جلسه مشترک هیئت زوارالحسین وعشاق الزهرا/ یادبود پنجمین سالگرد شهادت شهید دولت آبادی

مراسم هفتگی هیئت زوارالحسین,یادبودپنجمین سالگردشهادت شهیددولت آبادی

سخنرانی شیخ مصطفی ایلخانی درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) ویژه یادبود شهیددولت آبادی, حسینیه شهید دولت آبادی

جلسه مشترک  هیئت زوارالحسین(ع) و هیئت عشاق الزهرا(س) ویژه یادبود شهادت شهید مدافع وطن محمدعلی دولت آبادی برگزار گردید.

یکشنبه مورخه ۱۳۹۶/۵/۱۵ جلسه هفتگی ومشترک هیئت زوارالحسین علیه السلام و هیئت عشاق الزهرا(س) ویژه یادبود پنجمین سالگرد شهادت شهیددولت آبادی باقرائت زیارت پرفیض عاشورا توسط کربلائی رامین شاه آبادی ومحمدحسن بهشتیان در حسینیه شهیددولت آبادی برگزار گردید.

سخنران این جلسه شیخ مصطفی ایلخانی بود که ایشان با ذکر احادیث وروایاتی  در مقام والای شهید وشهادت به ایراد سخنرانی پرداختند.

مداحی وذکر مصیبت  ذاکرین اهل بیت علیه السلام کربلائی حامد شاهمرادیان وکربلائی محمدحسین آخوندی آخرین برنامه های این شب معنوی بود که با ذکر دعاهای پایان جلسه را به پایان رساندند.

مؤسسین هیئت زوارالحسین علیه السلام همگی از دوستان شهید محمدعلی دولت آبادی هستند که درسال۱۳۸۹ به اتفاق شهیددولت آبادی هیئت زوارالحسین(ع) را پایه گذاری نمودند.

 

قرائت زیارت عاشورا توسط کربلائی رامین شاه آبادی درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) ویژه یادبود شهیددولت آبادی در حسینیه شهید دولت آبادی

قرائت زیارت عاشورا توسط کربلائی رامین شاه آبادی

قرائت زیارت عاشورا توسط محمدحسن بهشتیان درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) ویژه یادبود شهیددولت آبادی , حسینیه شهید دولت آبادی

قرائت زیارت عاشورا توسط محمدحسن بهشتیان

سخنرانی شیخ مصطفی ایلخانی درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) ویژه یادبود شهیددولت آبادی, حسینیه شهید دولت آبادی

سخنرانی شیخ مصطفی ایلخانی

روضه خوانی ومداحی کربلائی حامد شاهمرادیان درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) ویژه یادبود شهیددولت آبادی , حسینیه شهید دولت آبادی

ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی حامد شاهمرادیان

مداحی کربلائی محمدحسین آخوندی درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) ویژه یادبود شهیددولت آبادی, حسینیه شهید دولت آبادی

ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی محمدحسین آخوندی

ایراد ذکر توسط کربلائی میلاد جمشیدی درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) ویژه یادبود شهیددولت آبادی , حسینیه شهید دولت آبادی

ایراد ذکر توسط کربلائی میلاد جمشیدی

ایراد ذکر توسط آرمین عربی درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) ویژه یادبود شهیددولت آبادی , حسینیه شهید دولت آبادی

ایراد ذکر آرمین عربی

سینه زنی وعزاداری جوانان هیئت زوارالحسین درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) ویژه یادبود شهیددولت آبادی , حسینیه شهید دولت آبادی

سینه زنی وعزاداری جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام وهیئت عشاق الزهرا سلام الله علیها

سینه زنی وعزاداری جوانان هیئت زوارالحسین درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) ویژه یادبود شهیددولت آبادی , حسینیه شهید دولت آبادی

سینه زنی وعزاداری جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام وهیئت عشاق الزهرا سلام الله علیها

روضه خوانی ومداحی کربلائی حامد شاهمرادیان درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) ویژه یادبود شهیددولت آبادی , حسینیه شهید دولت آبادی

ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی حامد شاهمرادیان

روضه خوانی ومداحی کربلائی حامد شاهمرادیان درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) ویژه یادبود شهیددولت آبادی , حسینیه شهید دولت آبادی

ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی حامد شاهمرادیان

سینه زنی وعزاداری جوانان هیئت زوارالحسین درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) ویژه یادبود شهیددولت آبادی , حسینیه شهید دولت آبادی

