مراسم دهه سوم هیئت زوّارالحسین(ع) / شب چهارم روضه حضرت قاسم (ع)

سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین نظام دوست فراز مراسم شب چهارم دهه سوم محرم 95 هیئت زوارالحسین علیه السلام درحسینیه شهید دولت آبادی

چهارمین شب از مراسم دهه سوّم محرم ۹۵ هیئت زوّارالحسین علیه السلام  با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین نظام دوست فراز با روضه حضرت قاسم علیه السلام به همراه مراسم ویژه دمام زنی و گلریزان درحسینیه شهید دولت آبادی برگزار گردید.

چهارشنبه مورخه ۱۳۹۵/۸/۵ شب چهارم مراسم دهه سوم محرم هیئت زوّارالحسین علیه السلام با قرائت زیارت عاشورا توسط کربلائی رامین شاه آبادی و محمّد حسن بهشتیان آغاز گردید.

سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین نظام دوست فراز دومین برنامه این شب معنوی بود که  ایشان درباره نعمت های خداوندی به ایراد سخنرانی پرداختند.

ذاکرین این شب معنوی آقایان حاج یوسف محسنی وکربلائی محمّد مهدی تقی زاده  و کربلائی میلاد جمشیدی بودند که با روضه خوانی حضرت قاسم علیه السلام شور غریبی را به محفل حسینی این شب بخشیدند.

مراسم ویژه دمام زنی این شب  به همراه گلریزان را آقایان امین شاه آبادی و میلاد عباسیان و محمد قاسمی برعهده گرفتند که الحق به خوبی وبا شکوه خاصی آنرا اجرا کرده و مستمعین را به جنب وجوش انداختند.

در این شب معنوی بیاد ماندنی، خادمین هیئت زوّارالحسین علیه السلام با گذاشتن لباس نظامی و عکس دوست شهیدشان شهید محمّد علی دولت آبادی در وسط هیئت، میان داری سینه زنی این شب معنوی را به این شهید بزرگوار سپرده و همگی با میان داری شهید دولت آبادی به سینه زنی پرداختند.

مراسم این شب از شکوه وجلوه خاصی بهره مند بود و فضای هیئت  زوّارالحسین علیه السلام معنویت خاصی داشت.

سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین نظام دوست فراز مراسم شب چهارم دهه سوم محرم 95 هیئت زوارالحسین علیه السلام درحسینیه شهید دولت آبادی

سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین نظام دوست فراز

قرائت دعای روحبخش زیارت عاشورا توسط کربلائی رامین شاه آبادی ومحمد حسن بهشتیان ،چهارمین شب از مراسم 5 شبه دهه سوم محرم 95 در حسینیه شهید دولت آبادی

قرائت دعای روحبخش زیارت عاشورا توسط محمد حسن بهشتیان

قرائت دعای روحبخش زیارت عاشورا توسط کربلائی رامین شاه آبادی ومحمد حسن بهشتیان ،چهارمین شب از مراسم 5 شبه دهه سوم محرم 95 در حسینیه شهید دولت آبادی

قرائت دعای روحبخش زیارت عاشورا توسط کربلائی رامین شاه آبادی ومحمد حسن بهشتیان

مداحی حاج یوسف محسنی چهارمین شب مراسم دهه سوم محرم 95 هیئت زوّارالحسین علیه السلام /روضه حضرت قاسم به همراه مراسم دمام زنی وگلریزان در حسینیه شهید دولت آبادی

مداحی ذاکر اهل بیت علیهم السلام حاج یوسف محسنی

ایراد ذکر توسط کربلائی پیام ناصری/شب چهارم روضه حضرت قاسم به همراه گلریزان ودمام زنی درحسینیه شهیددولت آبادی

ایراد ذکر توسط کربلائی پیام ناصری

مداحی ذاکر اهل بیت علیهم السلام کربلائی میلاد جمشیدی چهارمین شب مراسم دهه سوم محرم 95 هیئت زوّارالحسین علیه السلام در محل حسینیه شهید دولت آبادی

