برگزاری جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین علیه السلام در حسینیه شهیددولت آبادی

برگزاری جلسه هفتگی هیئت زوّارالحسین درحسینیه شهیدمحمدعلی دولت آبادی/

سینه زنی و عزاداری عاشقان ابا عبدالله الحسین در جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) در حسینیه شهید دولت آبادی

جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین علیه السلام با قرائت زیارت عاشورا در حسینیه شهیدمحمد علی دولت آبادی برگزار گردید.

یکشنبه مورخه ۱۳۹۶/۸/۲۱ جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین علیه السلام با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید توسط قاری هیئت زوارالحسین(ع) کربلائی پیام ناصری در حسینیه شهید دولت آبادی آغاز گردید.

زیارت پرفیض عاشورا را کربلائی فرشید خدابخش و کربلائی مجتبی حق منش که بتازگی از سفر معنوی وپیاده روی عظیم اربعین حسینی بازگشته بودند قرائت نمودند.

مدّاحان و ذاکرین جلسه هفتگی هیئت زوّارالحسین علیه السلام کربلائی سید جعفر سید صالحی و کربلائی امیر توحید بودند که به روضه خوانی ومداحی پرداختند.

در ساعات انتهایی این شب زلزله ای به قدرت ۷٫۳ ریشتر مرزهای غربی کشورمان را لرزاند ومتاسفانه باعث کشته و مجروح شدن تعداد زیادی از هموطنان  عزیزمان در استانهای کرمانشاه و ایلام گردید .

خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام ضمن همدردی با هموطنان حادثه دیده غرب کشور ، برای مجروحان این حادثه دردناک شفای عاجل و برای فوت شدگان طلب مغفرت الهی وبرای بازماندگان صبر از خداوند متعال مسئلت مینمایند.

 

تلاوت کلام الله مجید توسط قاری هیئت زوارالحسین (ع) کربلائی پیام ناصری درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) در حسینیه شهید دولت آبادی

قاری هیئت زوارالحسین علیه السلام کربلائی پیام ناصری

قرائت زیارت عاشورا توسط کربلائی مجتبی حق منش در جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) در حسینیه شهید دولت آبادی

قرائت زیارت عاشورا توسط کربلائی مجتبی حق منش

قرائت زیارت عاشورا توسط کربلائی فرشید خدابخش درجلسه هفتگی هیئت زوّارالحسین(ع) در حسینیه شهید دولت آبادی

قرائت زیارت عاشورا توسط کربلائی فرشید خدابخش

روضه خوانی و مدّاحی کربلائی سید جعفر سید صالحی در جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) در حسینیه شهید دولت آبادی

ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی سید جعفر سید صالحی

مداحی ذاکر اهل بیت(ع) کربلائی امیر توحید درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) در حسینیه شهید دولت آبادی

ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی امیر توحید

ایراد ذکر توسط کربلائی پیام ناصری درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) در حسینیه شهید محمّدعلی دولت آبادی

ایراد ذکر توسط کربلائی پیام ناصری

مداحی ذاکر اهل بیت(ع) کربلائی امیر توحید درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) در حسینیه شهید دولت آبادی

مداحی ذاکر اهل بیت(ع) کربلائی امیر توحید

مدّاحی کربلائی سید جعفر سید صالحی-ایراد ذکر کربلائی امیر توحید در جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) در حسینیه شهید دولت آبادی

مدّاحی کربلائی سید جعفر سید صالحی-ایراد ذکر کربلائی امیر توحید

سینه زنی و عزاداری جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام در جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) در حسینیه شهید دولت آبادی

سینه زنی و عزاداری جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

قرائت زیارت عاشورا توسط کربلائی مجتبی حق منش در جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) در حسینیه شهید دولت آبادی

قرائت زیارت عاشورا توسط کربلائی مجتبی حق منش

قرائت زیارت عاشورا توسط کربلائی فرشید خدابخش و کربلائی مجتبی حق منش در جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) در حسینیه شهید دولت آبادی

قرائت زیارت عاشورا توسط کربلائی فرشید خدابخش و کربلائی مجتبی حق منش

تنظیم سیستم صوتی هیئت زوارالحسین علیه السلام توسط محمد حسن بهشتیان در جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) در حسینیه شهید محمدعلی دولت آبادی

