جلسه هماهنگی مراسم دهه سوم محرم۹۵ هیئت زوارالحسین

جلسه هماهنگی مراسم دهه سوم محرم95 هیئت زوارالحسین در حسینیه شهید دولت آبادی

جلسه هماهنگی مراسم هیئت زوّارالحسین علیه السلام ویژه دهه سوّم محرّم توسط خادمین هیئت زوّارالحسین علیه السلام برگزار شد

هیئت زوّارالحسین علیه السلام به منظور پاسداشت نهضت عاشورا و عزاداری سرور و سالار شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام و یاران باوفایش  پنج شب متوالی در دهه سوّم محرم در حسینیه شهید دولت آبادی مراسم برگزار میکند.

بهمین منظور وبرای هرچه بهتر برگزار شدن مراسم این پنج شب،خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام در حسینیه شهیددولت آبادی جلسه هماهنگی وبرنامه ریزی برگزار نموده وبرنامه های این مراسم را با مرور کرده و با هم دیگر به شور نشستند.

خادمین هیئت زوارالحسین درجلسه هماهنگی مراسم دهه سوم محرم95 درحسینیه شهید دولت آبادی

خادمین هیئت زوارالحسین درجلسه هماهنگی مراسم دهه سوم محرم۹۵

جلسه هماهنگی مراسم دهه سوم محرم95 هیئت زوارالحسین در حسینیه شهید دولت آبادی

خادمین هیئت زوارالحسین درجلسه هماهنگی مراسم دهه سوم محرم۹۵

خادمین هیئت زوارالحسین درجلسه هماهنگی مراسم دهه سوم محرم95 درحسینیه شهید دولت آبادی

جلسه هماهنگی مراسم دهه سوم محرم ۹۵ هیئت زوارالحسین

جلسه هماهنگی مراسم دهه سوم محرم95 هیئت زوارالحسین در حسینیه شهید دولت آبادی

خادمین هیئت زوارالحسین درجلسه هماهنگی مراسم دهه سوم محرم۹۵

خادمین هیئت زوارالحسین درجلسه هماهنگی مراسم دهه سوم محرم95 درحسینیه شهید دولت آبادی

جلسه هماهنگی مراسم دهه سوم محرم ۹۵ هیئت زوارالحسین

جلسه هماهنگی مراسم دهه سوم محرم95 هیئت زوارالحسین در حسینیه شهید دولت آبادی

خادمین هیئت زوارالحسین درجلسه هماهنگی مراسم دهه سوم محرم۹۵

خادمین هیئت زوارالحسین درجلسه هماهنگی مراسم دهه سوم محرم95 درحسینیه شهید دولت آبادی

جلسه هماهنگی مراسم دهه سوم محرم ۹۵ هیئت زوارالحسین

خادمین هیئت زوارالحسین درجلسه هماهنگی مراسم دهه سوم محرم95 درحسینیه شهید دولت آبادی

جلسه هماهنگی مراسم دهه سوم محرم ۹۵ هیئت زوارالحسین

جلسه هماهنگی مراسم دهه سوم محرم95 هیئت زوارالحسین در حسینیه شهید دولت آبادی

خادمین هیئت زوارالحسین درجلسه هماهنگی مراسم دهه سوم محرم۹۵

جلسه هماهنگی مراسم دهه سوم محرم95 هیئت زوارالحسین در حسینیه شهید دولت آبادی

خادمین هیئت زوارالحسین درجلسه هماهنگی مراسم دهه سوم محرم۹۵

خادمین هیئت زوارالحسین درجلسه هماهنگی مراسم دهه سوم محرم95 درحسینیه شهید دولت آبادی

جلسه هماهنگی مراسم دهه سوم محرم ۹۵ هیئت زوارالحسین

خادمین هیئت زوارالحسین درجلسه هماهنگی مراسم دهه سوم محرم95 درحسینیه شهید دولت آبادی

جلسه هماهنگی مراسم دهه سوم محرم ۹۵ هیئت زوارالحسین

جلسه هماهنگی مراسم دهه سوم محرم95 هیئت زوارالحسین در حسینیه شهید دولت آبادی

خادمین هیئت زوارالحسین درجلسه هماهنگی مراسم دهه سوم محرم۹۵

خادمین هیئت زوارالحسین درجلسه هماهنگی مراسم دهه سوم محرم95 درحسینیه شهید دولت آبادی

جلسه هماهنگی مراسم دهه سوم محرم ۹۵ هیئت زوارالحسین

صرف عذا خادمین هیئت زوارالحسین پس ازجلسه هماهنگی مراسم دهه سوم محرم95 هیئت زوارالحسین در حسینیه شهید دولت آبادی

صرف عذا پس از بحث های مرسوم جلسه هماهنگی

صرف عذا خادمین هیئت زوارالحسین پس ازجلسه هماهنگی مراسم دهه سوم محرم95 هیئت زوارالحسین در حسینیه شهید دولت آبادی

خادمین هیئت زوارالحسین پس از بحث های زیاد غذا میل میکنند.نوش جان

جلسه هماهنگی مراسم دهه سوم محرم95 هیئت زوارالحسین در حسینیه شهید دولت آبادی

خادمین هیئت زوارالحسین درجلسه هماهنگی مراسم دهه سوم محرم۹۵

یک دیدگاه برای “جلسه هماهنگی مراسم دهه سوم محرم۹۵ هیئت زوارالحسین”

[…] مورخه ۱۳۹۶/۳/۲۱  جلسه هماهنگی مراسم پنجمین سالگرد شهادت شهیدمحمّدعلی دولت آبادی […]

پاسخ دهید

دیدگاه شما

تویتر خوشمزه فیس بوک دیگ StumbleUpon بوز تکنوراتی

بهینه سازی پوسته : پک سنتر
آماده شده توسط : ماندگار وب