جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین/شهادت امام جعفرصادق

برگزاری جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین ویژه شهادت امام جعفرصادق درحسینیه شهیددولت آبادی/ سخنرانی حجت السلام والمسلمین عطایی

جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین علیه السلام ویژه شهادت امام جعفر صادق(ع) باسخنرانی حجت الاسلام والمسلمین عطایی در حسینیه شهید دولت آبادی برگزار گردید.

در ادامه جلسات هفتگی هیئت زوّارالحسین علیهم السلام ، مراسم هفتگی این هیئت در تاریخ ۹۵/۵/۱۰ ویژه شهادت امام جعفر صادق علیهم السلام  در  محل دائمی هیئت زوّارالحسین علیهم السلام واقع در حسینیه شهید محمّد علی دولت آبادی با قرائت زیارت عاشورا  توسط  آقایان فرشید خدابخش  و محسن یوسفی و سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین عطائی و مدّاحی ذاکر هیئت زوّارالحسین علیهم السلام آقای یوسف محسنی برگزار گردید.

برگزاری جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین ویژه شهادت امام جعفرصادق درحسینیه شهیددولت آبادی

حسینیه شهیددولت آبادی

برگزاری جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین ویژه شهادت امام جعفرصادق درحسینیه شهیددولت آبادی/ قرائت زیارت عاشورا توسط آقای فرشید خدابخش

قرائت زیارت عاشورا توسط آقای فرشید خدابخش

برگزاری جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین ویژه شهادت امام جعفرصادق درحسینیه شهیددولت آبادی/ سخنرانی حجت السلام والمسلمین عطایی

سخنرانی حجت السلام والمسلمین عطایی

برگزاری جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین ویژه شهادت امام جعفرصادق درحسینیه شهیددولت آبادی/ مداحی ذاکر هیئت زوارالحسین (ع) حاج یوسف محسنی

حاج یوسف محسنی ذاکر هیئت زوارالحسین علیه السلام

برگزاری جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین ویژه شهادت امام جعفرصادق درحسینیه شهیددولت آبادی/ مداحی ذاکر هیئت زوارالحسین (ع) حاج یوسف محسنی

حاج یوسف محسنی ذاکر هیئت زوارالحسین علیه السلام

برگزاری جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین ویژه شهادت امام جعفرصادق درحسینیه شهیددولت آبادی/ سخنرانی حجت السلام والمسلمین عطایی

سخنرانی حجت السلام والمسلمین عطایی

برگزاری جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین ویژه شهادت امام جعفرصادق درحسینیه شهیددولت آبادی/ قرائت زیارت عاشورا توسط آقای فرشید خدابخش

قرائت زیارت عاشورا توسط آقای فرشید خدابخش

برگزاری جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین ویژه شهادت امام جعفرصادق درحسینیه شهیددولت آبادی/ سخنرانی حجت السلام والمسلمین عطایی

سخنرانی حجت السلام والمسلمین عطایی در هیئت زوارالحسین

برگزاری جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین ویژه شهادت امام جعفرصادق درحسینیه شهیددولت آبادی

هیئت زوارالحسین علیه السلام

برگزاری جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین ویژه شهادت امام جعفرصادق درحسینیه شهیددولت آبادی/ سخنرانی حجت السلام والمسلمین عطایی

سخنرانی حجت السلام والمسلمین عطایی در هیئت زوارالحسین

برگزاری جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین ویژه شهادت امام جعفرصادق درحسینیه شهیددولت آبادی/ عزاداری خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

عزاداری خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام -شهادت امام جعفرصادق(ع)

برگزاری جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین ویژه شهادت امام جعفرصادق درحسینیه شهیددولت آبادی/ سخنرانی حجت السلام والمسلمین عطایی

سخنرانی حجت السلام والمسلمین عطایی

برگزاری جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین ویژه شهادت امام جعفرصادق درحسینیه شهیددولت آبادی/ سخنرانی حجت السلام والمسلمین عطایی

سخنرانی حجت السلام والمسلمین عطایی

برگزاری جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین ویژه شهادت امام جعفرصادق درحسینیه شهیددولت آبادی/ سخنرانی حجت السلام والمسلمین عطایی

سخنرانی حجت السلام والمسلمین عطایی در هیئت زوارالحسین

برگزاری جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین درحسینیه شهیددولت آبادی/ قرائت زیارت عاشورا توسط آقای فرشید خدابخش

قرائت زیارت عاشورا توسط آقای فرشید خدابخش

برگزاری جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین ویژه شهادت امام جعفرصادق درحسینیه شهیددولت آبادی/ عزاداری خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

عزاداری خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

پاسخ دهید

دیدگاه شما

تویتر خوشمزه فیس بوک دیگ StumbleUpon بوز تکنوراتی

بهینه سازی پوسته : پک سنتر
آماده شده توسط : ماندگار وب