تنظیم سیستم صوتی هیئت زوارالحسین علیه السلام توسط محمد حسن بهشتیان

تلاوت کلام الله مجید توسط قاری هیئت زوارالحسین (ع) کربلائی پیام ناصری درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) در حسینیه شهید دولت آبادی

تلاوت کلام الله مجید توسط قاری هیئت زوارالحسین علیه السلام کربلائی پیام ناصری

مداحی ذاکر اهل بیت(ع) کربلائی امیر توحید درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) در حسینیه شهید دولت آبادی

مداحی ذاکر اهل بیت(ع) کربلائی امیر توحید

روضه خوانی و مدّاحی کربلائی سید جعفر سید صالحی در جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) در حسینیه شهید دولت آبادی

روضه خوانی و مداحی کربلائی سید جعفر سید صالحی

روضه خوانی و مدّاحی کربلائی سید جعفر سید صالحی در جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) در حسینیه شهید دولت آبادی

روضه خوانی و مداحی کربلائی سید جعفر سید صالحی

سینه زنی و عزاداری جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام در جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) در حسینیه شهید دولت آبادی

سینه زنی و عزاداری جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

جوانان هیئت زوارالحسین در جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) در حسینیه شهیدمحمّدعلی دولت آبادی

جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

عاشقان ابا عبدالله الحسین علیه السلام در جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) در حسینیه شهیدمحمّدعلی دولت آبادی

عاشقان ابا عبدالله الحسین علیه السلام

تنظیم سیستم صوتی هیئت زوارالحسین در جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) در حسینیه شهیدمحمد علی دولت آبادی

تنظیم سیستم صوتی هیئت زوارالحسین علیه السلام

روضه خوانی و مدّاحی کربلائی سید جعفر سید صالحی در جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) در حسینیه شهید دولت آبادی

روضه خوانی و مداحی کربلائی سید جعفر سید صالحی

مداحی ذاکر اهل بیت(ع) کربلائی امیر توحید درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) در حسینیه شهید دولت آبادی

مداحی ذاکر اهل بیت(ع) کربلائی امیر توحید

سینه زنی و عزاداری جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام در جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) در حسینیه شهید دولت آبادی

سینه زنی و عزاداری جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

عاشقان ابا عبدالله الحسین علیه السلام در جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) در حسینیه شهیدمحمّدعلی دولت آبادی

عاشقان ابا عبدالله الحسین علیه السلام

قرائت زیارت عاشورا توسط کربلائی فرشید خدابخش درجلسه هفتگی هیئت زوّارالحسین(ع) در حسینیه شهید دولت آبادی

قرائت زیارت عاشورا توسط کربلائی فرشید خدابخش

روضه خوانی و مدّاحی کربلائی سید جعفر سید صالحی در جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) در حسینیه شهید دولت آبادی

روضه خوانی و مداحی کربلائی سید جعفر سید صالحی

سینه زنی و عزاداری عاشقان ابا عبدالله الحسین در جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) در حسینیه شهید دولت آبادی

سینه زنی و عزاداری عاشقان ابا عبدالله الحسین علیه السلام

مدّاحی کربلائی سید جعفر سید صالحی-ایراد ذکر کربلائی امیر توحید در جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) در حسینیه شهید دولت آبادی

مدّاحی کربلائی سید جعفر سید صالحی-ایراد ذکر کربلائی امیر توحید

نماز در در جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) در حسینیه شهید محمدعلی دولت آبادی

مردی به رسول خدا (سلام‏ الله علیه) عرض کرد: دعا کنید که خدا مرا به بهشت برد. حضرت فرمود: «أعنّى بکثره السجود» من دعا می‏ کنم لیکن تو مرا با سجده‏ های زیاد و طولانی کمک کن تا دعای من مستجاب شود.حکمت عبادات،حضرت آیت الله جوادی آملی، ص ۱۰۶٫

تلاوت کلام الله مجید توسط قاری هیئت زوارالحسین (ع) کربلائی پیام ناصری درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) در حسینیه شهید دولت آبادی

تلاوت کلام الله مجید توسط قاری هیئت زوارالحسین علیه السلام کربلائی پیام ناصری

عاشقان ابا عبدالله الحسین علیه السلام در جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) در حسینیه شهیدمحمّدعلی دولت آبادی

عاشقان ابا عبدالله الحسین علیه السلام

روضه خوانی و مدّاحی کربلائی سید جعفر سید صالحی در جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) در حسینیه شهید دولت آبادی

