مراسم سیاه پوشان هیئت زوارالحسین علیه السلام

مدّاحی و روضه خوانی و ذکر مصیبت حاج یوسف محسنی در مراسم سیاه پوشان هیئت زوّارالحسین(ع) درحسینیه شهید دولت آبادی

مراسم سیاه پوشان هیئت زوّارالحسین علیه السلام با نوای حاج یوسف محسنی و کربلائی سید علی کروجی و محمّد مهدی تقی زاده با حضور خادمین  هیئت زوارالحسین علیه السلام در حسینیه شهید دولت آبادی برگزار گردید.

با نزدیک شدن به ایام مبارک  محرّم ،یکشنبه شب مورخه ۱۳۹۵/۷/۴مراسم معنوی سیاه پوشان هیئت زوّارالحسین علیهم السلام با قرائت زیارت عاشورا توسط آقایان فرشید خدابخش و رامین شاه آبادی و علی کوهی  ومجتبی حق منش آغاز گردید و سپس ذاکر هیئت زوّارالحسین علیهم السلام حاج یوسف محسنی به روضه خوانی پرداخت و در ادامه با همراهی کربلائی سید علی کروجی و محمّد مهدی تقی زاده به نوحه خوانی و ذکر مصیبت آقا اباعبدالله الحسین علیه السلام پرداخته و خادمین و غلامان سیدالشهدا (ع) ومستمعین رااز این مجلس معنوی  مستفیض نمودند.

خادمین هیئت زوّارالحسین علیه السلام همانند همه جلسات خود این مراسم را هم با یاد دوست و هم هیئتی شهیدشان ،شهید محمّد علی دولت آبادی آغاز و با قرائت فاتحه به ارواح همه شهدا و رفتگان به پایان رساندند.

                     اجر همه با سیدالشهدا علیهم السلام

قرائت زیارت عاشورا توسط آقابان فرشید خدابخش ، علی کوهی ، رامین شاه آبادی و مجتبی حق منش درمراسم سیاه پوشان هیئت زوّارالحسین(ع) درحسینیه شهید دولت آبادی

قرائت زیارت عاشورا توسط آقای مجتبی حق منش

مدّاحی و روضه خوانی و ذکر مصیبت حاج یوسف محسنی در مراسم سیاه پوشان هیئت زوّارالحسین(ع) درحسینیه شهید دولت آبادی

مداحی ذاکرهیئت زوّارالحسین علیهم السلام حاج یوسف محسنی

مداحی ذاکر اهل بیت (ع) محمّد مهدی تقی زاده در مراسم سیاه پوشان هیئت زوّارالحسین درحسینیه شهید دولت آبادی

ذاکر اهل بیت (ع) محمّد مهدی تقی زاده

مداحی ذاکر اهل بیت (ع) کربلائی سید علی کروجی در مراسم سیاه پوشان هیئت زوّارالحسین در حسینیه شهید دولت آبادی

مداحی ذاکر اهل بیت (ع) کربلائی سید علی کروجی

سینه زنی وعزاداری خادمین هیئت زوارالحسین در مراسم سیاه پوشان هیئت زوارالحسین درحسینیه شهید دولت آبادی

کربلائی پیام ناصری-ایراد ذکر

مداحی ذاکر اهل بیت (ع) محمّد مهدی تقی زاده در مراسم سیاه پوشان هیئت زوّارالحسین درحسینیه شهید دولت آبادی

ذاکر اهل بیت (ع) محمّد مهدی تقی زاده

سینه زنی وعزاداری خادمین هیئت زوارالحسین در مراسم سیاه پوشان هیئت زوارالحسین درحسینیه شهید دولت آبادی

سینه زنی وعزاداری خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

سینه زنی وعزاداری خادمین هیئت زوارالحسین در مراسم سیاه پوشان هیئت زوارالحسین درحسینیه شهید دولت آبادی

خادمین هیئت زوارالحسین،عزاداری وسینه زنی مراسم سیاه پوشان

مدّاحی و روضه خوانی و ذکر مصیبت حاج یوسف محسنی در مراسم سیاه پوشان هیئت زوّارالحسین(ع) درحسینیه شهید دولت آبادی

مداحی ذاکرهیئت زوّارالحسین علیهم السلام حاج یوسف محسنی

قرائت زیارت عاشورا توسط آقابان فرشید خدابخش ، علی کوهی ، رامین شاه آبادی و مجتبی حق منش درمراسم سیاه پوشان هیئت زوّارالحسین(ع) درحسینیه شهید دولت آبادی

قرائت زیارت عاشورا توسط آقای مجتبی حق منش

سینه زنی وعزاداری خادمین هیئت زوارالحسین در مراسم سیاه پوشان هیئت زوارالحسین درحسینیه شهید دولت آبادی

سینه زنی وعزاداری خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

سینه زنی وعزاداری خادمین هیئت زوارالحسین در مراسم سیاه پوشان هیئت زوارالحسین درحسینیه شهید دولت آبادی

