جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین علیه السلام ویژه ارتحال حضرت امام خمینی(ره)

خادمین هیئت زوارالحسین درحال نصب بنر پنجمین سالگرد شهادت شهیددولت آبادی برمزارشهید دربهشت زهرا(س) پس ازجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین ویژه سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی(ره) در حسینیه شهیددولت آبادی

جلسه هفتگی هیئت زوّارالحسین علیه السلام  در حسینیه شهیددولت آبادی برگزار گردید.

یکشنبه مورخه ۱۳۹۶/۳/۱۴ جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین علیه السلام ویژه ارتحال  معمار و بنیانگذارکبیر انقلاب اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) با قرائت زیارت عاشورا توسط کربلائی رامین شاه آبادی ومحمدحسن بهشتیان در حسینیه شهیدمحمّدعلی دولت آبادی برگزار گردید.

از آنجائیکه جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین علیه السلام با ۱۴ خرداد سالگرد عروج ملکوتی حضرت امام خمینی همزمان گردید واکثر جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام جهت شرکت در مراسم در حرم مطهر حضرت امام راحل (ره) بودند ، در این جلسه خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام فقط به ذکر قرائت زیارت عاشورا اکتفا نموده تا پس از آن ضمن شرکت در مراسم ارتحال حضرت امام خمینی(ره) در حرم مطهر ایشان، بر مزار دوست وهم هیئتی شهیدشان شهیدمحمدعلی دولت آبادی در بهشت زهرا (س) حاضر شده و ضمن قرائت فاتحه برای ایشان ، بنرهای مخصوص مراسم پنجمین سالگرد شهید دولت آبادی را نصب نمایند.

خامین هیئت زوارالحسین علیه السلام برای پنجمین سالگرد شهادت دوست وهم هیئتی شهیدشان که روز۲۱ ماه مبارک رمضان است مراسم های ویژه ای تدارک دیده اند.

قرائت زیارت عاشورا توسط کربلائی رامین شاه آبادی درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین ویژه سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی(ره) در حسینیه شهیددولت آبادی

قرائت زیارت عاشورا توسط کربلائی رامین شاه آبادی

قرائت زیارت عاشورا توسط محمدحسن بهشتیان درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین ویژه سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی(ره) در حسینیه شهیددولت آبادی

قرائت زیارت عاشورا توسط محمدحسن بهشتیان

قرائت زیارت عاشورا توسط جوانان هیئت زوارالحسین:کربلائی رامین شاه آبادی ومحمدحسن بهشتیان درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین ویژه سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی(ره) در حسینیه شهیددولت آبادی

قرائت زیارت عاشورا توسط جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام :کربلائی رامین شاه آبادی ومحمدحسن بهشتیان

قرائت زیارت عاشورا توسط کربلائی رامین شاه آبادی درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین ویژه سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی(ره) در حسینیه شهیددولت آبادی

قرائت زیارت عاشورا توسط کربلائی رامین شاه آبادی

قرائت زیارت عاشورا توسط کربلائی رامین شاه آبادی درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین ویژه سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی(ره) در حسینیه شهیددولت آبادی

قرائت زیارت عاشورا توسط کربلائی رامین شاه آبادی

قرائت زیارت عاشورا توسط جوانان هیئت زوارالحسین:کربلائی رامین شاه آبادی ومحمدحسن بهشتیان درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین ویژه سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی(ره) در حسینیه شهیددولت آبادی

قرائت زیارت عاشورا توسط جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام :کربلائی رامین شاه آبادی ومحمدحسن بهشتیان

قرائت زیارت عاشورا توسط محمدحسن بهشتیان درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین ویژه سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی(ره) در حسینیه شهیددولت آبادی

قرائت زیارت عاشورا توسط محمدحسن بهشتیان

قرائت زیارت عاشورا توسط جوانان هیئت زوارالحسین:کربلائی رامین شاه آبادی ومحمدحسن بهشتیان درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین ویژه سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی(ره) در حسینیه شهیددولت آبادی

قرائت زیارت عاشورا توسط جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام :کربلائی رامین شاه آبادی ومحمدحسن بهشتیان

قرائت زیارت عاشورا توسط کربلائی رامین شاه آبادی درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین ویژه سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی(ره) در حسینیه شهیددولت آبادی

