مراسم دهه سوم محرم هیئت زوارالحسین/شب اول روضه حضرت علی اکبر(ع)

مداحی ذاکر اهل بیت علیهم السلام کربلائی حامد شاهمرادیان / شب اول مراسم دهه سوّم محرّم95 هیئت زوّارالحسین علیه السلام در حسینیه شهید دولت آبادی

اولین شب از مراسم دهه سوّم محرّم۹۵ هیئت زوّارالحسین(ع)  ویژه  روضه حضرت علی اکبر علیه السلام درحسینیه شهید دولت آبادی برگزار گردید.

یکشنبه شب مورخه ۱۳۹۵/۸/۲  اولین شب مراسم ۵ شب دهه سوّم محرّم ۹۵ هیئت زوّارالحسین علیه السلام  ویژه روضه حضرت علی اکبر علیه السلام  با قرائت زیارت پرفیض عاشورا ومداحی کربلائی حامد شاهمرادیان وحاج یوسف محسنی در حسینیه شهید دولت آبادی برگزار شد.

زیارت پر فیض عاشورا را خادم الحسین علیه السلام ، کربلائی رامین شاه آبادی قرائت نمود.

کربلائی حامد شاهمرادیان و حاج یوسف محسنی مدّاحان مراسم شب اوّل محرّم ۹۵ ( ۱۴۳۸) هیئت زوّارالحسین علیه السلام بودند که  با روضه و مدّاحی خود  مستمعین را مستفیض نموده و شور و حال خاصی به مراسم این شب بخشیدند.

قرائت زیارت پرفیض عاشورا توسط کربلائی رامین شاه آبادی / شب اول مراسم دهه سوم محرّم95 هیئت زوّارالحسین علیه السلام در حسینیه شهید دولت آبادی با روضه حضرت علی اکبر علیه السلام

قرائت زیارت پرفیض عاشورا توسط کربلائی رامین شاه آبادی

مداحی ذاکر اهل بیت علیهم السلام کربلائی حامد شاهمرادیان / شب اول مراسم دهه سوّم محرّم95 هیئت زوّارالحسین علیه السلام در حسینیه شهید دولت آبادی

مداحی ذاکر اهل بیت علیهم السلام کربلائی حامد شاهمرادیان

مداحی ذاکر اهل بیت علیهم السلام کربلائی حامد شاهمرادیان / شب اول مراسم دهه سوّم محرّم95 هیئت زوّارالحسین علیه السلام در حسینیه شهید دولت آبادی

مداحی ذاکر اهل بیت علیهم السلام کربلائی حامد شاهمرادیان

سینه زنی وعزاداری خادمین هیئت زوارالحسین درشب اول مراسم دهه سوِم محرّم 95 هیئت زوّارالحسین علیه السلام در حسینیه شهید دولت آبادی

سینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین

مداحی ذاکر اهل بیت علیهم السلام کربلائی حامد شاهمرادیان / شب اول مراسم دهه سوّم محرّم95 هیئت زوّارالحسین علیه السلام در حسینیه شهید دولت آبادی

مداحی ذاکر اهل بیت علیهم السلام کربلائی حامد شاهمرادیان

سینه زنی وعزاداری خادمین هیئت زوارالحسین درشب اول مراسم دهه سوِم محرّم 95 هیئت زوّارالحسین علیه السلام در حسینیه شهید دولت آبادی

سینه زنی وخادمین هیئت زوارالحسین

سینه زنی وعزاداری خادمین هیئت زوارالحسین درشب اول مراسم دهه سوِم محرّم 95 هیئت زوّارالحسین علیه السلام در حسینیه شهید دولت آبادی

سینه زنی وعزاداری خادمین هیئت زوارالحسین

مداحی ذاکر اهل بیت علیهم السلام کربلائی حامد شاهمرادیان / شب اول مراسم دهه سوّم محرّم95 هیئت زوّارالحسین علیه السلام در حسینیه شهید دولت آبادی