مداحی کربلائی سید جعفر سید صالحی

سینه زنی و عزاداری جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام در جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) در حسینیه شهید دولت آبادی

سینه زنی و عزاداری جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

سینه زنی و عزاداری جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام در جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) در حسینیه شهید دولت آبادی

سینه زنی و عزاداری جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

عاشقان ابا عبدالله الحسین علیه السلام در جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) در حسینیه شهیدمحمّدعلی دولت آبادی

عاشقان ابا عبدالله الحسین علیه السلام

سینه زنی و عزاداری جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام در جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) در حسینیه شهید دولت آبادی

سینه زنی و عزاداری جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

سینه زنی و عزاداری عاشقان ابا عبدالله الحسین در جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) در حسینیه شهید دولت آبادی

سینه زنی و عزاداری عاشقان ابا عبدالله الحسین علیه السلام

تنظیم سیستم صوتی هیئت زوارالحسین در جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) در حسینیه شهیدمحمد علی دولت آبادی

تنظیم سیستم صوتی هیئت زوارالحسین علیه السلام

قرائت زیارت عاشورا توسط کربلائی فرشید خدابخش و کربلائی مجتبی حق منش در جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) در حسینیه شهید دولت آبادی

قرائت زیارت عاشورا توسط کربلائی فرشید خدابخش و کربلائی مجتبی حق منش

سینه زنی و عزاداری جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام در جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) در حسینیه شهید دولت آبادی

سینه زنی و عزاداری جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

سینه زنی و عزاداری جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام در جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) در حسینیه شهید دولت آبادی

سینه زنی و عزاداری جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

جوانان هیئت زوارالحسین در جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) در حسینیه شهیدمحمّدعلی دولت آبادی

جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

سینه زنی و عزاداری جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام در جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) در حسینیه شهید دولت آبادی

سینه زنی و عزاداری جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

نوجوانان هیئت زوارالحسین در جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) در حسینیه شهیدمحمّدعلی دولت آبادی

نوجوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

سینه زنی و عزاداری جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام در جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) در حسینیه شهید دولت آبادی

سینه زنی و عزاداری جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

سینه زنی و عزاداری عاشقان ابا عبدالله الحسین در جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) در حسینیه شهید دولت آبادی

سینه زنی و عزاداری عاشقان ابا عبدالله الحسین علیه السلام

سینه زنی و عزاداری جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام در جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) در حسینیه شهید دولت آبادی

سینه زنی و عزاداری جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

مداحی ذاکر اهل بیت(ع) کربلائی امیر توحید درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) در حسینیه شهید دولت آبادی

مداحی ذاکر اهل بیت(ع) کربلائی امیر توحید

کودکی درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) در حسینیه شهید دولت آبادی

بدون شرح-خود خوان حدیث این ماجرا را!!!!!!

سینه زنی و عزاداری جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام در جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) در حسینیه شهید دولت آبادی

سینه زنی و عزاداری جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

قرائت زیارت عاشورا توسط کربلائی فرشید خدابخش و کربلائی مجتبی حق منش در جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) در حسینیه شهید دولت آبادی

قرائت زیارت عاشورا توسط کربلائی فرشید خدابخش و کربلائی مجتبی حق منش

سینه زنی و عزاداری جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام در جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) در حسینیه شهید دولت آبادی

سینه زنی و عزاداری جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

سینه زنی و عزاداری جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام در جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) در حسینیه شهید دولت آبادی

سینه زنی و عزاداری جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

ایراد ذکر توسط کربلائی پیام ناصری درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) در حسینیه شهید محمّدعلی دولت آبادی

ایراد ذکر توسط کربلائی پیام ناصری

سینه زنی و عزاداری جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام در جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) در حسینیه شهید دولت آبادی

سینه زنی و عزاداری جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

جوانان هیئت زوارالحسین در جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) در حسینیه شهیدمحمّدعلی دولت آبادی

جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

سینه زنی و عزاداری جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام در جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) در حسینیه شهید دولت آبادی

سینه زنی و عزاداری جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

سینه زنی و عزاداری جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام در جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) در حسینیه شهید دولت آبادی

سینه زنی و عزاداری عاشقان ابا عبدالله الحسین علیه السلام

سینه زنی و عزاداری عاشقان ابا عبدالله الحسین در جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) در حسینیه شهید دولت آبادی

