی پیام ناصری

قرائت دعای پرفیض زیارت عاشورا توسط کربلائی رامین شاه آبادی درجلسه هفتگی هیئت زوّارالحسین (ع) ویژه ولادت کریمه اهل بیت حضرت زینب کبری(س) در حسینیه شهیدمحمدعلی دولت آبادی

قرائت دعای پرفیض زیارت عاشورا توسط کربلائی رامین شاه آبادی

قرائت دعای پرفیض زیارت عاشورا توسط محمد حسن بهشتیان درجلسه هفتگی هیئت زوّارالحسین (ع) ویژه ولادت کریمه اهل بیت حضرت زینب کبری(س) در حسینیه شهیدمحمدعلی دولت آبادی

قرائت دعای پرفیض زیارت عاشورا توسط محمد حسن بهشتیان

مولودی خوانی ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی وحید محمدخانی درجلسه هفتگی هیئت زوّارالحسین (ع) ویژه ولادت کریمه اهل بیت حضرت زینب کبری(س) در حسینیه شهیدمحمدعلی دولت آبادی

مولودی خوانی ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی وحید محمدخانی

مولودی خوانی ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی محمد حسین آخوندی درجلسه هفتگی هیئت زوّارالحسین (ع) ویژه ولادت کریمه اهل بیت حضرت زینب کبری(س) در حسینیه شهیدمحمدعلی دولت آبادی

ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی محمد حسین آخوندی

مولودی خوانی ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی وحید محمدخانی درجلسه هفتگی هیئت زوّارالحسین (ع) ویژه ولادت کریمه اهل بیت حضرت زینب کبری(س) در حسینیه شهیدمحمدعلی دولت آبادی

مولودی خوانی ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی وحید محمدخانی

مولودی خوانی کربلائی محمد حسین آخوندی وکربلائی رامین شاه آبادی درجلسه هفتگی هیئت زوّارالحسین (ع) ویژه ولادت کریمه اهل بیت حضرت زینب کبری(س) در حسینیه شهیدمحمدعلی دولت آبادی

مولودی خوانی ذاکرین اهل بیت علیه السلام کربلائی محمد حسین آخوندی وکربلائی رامین شاه آبادی

مولودی خوانی ذاکرین اهل بیت علیه السلام کربلائی پیام ناصری وکربلائی محمد حسین آخوندی درجلسه هفتگی هیئت زوّارالحسین (ع) ویژه ولادت کریمه اهل بیت حضرت زینب کبری(س) در حسینیه شهیدمحمدعلی دولت آبادی

مولودی خوانی ذاکرین اهل بیت علیه السلام کربلائی پیام ناصری وکربلائی محمد حسین آخوندی

مولودی خوانی ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی محمد حسین آخوندی وکربلائی پیام ناصری درجلسه هفتگی هیئت زوّارالحسین (ع) ویژه ولادت کریمه اهل بیت حضرت زینب کبری(س) در حسینیه شهیدمحمدعلی دولت آبادی

مولودی خوانی کربلائی محمد حسین آخوندی و کربلائی پیام ناصری

مولودی خوانی ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی محمد حسین آخوندی درجلسه هفتگی هیئت زوّارالحسین (ع) ویژه ولادت کریمه اهل بیت حضرت زینب کبری(س) در حسینیه شهیدمحمدعلی دولت آبادی

ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی محمد حسین آخوندی

تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید توسط قاری قرآن کربلائی پیام ناصری درجلسه هفتگی هیئت زوّارالحسین (ع) ویژه ولادت کریمه اهل بیت حضرت زینب کبری(س) در حسینیه شهیدمحمدعلی دولت آبادی

تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید توسط قاری قرآن کربلائی پیام ناصری

مولودی خوانی ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی وحید محمدخانی درجلسه هفتگی هیئت زوّارالحسین (ع) ویژه ولادت کریمه اهل بیت حضرت زینب کبری(س) در حسینیه شهیدمحمدعلی دولت آبادی

ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی وحید محمدخانی

مولودی خوانی ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی محمد حسین آخوندی درجلسه هفتگی هیئت زوّارالحسین (ع) ویژه ولادت کریمه اهل بیت حضرت زینب کبری(س) در حسینیه شهیدمحمدعلی دولت آبادی

مولودی خوانی ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی محمد حسین آخوندی

جمعی از جوانان هیئت زوّارالحسین علیه السلام درجلسه هفتگی هیئت زوّارالحسین (ع) ویژه ولادت کریمه اهل بیت حضرت زینب کبری(س) در حسینیه شهیدمحمدعلی دولت آبادی

جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

مولودی خوانی ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی وحید محمدخانی درجلسه هفتگی هیئت زوّارالحسین (ع) ویژه ولادت کریمه اهل بیت حضرت زینب کبری(س) در حسینیه شهیدمحمدعلی دولت آبادی