قرائت زیارت عاشورا توسط کربلائی رامین شاه آبادی

قرائت زیارت عاشورا توسط جوانان هیئت زوارالحسین:کربلائی رامین شاه آبادی ومحمدحسن بهشتیان درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین ویژه سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی(ره) در حسینیه شهیددولت آبادی

قرائت زیارت عاشورا توسط جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام :کربلائی رامین شاه آبادی ومحمدحسن بهشتیان

قرائت زیارت عاشورا توسط محمدحسن بهشتیان درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین ویژه سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی(ره) در حسینیه شهیددولت آبادی

قرائت زیارت عاشورا توسط محمدحسن بهشتیان

قرائت زیارت عاشورا توسط جوانان هیئت زوارالحسین:کربلائی رامین شاه آبادی ومحمدحسن بهشتیان درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین ویژه سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی(ره) در حسینیه شهیددولت آبادی

قرائت زیارت عاشورا توسط جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

خادمین هیئت زوارالحسین درحال نصب بنر پنجمین سالگرد شهادت شهیددولت آبادی برمزارشهید دربهشت زهرا(س) پس ازجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین ویژه سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی(ره) در حسینیه شهیددولت آبادی

جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام درحال نصب بنر پنجمین سالگرد شهادت شهیددولت آبادی برمزارشهید دربهشت زهرا(س)

خادمین هیئت زوارالحسین درحال نصب بنر پنجمین سالگرد شهادت شهیددولت آبادی برمزارشهید دربهشت زهرا(س) پس ازجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین ویژه سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی(ره) در حسینیه شهیددولت آبادی

خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام درحال نصب بنر پنجمین سالگرد شهادت شهیددولت آبادی برمزارشهید قطعه ۵۰ بهشت زهرا(س)

جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام درجوار مزار شهیددولت آبادی دربهشت زهرا(س) پس ازجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین علیه السلام ویژه سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی(ره) در حسینیه شهیددولت آبادی

جمعی از جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام در بهشت زهر ا(س) مزار شهیدمحمدعلی دولت آبادی

خادمین هیئت زوارالحسین درحال نصب بنر پنجمین سالگرد شهادت شهیددولت آبادی برمزارشهید دربهشت زهرا(س) پس ازجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین ویژه سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی(ره) در حسینیه شهیددولت آبادی

خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام درحال نصب بنر پنجمین سالگرد شهادت شهیددولت آبادی برمزارشهید قطعه ۵۰ بهشت زهرا(س)

جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام درجوار مزار شهیددولت آبادی دربهشت زهرا(س) پس ازجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین علیه السلام ویژه سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی(ره) در حسینیه شهیددولت آبادی

جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام درجوار مزار شهیددولت آبادی دربهشت زهرا(س)

مزار شهید راه نظم وامنیت محمد علی دولت آبادی قطعه 50 بهشت زهرا(س) تهران-شهیداستواردوم محمدعلی دولت آبادی اولین شهید پلیس110ناجا

مزار شهید راه نظم و امنیت شهیدمحمد علی دولت آبادی قطعه ۵۰ بهشت زهرا(س) تهران

جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام درجوار مزار شهیددولت آبادی دربهشت زهرا(س) پس ازجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین علیه السلام ویژه سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی(ره) در حسینیه شهیددولت آبادی

جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام درجوار مزار شهیددولت آبادی قطعه ۵۰ بهشت زهرا(س)

خادمین هیئت زوارالحسین درحال نصب بنر پنجمین سالگرد شهادت شهیددولت آبادی برمزارشهید دربهشت زهرا(س) پس ازجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین ویژه سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی(ره) در حسینیه شهیددولت آبادی

جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام درحال نصب بنر پنجمین سالگرد شهادت شهیددولت آبادی برمزارشهیدقطعه ۵۰ بهشت زهرا(س)

 

 

کلمات کلیدی:

جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین,دوستان شهیددولت آبادی برمزارشهیدبهشت زهرا,قرائت زیارت عاشورادرهیئت

یک دیدگاه برای “جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین علیه السلام ویژه ارتحال حضرت امام خمینی(ره)”

[…] حضور بر مزار مطهر شهید دولت آبادی در بهشت زهرا (س) از ساعت ۱۶ […]

پاسخ دهید

دیدگاه شما

تویتر خوشمزه فیس بوک دیگ StumbleUpon بوز تکنوراتی

بهینه سازی پوسته : پک سنتر
آماده شده توسط : ماندگار وب