سینه زنی و عزاداری عاشقان ابا عبدالله الحسین علیه السلام

سینه زنی و عزاداری عاشقان ابا عبدالله الحسین در جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) در حسینیه شهید دولت آبادی

سینه زنی و عزاداری عاشقان ابا عبدالله الحسین علیه السلام

سینه زنی و عزاداری جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام در جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) در حسینیه شهید دولت آبادی

سینه زنی و عزاداری جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

مدّاحی کربلائی سید جعفر سید صالحی-ایراد ذکر کربلائی امیر توحید در جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) در حسینیه شهید دولت آبادی

مدّاحی کربلائی سید جعفر سید صالحی-ایراد ذکر کربلائی امیر توحید

سینه زنی و عزاداری جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام در جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) در حسینیه شهید دولت آبادی

سینه زنی و عزاداری جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

مدّاحی کربلائی سید جعفر سید صالحی-ایراد ذکر کربلائی امیر توحید در جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) در حسینیه شهید دولت آبادی

مدّاحی کربلائی سید جعفر سید صالحی-ایراد ذکر کربلائی امیر توحید

سینه زنی و عزاداری عاشقان ابا عبدالله الحسین در جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) در حسینیه شهید دولت آبادی

سینه زنی و عزاداری عاشقان ابا عبدالله الحسین علیه السلام

مدّاحی کربلائی سید جعفر سید صالحی-ایراد ذکر کربلائی امیر توحید در جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) در حسینیه شهید دولت آبادی

مدّاحی کربلائی سید جعفر سید صالحی-ایراد ذکر کربلائی امیر توحید

سینه زنی و عزاداری جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام در جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) در حسینیه شهید دولت آبادی

سینه زنی و عزاداری جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

مداحی ذاکر اهل بیت(ع) کربلائی امیر توحید درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) در حسینیه شهید دولت آبادی

مداحی ذاکر اهل بیت(ع) کربلائی امیر توحید

سینه زنی و عزاداری عاشقان ابا عبدالله الحسین در جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) در حسینیه شهید دولت آبادی

سینه زنی و عزاداری عاشقان ابا عبدالله الحسین علیه السلام

روضه خوانی و مدّاحی کربلائی سید جعفر سید صالحی در جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) در حسینیه شهید دولت آبادی

روضه خوانی و مداحی کربلائی سید جعفر سید صالحی

جمعی از جوانان هیئت زوارالحسین در جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) در حسینیه شهید دولت آبادی

جمعی از جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

پذیرائی بعد از مراسم توسط خادمین هیئت زوارالحسین در جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) در حسینیه شهید دولت آبادی

پذیرائی بعد از مراسم توسط خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

پذیرائی بعد از مراسم توسط خادمین هیئت زوارالحسین در جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) در حسینیه شهید دولت آبادی

پذیرائی بعد از مراسم توسط خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

بنر خیر مقدم هیئت زوارالحسین به خادمین زوار اربعین حسینی

خیر مقدم هیئت زوارالحسین به زوار اربعین حسینی

اعلامیه اطلاع رسانی جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) در حسینیه شهیدمحمّدعلی دولت آبادی

اعلامیه اطلاع رسانی جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع)

 

کلمات کلیدی:

برگزاری جلسه هفتگی هیئت زوّارالحسین درحسینیه شهیدمحمدعلی دولت آبادی,جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین,حسینیه شهیددولت آبادی,جوانان هیئت زوارالحسین,خادمین هیئت زوارالحسین,مداحی هیئت زوارالحسین,قرائت زیارت عاشورادرهیئت زوارالحسین,تلاوت قرآن درهیئت

۲ دیدگاه برای “برگزاری جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین علیه السلام در حسینیه شهیددولت آبادی”

روزبه آبان ۲۵ام, ۱۳۹۶ در ۹:۵۰ ق.ظ

سلام:
قبول باشه.
هیئت خوبی دارید.
جلسه این هفته خیلی به من چسبید.
خدا به بانیانش اجر بدهد.
ممنون

‫زوارالحسین آبان ۳۰ام, ۱۳۹۶ در ۱۰:۴۷ ب.ظ

سلام:
قبول باشه
التماس دعا

پاسخ دهید

دیدگاه شما

تویتر خوشمزه فیس بوک دیگ StumbleUpon بوز تکنوراتی

بهینه سازی پوسته : پک سنتر
آماده شده توسط : ماندگار وب