عضویت درهیئت زوارالحسین

عضویت درهیئت زوارالحسین,سامانه پیامکی هیئت زوارالحسین,اطلاع ازجلسات هفتگی ومراسم هیئت

هیئت زوارالحسین/حسینیه شهید دولت آبادی

جهت عضویت و اطلاع از برنامه ها و جلسات هفتگی هیئت زوارالحسین علیه السلام ، کلمه << یا زینب >> را به سامانه پیامکی زیر ارسال نمایید.

 

سامانه پیامکی هیئت زوارالحسین علیه السلام:

 

۵۰۰۰-۱۳۳۳-۹۱۹۹۲۱

 

عضویت درهیئت زوارالحسین,سامانه پیامکی هیئت زوارالحسین,اطلاع ازجلسات هفتگی ومراسم هیئت

دیدگاه ها مسدود شده اند .

تویتر خوشمزه فیس بوک دیگ StumbleUpon بوز تکنوراتی

بهینه سازی پوسته : پک سنتر
آماده شده توسط : ماندگار وب