مداحی ذاکراهل بیت علیهم السلام کربلائی میلاد جمشیدی

مداحی ذاکر اهل بیت علیهم السلام کربلائی محمد مهدی تقی زاده چهارمین شب مراسم دهه سوم محرم 95 هیئت زوّارالحسین علیه السلام روضه حضرت قاسم به همراه مراسم دمام زنی وگلریزان در حسینیه شهید دولت آبادی

مداحی ذاکر اهل بیت علیهم السلام کربلائی محمد مهدی تقی زاده

دمام زنی وسینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام شب چهارم از مراسم دهه سوم محرم95 هیئت زوارالحسین درحسینیه شهیددولت آبادی

دمام زنی وسینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

مداحی حاج یوسف محسنی چهارمین شب مراسم دهه سوم محرم 95 هیئت زوّارالحسین علیه السلام /روضه حضرت قاسم به همراه مراسم دمام زنی وگلریزان در حسینیه شهید دولت آبادی

مداحی ذاکر اهل بیت علیهم السلام حاج یوسف محسنی

سینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین به میان داری دوست شهیدشان شهید دولت آبادی/شب چهارم روضه حضرت قاسم به همراه گلریزان ودمام زنی درحسینیه شهیددولت آبادی

عزاداری وسینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین به همراه دمام زنی وگلریزان

مداحی ذاکر اهل بیت علیهم السلام کربلائی محمد مهدی تقی زاده چهارمین شب مراسم دهه سوم محرم 95 هیئت زوّارالحسین علیه السلام روضه حضرت قاسم به همراه مراسم دمام زنی وگلریزان در حسینیه شهید دولت آبادی

مداحی ذاکر اهل بیت علیهم السلام کربلائی محمد مهدی تقی زاده

عزاداری وسینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین به همراه دمام زنی وگلریزان درچهارمین شب از مراسم دهه سوم محرم95 درحسینیه شهیددولت آبادی

عزاداری وسینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین به همراه دمام زنی وگلریزان

سینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین به میان داری دوست شهیدشان شهید دولت آبادی/شب چهارم روضه حضرت قاسم به همراه گلریزان ودمام زنی درحسینیه شهیددولت آبادی

سینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین به میان داری دوست شهیدشان شهید دولت آبادی

عزاداری وسینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین به همراه دمام زنی وگلریزان درچهارمین شب از مراسم دهه سوم محرم95 درحسینیه شهیددولت آبادی

عزاداری وسینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین به همراه دمام زنی وگلریزان

سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین نظام دوست فراز مراسم شب چهارم دهه سوم محرم 95 هیئت زوارالحسین علیه السلام درحسینیه شهید دولت آبادی

سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین نظام دوست فراز

مداحی حاج یوسف محسنی چهارمین شب مراسم دهه سوم محرم 95 هیئت زوّارالحسین علیه السلام /روضه حضرت قاسم به همراه مراسم دمام زنی وگلریزان در حسینیه شهید دولت آبادی

مداحی ذاکر اهل بیت علیهم السلام حاج یوسف محسنی

سینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین به میان داری دوست شهیدشان شهید دولت آبادی/شب چهارم روضه حضرت قاسم به همراه گلریزان ودمام زنی درحسینیه شهیددولت آبادی

سینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین به میان داری دوست شهیدشان شهید دولت آبادی

دمام زنی وسینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام شب چهارم از مراسم دهه سوم محرم95 هیئت زوارالحسین درحسینیه شهیددولت آبادی

دمام زنی وسینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

دمام زنی وسینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام شب چهارم از مراسم دهه سوم محرم95 هیئت زوارالحسین درحسینیه شهیددولت آبادی

دمام زنی وسینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

عزاداری وسینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین به همراه دمام زنی وگلریزان درچهارمین شب از مراسم دهه سوم محرم95 درحسینیه شهیددولت آبادی