سینه زنی وعزاداری خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

مداحی ذاکر اهل بیت (ع) کربلائی سید علی کروجی در مراسم سیاه پوشان هیئت زوّارالحسین در حسینیه شهید دولت آبادی

ذاکر اهل بیت (ع) کربلائی سید علی کروجی

مداحی ذاکر اهل بیت (ع) محمّد مهدی تقی زاده در مراسم سیاه پوشان هیئت زوّارالحسین درحسینیه شهید دولت آبادی

ذاکر اهل بیت (ع) محمّد مهدی تقی زاده

سینه زنی وعزاداری خادمین هیئت زوارالحسین در مراسم سیاه پوشان هیئت زوارالحسین درحسینیه شهید دولت آبادی

سینه زنی وعزاداری خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

سینه زنی وعزاداری خادمین هیئت زوارالحسین در مراسم سیاه پوشان هیئت زوارالحسین درحسینیه شهید دولت آبادی

سینه زنی وعزاداری خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

مراسم سیاه پوشان هیئت زوّارالحسین(ع) درحسینیه شهید دولت آبادی/مسئول تنظیم سیستم صوتی – آقای محمّد حسن بهشتیان

مسئول تنظیم سیستم صوتی – آقای محمّد حسن بهشتیان

مدّاحی و روضه خوانی و ذکر مصیبت حاج یوسف محسنی در مراسم سیاه پوشان هیئت زوّارالحسین(ع) درحسینیه شهید دولت آبادی

مداحی ذاکرهیئت زوّارالحسین علیهم السلام حاج یوسف محسنی

سینه زنی وعزاداری خادمین هیئت زوارالحسین در مراسم سیاه پوشان هیئت زوارالحسین درحسینیه شهید دولت آبادی

خادمین هیئت زوارالحسین،عزاداری وسینه زنی مراسم سیاه پوشان

سینه زنی وعزاداری خادمین هیئت زوارالحسین در مراسم سیاه پوشان هیئت زوارالحسین درحسینیه شهید دولت آبادی

سینه زنی وعزاداری خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

خادمین هیئت زوّارالحسین(ع) آقایان رامین شاه آبادی و حمید شمس آبادی – آماده سازی حسینیه شهید دولت آبادی

آماده سازی و اطلاع رسانی مراسم سیاه پوشان توسط خادمین هیئت زوارالحسین

مراسم سیاه پوشان هیئت زوّارالحسین(ع) درحسینیه شهید دولت آبادی/مسئول تنظیم سیستم صوتی – آقای محمّد حسن بهشتیان

مسئول تنظیم سیستم صوتی – آقای محمّد حسن بهشتیان

خادمین هیئت زوّارالحسین(ع) آقایان رامین شاه آبادی و حمید شمس آبادی – آماده سازی حسینیه شهید دولت آبادی

آماده سازی و اطلاع رسانی مراسم سیاه پوشان توسط خادمین هیئت زوارالحسین

مدّاحی و روضه خوانی و ذکر مصیبت حاج یوسف محسنی در مراسم سیاه پوشان هیئت زوّارالحسین(ع) درحسینیه شهید دولت آبادی

سینه زنی وعزاداری خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

سینه زنی وعزاداری خادمین هیئت زوارالحسین در مراسم سیاه پوشان هیئت زوارالحسین درحسینیه شهید دولت آبادی

سینه زنی وعزاداری خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

مداحی ذاکر اهل بیت (ع) محمّد مهدی تقی زاده در مراسم سیاه پوشان هیئت زوّارالحسین درحسینیه شهید دولت آبادی

ذاکر اهل بیت (ع) محمّد مهدی تقی زاده

جمعی از خادمین هیئت زوّارالحسین (ع) درمراسم سیاه پوشان در حسینیه شهید محمّد علی دولت آبادی

جمعی از خادمین هیئت زوّارالحسین علیهم السلام درحسینیه شهیددولت آبادی

قرائت ذکر حسین حسین توسط کربلائی پیام ناصری در مراسم سیاه پوشان هیئت زوّارالحسین(ع) در حسینیه شهید محمّد علی دولت آبادی

نوای کربلائی سیدعلی کروجی وقرائت ذکر کربلائی پیام ناصری

مداحی ذاکر اهل بیت (ع) محمّد مهدی تقی زاده در مراسم سیاه پوشان هیئت زوّارالحسین درحسینیه شهید دولت آبادی

ذاکر اهل بیت (ع) محمّد مهدی تقی زاده

مداحی ذاکر اهل بیت (ع) کربلائی سید علی کروجی در مراسم سیاه پوشان هیئت زوّارالحسین در حسینیه شهید دولت آبادی

مداحی ذاکر اهل بیت (ع) کربلائی سید علی کروجی

سینه زنی وعزاداری خادمین هیئت زوارالحسین در مراسم سیاه پوشان هیئت زوارالحسین درحسینیه شهید دولت آبادی

سینه زنی وعزاداری خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

مداحی ذاکر اهل بیت (ع) محمّد مهدی تقی زاده در مراسم سیاه پوشان هیئت زوّارالحسین درحسینیه شهید دولت آبادی