سینه زنی وعزاداری جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام وهیئت عشاق الزهرا سلام الله علیها

سینه زنی وعزاداری جوانان هیئت زوارالحسین درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) ویژه یادبود شهیددولت آبادی , حسینیه شهید دولت آبادی

سینه زنی وعزاداری جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام وهیئت عشاق الزهرا سلام الله علیها

جمعی از جوانان هیئت زوارالحسین درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) ویژه یادبود شهیددولت آبادی در حسینیه شهید دولت آبادی

جمعی از جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام وهیئت عشاق الزهرا سلام الله علیها

قرائت زیارت عاشورا توسط کربلائی رامین شاه آبادی و محمدحسن بهشتیان درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) ویژه یادبود شهیددولت آبادی, حسینیه شهید دولت آبادی

قرائت زیارت عاشورا توسط کربلائی رامین شاه آبادی و محمدحسن بهشتیان

قرائت زیارت عاشورا توسط محمدحسن بهشتیان درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) ویژه یادبود شهیددولت آبادی , حسینیه شهید دولت آبادی

قرائت زیارت عاشورا توسط محمدحسن بهشتیان

قرائت زیارت عاشورا توسط کربلائی رامین شاه آبادی و محمدحسن بهشتیان درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) ویژه یادبود شهیددولت آبادی, حسینیه شهید دولت آبادی

قرائت زیارت عاشورا توسط کربلائی رامین شاه آبادی و محمدحسن بهشتیان

سخنرانی شیخ مصطفی ایلخانی درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) ویژه یادبود شهیددولت آبادی, حسینیه شهید دولت آبادی

سخنرانی شیخ مصطفی ایلخانی

روضه خوانی ومداحی کربلائی حامد شاهمرادیان درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) ویژه یادبود شهیددولت آبادی , حسینیه شهید دولت آبادی

روضه خوانی کربلائی حامد شاهمرادیان

سخنرانی شیخ مصطفی ایلخانی درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) ویژه یادبود شهیددولت آبادی, حسینیه شهید دولت آبادی

سخنرانی شیخ مصطفی ایلخانی

ایراد ذکر توسط کربلائی میلاد جمشیدی درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) ویژه یادبود شهیددولت آبادی , حسینیه شهید دولت آبادی

ایراد ذکر توسط کربلائی میلاد جمشیدی

جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) ویژه یادبود شهیددولت آبادی در حسینیه شهید دولت آبادی

حسینیه شهیددولت آبادی

جوانان هیئت زوارالحسین درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) ویژه یادبود شهیددولت آبادی در حسینیه شهید دولت آبادی

جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

نماز جوانان هیئت زوارالحسین درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) ویژه یادبود شهیددولت آبادی در حسینیه شهید دولت آبادی

امام علی علیه السلام:
لِکُلِّ شَیءٍ وَجهٌ وَ وَجهُ دینِکم الصَّلاهُ؛
هر چیز دارای سیماست، سیمای دین شما نماز است.
کافی(ط-الاسلامیه) ج ۳ ، ص ۲۷۰ ، ح ۱۶

نماز جوانان هیئت زوارالحسین درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) ویژه یادبود شهیددولت آبادی در حسینیه شهید دولت آبادی

حضرت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله):
الصَّلاه مِعرَاجُ المُؤمِن
نماز، معراج مؤمن است.

سینه زنی وعزاداری جوانان هیئت زوارالحسین درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) ویژه یادبود شهیددولت آبادی , حسینیه شهید دولت آبادی

سینه زنی وعزاداری جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام وهیئت عشاق الزهرا سلام الله علیها

سینه زنی وعزاداری جوانان هیئت زوارالحسین درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) ویژه یادبود شهیددولت آبادی , حسینیه شهید دولت آبادی

سینه زنی وعزاداری جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام وهیئت عشاق الزهرا سلام الله علیها

سینه زنی وعزاداری جوانان هیئت زوارالحسین درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) ویژه یادبود شهیددولت آبادی , حسینیه شهید دولت آبادی

سینه زنی وعزاداری جوانان هیئت زوارالحسین درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) ویژه یادبود شهیددولت آبادی , حسینیه شهید دولت آبادی

سینه زنی وعزاداری جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام وهیئت عشاق الزهرا سلام الله علیها