عزاداری وسینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین به همراه دمام زنی وگلریزان

دمام زنی وسینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام شب چهارم از مراسم دهه سوم محرم95 هیئت زوارالحسین درحسینیه شهیددولت آبادی

دمام زنی وسینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

قرائت دعای روحبخش زیارت عاشورا توسط کربلائی رامین شاه آبادی ومحمد حسن بهشتیان ،چهارمین شب از مراسم 5 شبه دهه سوم محرم 95 در حسینیه شهید دولت آبادی

قرائت دعای روحبخش زیارت عاشورا توسط کربلائی رامین شاه آبادی

خادمین هیئت زوارالحسین درحال آماده سازی گلهای محمّدی برای مراسم گلریزان/ شب چهارم مراسم هیئت زوارالحسین روضه حضرت قاسم به همراه دمام زنی یادبود شهیدمحمدعلی دولت آبادی

آماده سازی گلهای محمّدی برای مراسم گلریزان هیئت زوارالحسین

خادمین هیئت زوارالحسین درحال آماده سازی گلهای محمّدی برای مراسم گلریزان/ شب چهارم مراسم هیئت زوارالحسین روضه حضرت قاسم به همراه دمام زنی یادبود شهیدمحمدعلی دولت آبادی

آماده سازی گلهای محمّدی برای مراسم گلریزان هیئت زوارالحسین

عزاداری وسینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین به همراه دمام زنی وگلریزان درچهارمین شب از مراسم دهه سوم محرم95 درحسینیه شهیددولت آبادی

عزاداری وسینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین به همراه دمام زنی وگلریزان

مداحی حاج یوسف محسنی چهارمین شب مراسم دهه سوم محرم 95 هیئت زوّارالحسین علیه السلام /روضه حضرت قاسم به همراه مراسم دمام زنی وگلریزان در حسینیه شهید دولت آبادی

مداحی ذاکر اهل بیت علیهم السلام حاج یوسف محسنی

مداحی ذاکر اهل بیت علیهم السلام کربلائی میلاد جمشیدی چهارمین شب مراسم دهه سوم محرم 95 هیئت زوّارالحسین علیه السلام در محل حسینیه شهید دولت آبادی

مداحی ذاکراهل بیت علیهم السلام کربلائی میلاد جمشیدی

عزاداری وسینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین به همراه دمام زنی وگلریزان درچهارمین شب از مراسم دهه سوم محرم95 درحسینیه شهیددولت آبادی

عزاداری وسینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین به همراه دمام زنی وگلریزان

مداحی ذاکر اهل بیت علیهم السلام کربلائی محمد مهدی تقی زاده چهارمین شب مراسم دهه سوم محرم 95 هیئت زوّارالحسین علیه السلام روضه حضرت قاسم به همراه مراسم دمام زنی وگلریزان در حسینیه شهید دولت آبادی

مداحی ذاکر اهل بیت علیهم السلام کربلائی محمد مهدی تقی زاده

عزاداری وسینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین به همراه دمام زنی وگلریزان درچهارمین شب از مراسم دهه سوم محرم95 درحسینیه شهیددولت آبادی

عزاداری وسینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین به همراه دمام زنی وگلریزان

عزاداری وسینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین به همراه دمام زنی وگلریزان درچهارمین شب از مراسم دهه سوم محرم95 درحسینیه شهیددولت آبادی

عزاداری وسینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین به همراه دمام زنی وگلریزان

عزاداری وسینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین به همراه دمام زنی وگلریزان درچهارمین شب از مراسم دهه سوم محرم95 درحسینیه شهیددولت آبادی

عزاداری وسینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین به همراه دمام زنی وگلریزان

عزاداری وسینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین به همراه دمام زنی وگلریزان درچهارمین شب از مراسم دهه سوم محرم95 درحسینیه شهیددولت آبادی