ذاکر اهل بیت (ع) محمّد مهدی تقی زاده-قرائت ذکرکربلائی پیام ناصری

مداحی ذاکر اهل بیت (ع) کربلائی سید علی کروجی در مراسم سیاه پوشان هیئت زوّارالحسین در حسینیه شهید دولت آبادی

مداحی ذاکر اهل بیت (ع) کربلائی سید علی کروجی

سینه زنی وعزاداری خادمین هیئت زوارالحسین در مراسم سیاه پوشان هیئت زوارالحسین درحسینیه شهید دولت آبادی

سینه زنی وعزاداری خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

مراسم سیاه پوشان هیئت زوّارالحسین(ع) درحسینیه شهید دولت آبادی/خادم هیئت زوّارالحسین (ع) برادرفرشید خدابخش

خادم هیئت زوّارالحسین (ع) برادرفرشید خدابخش

مراسم سیاه پوشان هیئت زوّارالحسین(ع) درحسینیه شهید دولت آبادی/مسئول تنظیم سیستم صوتی – آقای محمّد حسن بهشتیان

مسئول تنظیم سیستم صوتی – آقای محمّد حسن بهشتیان

سینه زنی وعزاداری خادمین هیئت زوارالحسین در مراسم سیاه پوشان هیئت زوارالحسین درحسینیه شهید دولت آبادی

خادمین هیئت زوارالحسین،عزاداری وسینه زنی مراسم سیاه پوشان

سینه زنی وعزاداری خادمین هیئت زوارالحسین در مراسم سیاه پوشان هیئت زوارالحسین درحسینیه شهید دولت آبادی

سینه زنی وعزاداری خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

مداحی ذاکر اهل بیت (ع) کربلائی سید علی کروجی در مراسم سیاه پوشان هیئت زوّارالحسین در حسینیه شهید دولت آبادی

مداحی ذاکر اهل بیت (ع) کربلائی سید علی کروجی

مدّاحی و روضه خوانی و ذکر مصیبت حاج یوسف محسنی در مراسم سیاه پوشان هیئت زوّارالحسین(ع) درحسینیه شهید دولت آبادی

مداحی ذاکرهیئت زوّارالحسین علیهم السلام حاج یوسف محسنی

مدّاحی و روضه خوانی و ذکر مصیبت حاج یوسف محسنی در مراسم سیاه پوشان هیئت زوّارالحسین(ع) درحسینیه شهید دولت آبادی

ذاکرین:حاج یوسف محسنی و کربلائی سیدعلی کروجی و محمّد مهدی تقی زاده

سینه زنی وعزاداری خادمین هیئت زوارالحسین در مراسم سیاه پوشان هیئت زوارالحسین درحسینیه شهید دولت آبادی

سینه زنی وعزاداری خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

سینه زنی وعزاداری خادمین هیئت زوارالحسین در مراسم سیاه پوشان هیئت زوارالحسین درحسینیه شهید دولت آبادی

خادمین هیئت زوارالحسین،عزاداری وسینه زنی مراسم سیاه پوشان

مداحی ذاکر اهل بیت (ع) کربلائی سید علی کروجی در مراسم سیاه پوشان هیئت زوّارالحسین در حسینیه شهید دولت آبادی

مداحی ذاکر اهل بیت (ع) کربلائی سید علی کروجی

مداحی ذاکر اهل بیت (ع) محمّد مهدی تقی زاده در مراسم سیاه پوشان هیئت زوّارالحسین درحسینیه شهید دولت آبادی

ذاکر اهل بیت (ع) محمّد مهدی تقی زاده

مداحی ذاکر اهل بیت (ع) کربلائی سید علی کروجی در مراسم سیاه پوشان هیئت زوّارالحسین در حسینیه شهید دولت آبادی

مداحی ذاکر اهل بیت (ع) کربلائی سید علی کروجی

مدّاحی و روضه خوانی و ذکر مصیبت حاج یوسف محسنی در مراسم سیاه پوشان هیئت زوّارالحسین(ع) درحسینیه شهید دولت آبادی

مداحی ذاکرهیئت زوّارالحسین علیهم السلام حاج یوسف محسنی

مداحی ذاکر اهل بیت (ع) کربلائی سید علی کروجی در مراسم سیاه پوشان هیئت زوّارالحسین در حسینیه شهید دولت آبادی

مداحی ذاکر اهل بیت (ع) کربلائی سید علی کروجی

جمعی از خادمین هیئت زوّارالحسین (ع) درمراسم سیاه پوشان در حسینیه شهید محمّد علی دولت آبادی

جمعی از خادمین هیئت زوّارالحسین علیهم السلام درحسینیه شهیددولت آبادی

پاسخ دهید

دیدگاه شما

تویتر خوشمزه فیس بوک دیگ StumbleUpon بوز تکنوراتی

بهینه سازی پوسته : پک سنتر
آماده شده توسط : ماندگار وب