مداحی ذاکر اهل بیت علیهم السلام کربلائی حامد شاهمرادیان

جمعی از خادمین هیئت زوّارالحسین علیه السلام در حسینیه شهید دولت آبادی شب اول مراسم 5 شب دهه سوم محرم 95

جمعی از خادمین هیئت زوّارالحسین علیه السلام در مراسم شب اول دهه سوم محرم۹۵

سینه زنی وعزاداری خادمین هیئت زوارالحسین درشب اول مراسم دهه سوِم محرّم 95 هیئت زوّارالحسین علیه السلام در حسینیه شهید دولت آبادی

سینه زنی وعزاداری خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

سینه زنی وعزاداری خادمین هیئت زوارالحسین درشب اول مراسم دهه سوِم محرّم 95 هیئت زوّارالحسین علیه السلام در حسینیه شهید دولت آبادی

سینه زنی وعزاداری خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

مداحی ذاکر اهل بیت علیهم السلام کربلائی حامد شاهمرادیان / شب اول مراسم دهه سوّم محرّم95 هیئت زوّارالحسین علیه السلام در حسینیه شهید دولت آبادی

مداحی ذاکر اهل بیت علیهم السلام کربلائی حامد شاهمرادیان

جمعی از خادمین هیئت زوّارالحسین علیه السلام در حسینیه شهید دولت آبادی شب اول مراسم 5 شب دهه سوم محرم 95

جمعی از خادمین هیئت زوّارالحسین علیه السلام در مراسم شب اول دهه سوم محرم۹۵

سینه زنی وعزاداری خادمین هیئت زوارالحسین درشب اول مراسم دهه سوِم محرّم 95 هیئت زوّارالحسین علیه السلام در حسینیه شهید دولت آبادی

سینه زنی وعزاداری خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

مداحی ذاکر اهل بیت علیهم السلام کربلائی حامد شاهمرادیان / شب اول مراسم دهه سوّم محرّم95 هیئت زوّارالحسین علیه السلام در حسینیه شهید دولت آبادی

مداحی ذاکر اهل بیت علیهم السلام کربلائی حامد شاهمرادیان

سینه زنی وعزاداری خادمین هیئت زوارالحسین درشب اول مراسم دهه سوِم محرّم 95 هیئت زوّارالحسین علیه السلام در حسینیه شهید دولت آبادی

سینه زنی وعزاداری خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

خادم هیئت زوّارالحسین علیه السلام محمّد حسن بهشتیان – مسئول سیستم صوتی در مراسم شب اول دهه سوم محرم 95 در حسینیه شهید دولت آبادی

خادم هیئت زوّارالحسین علیه السلام محمّد حسن بهشتیان – مسئول سیستم صوتی

مداحی ذاکر اهل بیت علیهم السلام کربلائی حامد شاهمرادیان / شب اول مراسم دهه سوّم محرّم95 هیئت زوّارالحسین علیه السلام در حسینیه شهید دولت آبادی

ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی حامد شاهمرادیان

مداحی ذاکر اهل بیت علیهم السلام کربلائی حامد شاهمرادیان / شب اول مراسم دهه سوّم محرّم95 هیئت زوّارالحسین علیه السلام در حسینیه شهید دولت آبادی

مداحی ذاکر اهل بیت علیهم السلام کربلائی حامد شاهمرادیان

سینه زنی وعزاداری خادمین هیئت زوارالحسین درشب اول مراسم دهه سوِم محرّم 95 هیئت زوّارالحسین علیه السلام در حسینیه شهید دولت آبادی

سینه زنی وعزاداری خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

اعلامیه اطلاع رسانی هیئت زوارالحسین مراسم 5شب دهه سوم محرم95 درحسینیه شهیددولت آبادی

اعلامیه اطلاع رسانی هیئت زوارالحسین علیه السلام

پاسخ دهید

دیدگاه شما

تویتر خوشمزه فیس بوک دیگ StumbleUpon بوز تکنوراتی

بهینه سازی پوسته : پک سنتر
آماده شده توسط : ماندگار وب