عزاداری وسینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین به همراه دمام زنی وگلریزان

عزاداری وسینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین به همراه دمام زنی وگلریزان درچهارمین شب از مراسم دهه سوم محرم95 درحسینیه شهیددولت آبادی

عزاداری وسینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین به همراه دمام زنی وگلریزان

دمام زنی وسینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام شب چهارم از مراسم دهه سوم محرم95 هیئت زوارالحسین درحسینیه شهیددولت آبادی

دمام زنی وسینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

عزاداری وسینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین به همراه دمام زنی وگلریزان درچهارمین شب از مراسم دهه سوم محرم95 درحسینیه شهیددولت آبادی

عزاداری وسینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین به همراه دمام زنی وگلریزان

گلریزان درمراسم دمام زنی هیئت زوّارالحسین علیه السلام شب چهارم با روضه حضرت قاسم علیه السلام در حسینیه شهید دولت آبادی

گلریزان در مراسم دمام زنی هیئت زوّارالحسین علیه السلام

دمام زنی وسینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام شب چهارم از مراسم دهه سوم محرم95 هیئت زوارالحسین درحسینیه شهیددولت آبادی

دمام زنی وسینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

عزاداری وسینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین به همراه دمام زنی وگلریزان درچهارمین شب از مراسم دهه سوم محرم95 درحسینیه شهیددولت آبادی

عزاداری وسینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین به همراه دمام زنی وگلریزان

دمام زنی وسینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام شب چهارم از مراسم دهه سوم محرم95 هیئت زوارالحسین درحسینیه شهیددولت آبادی

دمام زنی وسینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

عزاداری وسینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین به همراه دمام زنی وگلریزان درچهارمین شب از مراسم دهه سوم محرم95 درحسینیه شهیددولت آبادی

عزاداری وسینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین به همراه دمام زنی وگلریزان

دمام زنی وسینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام شب چهارم از مراسم دهه سوم محرم95 هیئت زوارالحسین درحسینیه شهیددولت آبادی

دمام زنی در مراسم هیئت زوارالحسین علیه السلام

عزاداری وسینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین به همراه دمام زنی وگلریزان درچهارمین شب از مراسم دهه سوم محرم95 درحسینیه شهیددولت آبادی

عزاداری وسینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین به همراه دمام زنی وگلریزان

دمام زنی وسینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام شب چهارم از مراسم دهه سوم محرم95 هیئت زوارالحسین درحسینیه شهیددولت آبادی

دمام زنی در مراسم هیئت زوارالحسین علیه السلام

مداحی حاج یوسف محسنی چهارمین شب مراسم دهه سوم محرم 95 هیئت زوّارالحسین علیه السلام /روضه حضرت قاسم به همراه مراسم دمام زنی وگلریزان در حسینیه شهید دولت آبادی

مداحی ذاکر اهل بیت علیهم السلام حاج یوسف محسنی

گروه دمام زنی آقایان امین شاه آبادی ومیلاد عباسیان ومحمد قاسمی شب چهارم مراسم دهه محرم 95 هیئت زوارالحسین در حسینیه شهید دولت آبادی

گروه دمام زنی آقایان : امین شاه آبادی ومیلاد عباسیان ومحمد قاسمی

دمام زنی وسینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام شب چهارم از مراسم دهه سوم محرم95 هیئت زوارالحسین درحسینیه شهیددولت آبادی

دمام زنی وسینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

مداحی حاج یوسف محسنی چهارمین شب مراسم دهه سوم محرم 95 هیئت زوّارالحسین علیه السلام /روضه حضرت قاسم به همراه مراسم دمام زنی وگلریزان در حسینیه شهید دولت آبادی

مداحی ذاکر اهل بیت علیهم السلام حاج یوسف محسنی

حسینیه شهید دولت آبادی/عزاداری وسینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین به همراه دمام زنی وگلریزان درچهارمین شب از مراسم دهه سوم محرم95 درحسینیه شهیددولت آبادی

