جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین (ع) / یادبود شهدای آتش نشان حادثه پلاسکو

مداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی وحید محمدخانی درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) یادبود شهدای آتش نشان حادثه پلاسکو درحسینیه شهیددولت آبادی

جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین علیه السلام ویژه یادبود شهدای آتش نشان حادثه پلاسکو تهران در حسینیه شهید دولت آبادی برگزار گردید.

یکشنبه مورخه ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ مراسم هفتگی هیئت زوارالحسین علیه السلام در حسینیه شهید محمد علی دولت آبادی با قرائت زیارت عاشورا توسط جوانان هیئت زوارالحسین(ع) آقایان فرشید خدابخش و رامین شاه آبادی ومجتبی حق منش آغاز گردید.

روضه و مداحی این مراسم را ذاکرین اهل بیت علیهم السلام کربلائی وحید محمد خانی وکربلائی محمد حسین آخوندی ایراد نمودند.

مراسم هفتگی هیئت زوارالحسین علیه السلام همچون جلسات قبل با یاد شهدا بویژه شهدای جان برکف آتش نشان حادثه پلاسکو خیابان جمهوری اسلامی تهران خاتمه یافت.

قرائت زیارت عاشورا توسط برادر فرشید خدابخش درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) یادبود شهدای آتش نشان حادثه پلاسکو درحسینیه شهیددولت آبادی

قرائت زیارت عاشورا توسط برادر فرشید خدابخش

قرائت زیارت عاشورا توسط کربلائی رامین شاه آبادی درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) یادبود شهدای آتش نشان حادثه پلاسکو درحسینیه شهیددولت آبادی

قرائت زیارت عاشورا توسط کربلائی رامین شاه آبادی

قرائت زیارت عاشورا توسط برادر مجتبی حق منش درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) یادبود شهدای آتش نشان حادثه پلاسکو درحسینیه شهیددولت آبادی

قرائت زیارت عاشورا توسط برادر مجتبی حق منش

مداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی وحید محمدخانی درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) یادبود شهدای آتش نشان حادثه پلاسکو درحسینیه شهیددولت آبادی

ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی وحید محمد خانی

مداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی محمد حسین آخوندی درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) یادبود شهدای آتش نشان حادثه پلاسکو درحسینیه شهیددولت آبادی

مداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی محمد حسین آخوندی

مداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی وحید محمدخانی درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) یادبود شهدای آتش نشان حادثه پلاسکو درحسینیه شهیددولت آبادی

مداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی وحید محمدخانی

قرائت زیارت عاشورا توسط برادر مجتبی حق منش درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) یادبود شهدای آتش نشان حادثه پلاسکو درحسینیه شهیددولت آبادی

قرائت زیارت عاشورا توسط برادر مجتبی حق منش

مداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی محمد حسین آخوندی درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) یادبود شهدای آتش نشان حادثه پلاسکو درحسینیه شهیددولت آبادی

مداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی محمد حسین آخوندی

قرائت زیارت عاشورا توسط برادر فرشید خدابخش درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) یادبود شهدای آتش نشان حادثه پلاسکو درحسینیه شهیددولت آبادی

قرائت زیارت عاشورا توسط برادر فرشید خدابخش

مداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی وحید محمدخانی درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) یادبود شهدای آتش نشان حادثه پلاسکو درحسینیه شهیددولت آبادی

مداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی وحید محمدخانی

قرائت زیارت عاشورا توسط برادر مجتبی حق منش درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) یادبود شهدای آتش نشان حادثه پلاسکو درحسینیه شهیددولت آبادی

قرائت زیارت عاشورا توسط برادر مجتبی حق منش

مداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی وحید محمدخانی درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) یادبود شهدای آتش نشان حادثه پلاسکو درحسینیه شهیددولت آبادی

مداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی وحید محمدخانی

آماده سازی حسینیه شهید دولت آبادی توسط خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) یادبود شهدای آتش نشان حادثه پلاسکو درحسینیه شهیددولت آبادی

آماده سازی حسینیه شهید دولت آبادی توسط خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

آماده سازی حسینیه شهید دولت آبادی توسط خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) یادبود شهدای آتش نشان حادثه پلاسکو درحسینیه شهیددولت آبادی

آماده سازی حسینیه شهید دولت آبادی توسط خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

کلمات کلیدی:

جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین,یادبود شهدای آتش نشان,حسینیه شهیددولت آبادی,هیئت زوارالحسین

پاسخ دهید

دیدگاه شما

تویتر خوشمزه فیس بوک دیگ StumbleUpon بوز تکنوراتی

بهینه سازی پوسته : پک سنتر
آماده شده توسط : ماندگار وب