جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین (ع)/ یادبود شهیدمحمدعلی دولت آبادی

جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین یادبود شهید دولت آبادی/ سخنرانی شیخ مهدی روحانی درحسینیه شهیددولت آبادی

سخنرانی شیخ مهدی روحانی درحسینیه شهیددولت آبادی

جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین علیه السلام ویژه یادبودشهیددولت آبادی با سخنرانی شیخ مهدی روحانی درحسینیه شهیددولت آبادی برگزار گردید.

یکشنبه مورخه ۱۳۹۵/۱۰/۵ جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین علیه السلام با قرائت زیارت پرفیض عاشورا توسط خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام  برادر فرشید خدابخش و کربلائی رامین شاه آبادی  آغاز گردید وسپس شیخ مهدی روحانی به ایراد سخنرانی پرداختند.

مداح وذاکر جلسه این هفته هیئت زوارالحسین علیه السلام کربلائی ایمان میرزایی بود.

خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام جلسه این هفته هیئت را با یادوخاطره دوست شهیدشان شهیدمحمد علی دولت آبادی برگزار نمودند.

جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین یادبود شهید دولت آبادی/ قرائت زیارت عاشورا توسط برادر فرشید خدابخش درحسینیه شهیددولت آبادی

قرائت زیارت عاشورا توسط برادر فرشید خدابخش

جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین یادبود شهید دولت آبادی/ قرائت زیارت عاشورا توسط کربلائی رامین شاه آبادی درحسینیه شهید دولت آبادی

قرائت زیارت عاشورا توسط کربلائی رامین شاه آبادی

جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین یادبود شهید دولت آبادی/ سخنرانی شیخ مهدی روحانی درحسینیه شهیددولت آبادی

سخنرانی شیخ مهدی روحانی درحسینیه شهیددولت آبادی

جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین یادبود شهید دولت آبادی/ مداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی ایمان میرزایی درحسینیه شهیددولت آبادی

مداحی کربلائی ایمان میرزایی

جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین یادبود شهید دولت آبادی/ مداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی ایمان میرزایی درحسینیه شهیددولت آبادی

مداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی ایمان میرزایی

جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین یادبود شهید دولت آبادی/ سینه زنی وعزاداری خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام درحسینیه شهیددولت آبادی

سینه زنی وعزاداری خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین یادبود شهید دولت آبادی/ سخنرانی شیخ مهدی روحانی درحسینیه شهیددولت آبادی

سخنرانی شیخ مهدی روحانی درحسینیه شهیددولت آبادی

جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین یادبود شهید دولت آبادی/ قرائت زیارت عاشورا توسط برادر فرشید خدابخش درحسینیه شهیددولت آبادی

قرائت زیارت عاشورا توسط برادر فرشید خدابخش

جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین یادبود شهید دولت آبادی/ قرائت زیارت عاشورا توسط کربلائی رامین شاه آبادی درحسینیه شهید دولت آبادی

قرائت زیارت عاشورا توسط کربلائی رامین شاه آبادی

جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین یادبود شهید دولت آبادی/ سینه زنی وعزاداری خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام درحسینیه شهیددولت آبادی

سینه زنی وعزاداری خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین یادبود شهید دولت آبادی/ مداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی ایمان میرزایی درحسینیه شهیددولت آبادی

مداحی کربلائی ایمان میرزایی

جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین یادبود شهید دولت آبادی/ مداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی ایمان میرزایی درحسینیه شهیددولت آبادی

مداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی ایمان میرزایی

جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین یادبود شهید دولت آبادی/ مداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی ایمان میرزایی درحسینیه شهیددولت آبادی

مداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی ایمان میرزایی

جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین یادبود شهید دولت آبادی/ سینه زنی وعزاداری خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام درحسینیه شهیددولت آبادی

سینه زنی وعزاداری خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین یادبود شهید دولت آبادی/ سخنرانی شیخ مهدی روحانی درحسینیه شهیددولت آبادی

سخنرانی شیخ مهدی روحانی درحسینیه شهیددولت آبادی

جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین یادبود شهید دولت آبادی/ سینه زنی وعزاداری خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام درحسینیه شهیددولت آبادی

سینه زنی وعزاداری خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین یادبود شهید دولت آبادی/ سخنرانی شیخ مهدی روحانی درحسینیه شهیددولت آبادی

سخنرانی شیخ مهدی روحانی درحسینیه شهیددولت آبادی

جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین یادبود شهید دولت آبادی/ مداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی ایمان میرزایی درحسینیه شهیددولت آبادی

مداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی ایمان میرزایی

جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین یادبود شهید دولت آبادی/ آماده سازی سیستم صوتی توسط خادم هیئت زوارالحسین(ع) محمد حسن بهشتیان

آماده سازی سیستم صوتی توسط خادم هیئت زوارالحسین(ع) محمد حسن بهشتیان

جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین یادبود شهید دولت آبادی/ سینه زنی وعزاداری خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام درحسینیه شهیددولت آبادی

سینه زنی وعزاداری خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین یادبود شهید دولت آبادی/ مداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی ایمان میرزایی درحسینیه شهیددولت آبادی

مداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی ایمان میرزایی

جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین یادبود شهید دولت آبادی/ خادمین هیئت زوارالحسین درحال آماده سازی حسینیه شهیددولت آبادی

خادمین هیئت زوارالحسین درحال آماده سازی حسینیه شهیددولت آبادی

جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین یادبود شهید دولت آبادی/ مداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی ایمان میرزایی درحسینیه شهیددولت آبادی

مداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی ایمان میرزایی در حسینیه شهید دولت آبادی

جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین یادبود شهید دولت آبادی/خادم هیئت زوارالحسین علیه السلام مجتبی حق منش

خادم هیئت زوارالحسین علیه السلام مجتبی حق منش در حسینیه شهید دولت آبادی

جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین یادبود شهید دولت آبادی/ خادمین هیئت زوارالحسین درحال آماده سازی حسینیه شهیددولت آبادی

خادمین هیئت زوارالحسین درحال آماده سازی حسینیه شهیددولت آبادی

یک دیدگاه برای “جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین (ع)/ یادبود شهیدمحمدعلی دولت آبادی”

[…] تولد شهید دولت آبادی وسالگرد شهادت ایشان ، هر هفته در مراسم هفتگی هیئت زوارالحسین (ع) نیز یاد وخاطره دوست شهیدشان ، شهید محمد علی دولت آبادی […]

پاسخ دهید

دیدگاه شما

تویتر خوشمزه فیس بوک دیگ StumbleUpon بوز تکنوراتی

بهینه سازی پوسته : پک سنتر
آماده شده توسط : ماندگار وب