مولودی خوانی ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی وحید محمدخانی

مولودی خوانی ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی وحید محمدخانی درجلسه هفتگی هیئت زوّارالحسین (ع) ویژه ولادت کریمه اهل بیت حضرت زینب کبری(س) در حسینیه شهیدمحمدعلی دولت آبادی

مولودی خوانی ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی وحید محمدخانی

مولودی خوانی ذاکرین اهل بیت علیه السلام کربلائی پیام ناصری وکربلائی محمد حسین آخوندی درجلسه هفتگی هیئت زوّارالحسین (ع) ویژه ولادت کریمه اهل بیت حضرت زینب کبری(س) در حسینیه شهیدمحمدعلی دولت آبادی

مولودی خوانی ذاکرین اهل بیت علیه السلام کربلائی پیام ناصری وکربلائی محمد حسین آخوندی

پذیرائی از جوانان هیئت زوّارالحسین علیه السلام درجلسه هفتگی هیئت زوّارالحسین (ع) ویژه ولادت کریمه اهل بیت حضرت زینب کبری(س) در حسینیه شهیدمحمدعلی دولت آبادی

پذیرائی خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

جمعی از جوانان هیئت زوّارالحسین علیه السلام درجلسه هفتگی هیئت زوّارالحسین (ع) ویژه ولادت کریمه اهل بیت حضرت زینب کبری(س) در حسینیه شهیدمحمدعلی دولت آبادی

جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

مولودی خوانی ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی محمد حسین آخوندی درجلسه هفتگی هیئت زوّارالحسین (ع) ویژه ولادت کریمه اهل بیت حضرت زینب کبری(س) در حسینیه شهیدمحمدعلی دولت آبادی

مولودی خوانی ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی محمد حسین آخوندی

مولودی خوانی ذاکرین اهل بیت علیه السلام کربلائی وحید محمدخانی وکربلائی محمد حسین آخوندی درجلسه هفتگی هیئت زوّارالحسین (ع) ویژه ولادت کریمه اهل بیت حضرت زینب کبری(س) در حسینیه شهیدمحمدعلی دولت آبادی

مولودی خوانی ذاکرین اهل بیت علیه السلام کربلائی وحید محمدخانی وکربلائی محمد حسین آخوندی

جمعی از جوانان هیئت زوّارالحسین علیه السلام درجلسه هفتگی هیئت زوّارالحسین (ع) ویژه ولادت کریمه اهل بیت حضرت زینب کبری(س) در حسینیه شهیدمحمدعلی دولت آبادی

جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

مولودی خوانی ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی محمد حسین آخوندی درجلسه هفتگی هیئت زوّارالحسین (ع) ویژه ولادت کریمه اهل بیت حضرت زینب کبری(س) در حسینیه شهیدمحمدعلی دولت آبادی

مولودی خوانی ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی محمد حسین آخوندی

جمعی از جوانان هیئت زوّارالحسین علیه السلام درجلسه هفتگی هیئت زوّارالحسین (ع) ویژه ولادت کریمه اهل بیت حضرت زینب کبری(س) در حسینیه شهیدمحمدعلی دولت آبادی

جمعی از جوانان هیئت زوّارالحسین علیه السلام

پذیرائی از جوانان هیئت زوّارالحسین علیه السلام درجلسه هفتگی هیئت زوّارالحسین (ع) ویژه ولادت کریمه اهل بیت حضرت زینب کبری(س) در حسینیه شهیدمحمدعلی دولت آبادی

پذیرائی خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

مولودی خوانی ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی وحید محمدخانی درجلسه هفتگی هیئت زوّارالحسین (ع) ویژه ولادت کریمه اهل بیت حضرت زینب کبری(س) در حسینیه شهیدمحمدعلی دولت آبادی

ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی وحید محمدخانی

مولودی خوانی کربلائی محمد حسین آخوندی وکربلائی رامین شاه آبادی درجلسه هفتگی هیئت زوّارالحسین (ع) ویژه ولادت کریمه اهل بیت حضرت زینب کبری(س) در حسینیه شهیدمحمدعلی دولت آبادی

مولودی خوانی کربلائی محمد حسین آخوندی و کربلائی رامین شاه آبادی

 

کلمات کلیدی :

برگزاری جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین,حسینیه شهیددولت آبادی,میلادحضرت زینب,جوانان هیئت زوّارالحسین

پاسخ دهید

دیدگاه شما

تویتر خوشمزه فیس بوک دیگ StumbleUpon بوز تکنوراتی

بهینه سازی پوسته : پک سنتر
آماده شده توسط : ماندگار وب