حسینیه شهید دولت آبادی

سینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین به میان داری دوست شهیدشان شهید دولت آبادی/شب چهارم روضه حضرت قاسم به همراه گلریزان ودمام زنی درحسینیه شهیددولت آبادی

سینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین به میان داری دوست شهیدشان شهید دولت آبادی

عزاداری وسینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین به همراه دمام زنی وگلریزان درچهارمین شب از مراسم دهه سوم محرم95 درحسینیه شهیددولت آبادی

عزاداری وسینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین به همراه دمام زنی وگلریزان

دمام زنی وسینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام شب چهارم از مراسم دهه سوم محرم95 هیئت زوارالحسین درحسینیه شهیددولت آبادی

دمام زنی وسینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

دمام زنی وسینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام شب چهارم از مراسم دهه سوم محرم95 هیئت زوارالحسین درحسینیه شهیددولت آبادی

دمام زنی در مراسم هیئت زوارالحسین علیه السلام

مداحی حاج یوسف محسنی چهارمین شب مراسم دهه سوم محرم 95 هیئت زوّارالحسین علیه السلام /روضه حضرت قاسم به همراه مراسم دمام زنی وگلریزان در حسینیه شهید دولت آبادی

مداحی ذاکر اهل بیت علیهم السلام حاج یوسف محسنی

سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین نظام دوست فراز مراسم شب چهارم دهه سوم محرم 95 هیئت زوارالحسین علیه السلام درحسینیه شهید دولت آبادی

سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین نظام دوست فراز

قرائت دعای روحبخش زیارت عاشورا توسط کربلائی رامین شاه آبادی ومحمد حسن بهشتیان ،چهارمین شب از مراسم 5 شبه دهه سوم محرم 95 در حسینیه شهید دولت آبادی

قرائت دعای روحبخش زیارت عاشورا توسط کربلائی رامین شاه آبادی ومحمد حسن بهشتیان

سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین نظام دوست فراز مراسم شب چهارم دهه سوم محرم 95 هیئت زوارالحسین علیه السلام درحسینیه شهید دولت آبادی

سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین نظام دوست فراز

مداحی حاج یوسف محسنی چهارمین شب مراسم دهه سوم محرم 95 هیئت زوّارالحسین علیه السلام /روضه حضرت قاسم به همراه مراسم دمام زنی وگلریزان در حسینیه شهید دولت آبادی

مداحی ذاکر اهل بیت علیهم السلام حاج یوسف محسنی

عزاداری وسینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین به همراه دمام زنی وگلریزان درچهارمین شب از مراسم دهه سوم محرم95 درحسینیه شهیددولت آبادی

عزاداری وسینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین به همراه دمام زنی وگلریزان

عزاداری وسینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین به همراه دمام زنی وگلریزان درچهارمین شب از مراسم دهه سوم محرم95 درحسینیه شهیددولت آبادی

عزاداری وسینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین به همراه دمام زنی وگلریزان

سینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین به میان داری دوست شهیدشان شهید دولت آبادی/شب چهارم روضه حضرت قاسم به همراه گلریزان ودمام زنی درحسینیه شهیددولت آبادی

سینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین به میان داری دوست شهیدشان شهید دولت آبادی

اعلامیه اطلاع رسانی هیئت زوارالحسین علیه السلام مراسم دهه سوم محرم95 شب چهارم روضه حضرت قاسم با دمام زنی وگلریزان درحسینیه شهیددولت آبادی

اعلامیه اطلاع رسانی هیئت زوارالحسین علیه السلام

پاسخ دهید

دیدگاه شما

تویتر خوشمزه فیس بوک دیگ StumbleUpon بوز تکنوراتی

بهینه سازی پوسته : پک سنتر
آماده شده توسط : ماندگار وب