نماز جوانان هیئت زوارالحسین درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) ویژه یادبود شهیددولت آبادی در حسینیه شهید دولت آبادی

امام صادق علیه السلام:
أَقرَبُ ما یَکُونُ العَبدُ إلَی اللهِ وَ هُوَ ساجِدٌ؛
نزدیکترین حالات بنده به پروردگارت حالت سجده است.
کافی(ط-الاسلامیه) ج ۳ ، ص ۳۲۴ ، ح ۱۱

سینه زنی وعزاداری جوانان هیئت زوارالحسین درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) ویژه یادبود شهیددولت آبادی , حسینیه شهید دولت آبادی

سینه زنی وعزاداری جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام وهیئت عشاق الزهرا سلام الله علیها

قرائت زیارت عاشورا توسط محمدحسن بهشتیان درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) ویژه یادبود شهیددولت آبادی , حسینیه شهید دولت آبادی

قرائت زیارت عاشورا توسط محمدحسن بهشتیان

سخنرانی شیخ مصطفی ایلخانی درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) ویژه یادبود شهیددولت آبادی, حسینیه شهید دولت آبادی

سخنرانی شیخ مصطفی ایلخانی

قرائت زیارت عاشورا توسط کربلائی رامین شاه آبادی درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) ویژه یادبود شهیددولت آبادی در حسینیه شهید دولت آبادی

قرائت زیارت عاشورا توسط کربلائی رامین شاه آبادی

نماز جوانان هیئت زوارالحسین درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) ویژه یادبود شهیددولت آبادی در حسینیه شهید دولت آبادی

حضرت رسول اکرم (ص)
کشف الاسرار، ج ۲، ص ۶۷۶
الصَّلاه نُورُ المُؤمِن
نماز نور مؤمن است.
نهج الفصاحه، ص ۳۹۶

مداحی کربلائی محمدحسین آخوندی درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) ویژه یادبود شهیددولت آبادی, حسینیه شهید دولت آبادی

مداحی کربلائی محمدحسین آخوندی

سینه زنی وعزاداری جوانان هیئت زوارالحسین درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) ویژه یادبود شهیددولت آبادی , حسینیه شهید دولت آبادی

سینه زنی وعزاداری جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام وهیئت عشاق الزهرا سلام الله علیها

سینه زنی وعزاداری جوانان هیئت زوارالحسین درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) ویژه یادبود شهیددولت آبادی , حسینیه شهید دولت آبادی

سینه زنی وعزاداری جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام وهیئت عشاق الزهرا سلام الله علیها

روضه خوانی ومداحی کربلائی حامد شاهمرادیان درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) ویژه یادبود شهیددولت آبادی , حسینیه شهید دولت آبادی

مداحی کربلائی حامد شاهمرادیان,ایراد ذکر آرمین عربی

سینه زنی وعزاداری جوانان هیئت زوارالحسین درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) ویژه یادبود شهیددولت آبادی , حسینیه شهید دولت آبادی

سینه زنی وعزاداری جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام وهیئت عشاق الزهرا سلام الله علیها

نماز جوانان هیئت زوارالحسین درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) ویژه یادبود شهیددولت آبادی در حسینیه شهید دولت آبادی

امام علی علیه السلام:
مَن صَلّی رَکعَتَینِ یَعلَمُ مایَقولُ فِیهما اِنصَرَفَ وَ لَیسَ بَینَه وَ بَینَ اللهِ – عَزَّ وَ جَلَّ – ذَنبٌ؛
هر کس دو رکعت نماز بخواند و بداند چه می گوید، از نماز فارغ می شود، درحالی که میان او و میان خدای عز و جل گناهی نیست.
مکارم الاخلاق ص ۳۰۰

قرائت زیارت عاشورا توسط کربلائی رامین شاه آبادی و محمدحسن بهشتیان درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) ویژه یادبود شهیددولت آبادی, حسینیه شهید دولت آبادی

قرائت زیارت عاشورا توسط کربلائی رامین شاه آبادی و محمدحسن بهشتیان

سخنرانی شیخ مصطفی ایلخانی درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) ویژه یادبود شهیددولت آبادی, حسینیه شهید دولت آبادی

سخنرانی شیخ مصطفی ایلخانی

مداحی کربلائی محمدحسین آخوندی درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) ویژه یادبود شهیددولت آبادی, حسینیه شهید دولت آبادی

ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی محمدحسین آخوندی

سینه زنی وعزاداری جوانان هیئت زوارالحسین درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) ویژه یادبود شهیددولت آبادی , حسینیه شهید دولت آبادی

سینه زنی وعزاداری جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام وهیئت عشاق الزهرا سلام الله علیها

روضه خوانی ومداحی کربلائی حامد شاهمرادیان درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) ویژه یادبود شهیددولت آبادی , حسینیه شهید دولت آبادی

مداحی کربلائی حامد شاهمرادیان

سینه زنی وعزاداری جوانان هیئت زوارالحسین درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) ویژه یادبود شهیددولت آبادی , حسینیه شهید دولت آبادی

سینه زنی وعزاداری جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام وهیئت عشاق الزهرا سلام الله علیها

سینه زنی وعزاداری جوانان هیئت زوارالحسین درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) ویژه یادبود شهیددولت آبادی , حسینیه شهید دولت آبادی

سینه زنی وعزاداری جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام وهیئت عشاق الزهرا سلام الله علیها

مداحی کربلائی محمدحسین آخوندی درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) ویژه یادبود شهیددولت آبادی, حسینیه شهید دولت آبادی

مداحی کربلائی محمدحسین آخوندی,ایراد ذکر توسط آرمین عربی

سینه زنی وعزاداری جوانان هیئت زوارالحسین درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) ویژه یادبود شهیددولت آبادی , حسینیه شهید دولت آبادی

سینه زنی وعزاداری جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام وهیئت عشاق الزهرا سلام الله علیها

نماز جوانان هیئت زوارالحسین درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) ویژه یادبود شهیددولت آبادی در حسینیه شهید دولت آبادی

پیامبر (ص ) :
الصلوه مفتاج الجنه
نماز کلید بهشت است .
( نهج الفصاحه ، حدیث ۱۵۸۸ )

جوانان هیئت زوارالحسین درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) ویژه یادبود شهیددولت آبادی در حسینیه شهید دولت آبادی

جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

قرائت زیارت عاشورا توسط کربلائی رامین شاه آبادی درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) ویژه یادبود شهیددولت آبادی در حسینیه شهید دولت آبادی

قرائت زیارت عاشورا توسط کربلائی رامین شاه آبادی

قرائت زیارت عاشورا توسط کربلائی رامین شاه آبادی درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) ویژه یادبود شهیددولت آبادی در حسینیه شهید دولت آبادی

قرائت زیارت عاشورا توسط کربلائی رامین شاه آبادی

جمعی از جوانان هیئت زوارالحسین درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) ویژه یادبود شهیددولت آبادی در حسینیه شهید دولت آبادی

جمعی از جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام وهیئت عشاق الزهرا سلام الله علیها

 

کلمات کلیدی:

مراسم هفتگی هیئت زوارالحسین,یادبودپنجمین سالگردشهادت شهیددولت آبادی,جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین,برگزاری جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین,یادبودشهیددولت آبادی,جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین ویژه یادبودشهیددولت آبادی,خادمین هیئت زوارالحسین,جوانان هیئت زوارالحسین,مداحی وسینه زنی هیئت وارالحسین,حسینیه شهیددولت آبادی,دوستان شهیددولت آبادی,برگزاری مراسم هفتگی هیئت زوارالحسین ویژه یادبودپنجمین سالگرد شهادت شهیددولت آبادی,مراسم مشترک هیئت زوارالحسین وهیئت عشاق الزهرا

۲ دیدگاه برای “جلسه مشترک هیئت زوارالحسین وعشاق الزهرا/ یادبود پنجمین سالگرد شهادت شهید دولت آبادی”

علیرضا مرداد ۱۹ام, ۱۳۹۶ در ۱۰:۵۶ ق.ظ

سلام:
قبول باشه

محمدمهدی شهریور ۱۸ام, ۱۳۹۶ در ۷:۲۲ ب.ظ

خوبه عکسهای هیئت را میگذارید
مخصوصا عکسهای سینه زنی رو
خیلی خوب وباصفا است
ممنون که زحمت میکشید.
خدا اجربده

پاسخ دهید

دیدگاه شما

تویتر خوشمزه فیس بوک دیگ StumbleUpon بوز تکنوراتی

بهینه سازی پوسته : پک سنتر
آماده شده توسط : ماندگار وب