مراسم محرم ۹۶ هیئت زوارالحسین(ع)/ شب اول روضه حضرت رقیه (س)

برگزاری مراسم دهه دوم وسوم محرم۹۶هیئت زوارالحسین به مدت ۵شب/

جوانان هیئت زوارالحسین در مراسم اولین شب از 5 شب مراسم دهه دوم و سوم محرم 96 هیئت زوارالحسین(ع) درحسینیه شهیددولت آبادی ویژه روضه حضرت رقیه(س)

اولین شب از ۵ شب مراسم محرم ۹۶ هیئت زوارالحسین علیه السلام ویژه روضه حضرت رقیه(س) در حسینیه شهید دولت آبادی برگزار گردید.

یکشنبه مورخه ۱۳۹۶/۷/۱۶ اولین شب از مراسم ۵ شبه هیئت زوارالحسین علیه السلام با قرائت زیارت پرفیض عاشورا توسط خادمین هیئت زوارالحسین(ع) علی کوهی و مجتبی حق منش در حسینیه شهید محمدعلی دولت آبادی آغاز گردید.

سخنران اولین شب مراسم محرم ۹۶ هیئت زوارالحسین علیه السلام حجت الاسلام والمسلمین محسن رادمرد بود که ایشان ضمن بازخوانی واقعه عاشورا با استناد به منابع شیعی ،به نقش حضرت رقیه(س) در قیام عاشورا پرداختند.

مداحان وذاکرین این شب کربلائی محسن حسن آبادی و کربلائی بهادر احمدی وکربلائی محمد حسین آخوندی بودند که با مصیبت خوانی ومداحی مستمعین را مستفیض نمودند.

قرائت زیارت پرفیض عاشورا توسط علی کوهی درمراسم اولین شب از 5 شب مراسم دهه دوم و سوم محرم 96 هیئت زوارالحسین(ع) درحسینیه شهیددولت آبادی ویژه روضه حضرت رقیه(س)

قرائت زیارت پرفیض عاشورا توسط علی کوهی

قرائت زیارت پرفیض عاشورا توسط مجتبی حق منش درمراسم اولین شب از 5 شب مراسم دهه دوم و سوم محرم 96 هیئت زوارالحسین(ع) درحسینیه شهیددولت آبادی ویژه روضه حضرت رقیه(س)

قرائت زیارت پرفیض عاشورا توسط مجتبی حق منش

سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین محسن رادمرد درمراسم اولین شب از 5 شب مراسم دهه دوم و سوم محرم 96 هیئت زوارالحسین(ع) درحسینیه شهیددولت آبادی ویژه روضه حضرت رقیه(س)

سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین محسن رادمرد

مداحی ذاکر اهل بیت(ع)کربلائی محسن حسن آبادی درمراسم اولین شب از 5 شب مراسم دهه دوم و سوم محرم 96 هیئت زوارالحسین(ع) درحسینیه شهیددولت آبادی ویژه روضه حضرت رقیه(س)

ذاکر اهل بیت(ع)کربلائی محسن حسن آبادی

سینه زنی وعزاداری جوانان هیئت زوارالحسین در مراسم اولین شب از 5 شب مراسم دهه دوم و سوم محرم 96 هیئت زوارالحسین(ع) درحسینیه شهیددولت آبادی ویژه روضه حضرت رقیه(س)

ذاکر اهل بیت علیه السلام

روضه خوانی ومداحی ذاکر اهل بیت(ع)کربلائی بهادر احمدی درمراسم اولین شب از 5 شب مراسم دهه دوم و سوم محرم 96 هیئت زوارالحسین(ع) درحسینیه شهیددولت آبادی ویژه روضه حضرت رقیه(س)

ذاکر اهل بیت(ع)کربلائی بهادر احمدی

مداحی ذاکر اهل بیت(ع)کربلائی محمدحسین آخوندی درمراسم اولین شب از 5 شب مراسم دهه دوم و سوم محرم 96 هیئت زوارالحسین(ع) درحسینیه شهیددولت آبادی ویژه روضه حضرت رقیه(س)

ذاکر اهل بیت(ع)کربلائی محمدحسین آخوندی

سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین محسن رادمرد درمراسم اولین شب از 5 شب مراسم دهه دوم و سوم محرم 96 هیئت زوارالحسین(ع) درحسینیه شهیددولت آبادی ویژه روضه حضرت رقیه(س)

سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین محسن رادمرد

روضه خوانی ومداحی ذاکر اهل بیت(ع)کربلائی بهادر احمدی درمراسم اولین شب از 5 شب مراسم دهه دوم و سوم محرم 96 هیئت زوارالحسین(ع) درحسینیه شهیددولت آبادی ویژه روضه حضرت رقیه(س)

روضه خوانی و مداحی ذاکر اهل بیت(ع)کربلائی بهادر احمدی

مداحی ذاکر اهل بیت(ع)کربلائی محسن حسن آبادی درمراسم اولین شب از 5 شب مراسم دهه دوم و سوم محرم 96 هیئت زوارالحسین(ع) درحسینیه شهیددولت آبادی ویژه روضه حضرت رقیه(س)

مداحی ذاکر اهل بیت(ع)کربلائی محسن حسن آبادی

سینه زنی وعزاداری جوانان هیئت زوارالحسین در مراسم اولین شب از 5 شب مراسم دهه دوم و سوم محرم 96 هیئت زوارالحسین(ع) درحسینیه شهیددولت آبادی ویژه روضه حضرت رقیه(س)

سینه زنی وعزاداری جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

مداحی ذاکر اهل بیت(ع)کربلائی بهادر احمدی درمراسم اولین شب از 5 شب مراسم دهه دوم و سوم محرم 96 هیئت زوارالحسین(ع) درحسینیه شهیددولت آبادی ویژه روضه حضرت رقیه(س)

ذاکر اهل بیت(ع)کربلائی بهادر احمدی

مداحی ذاکر اهل بیت(ع)کربلائی محمدحسین آخوندی درمراسم اولین شب از 5 شب مراسم دهه دوم و سوم محرم 96 هیئت زوارالحسین(ع) درحسینیه شهیددولت آبادی ویژه روضه حضرت رقیه(س)

مداحی ذاکر اهل بیت(ع)کربلائی محمدحسین آخوندی

مداحی ذاکر اهل بیت(ع)کربلائی محمدحسین آخوندی درمراسم اولین شب از 5 شب مراسم دهه دوم و سوم محرم 96 هیئت زوارالحسین(ع) درحسینیه شهیددولت آبادی ویژه روضه حضرت رقیه(س)

ذاکر اهل بیت(ع)کربلائی محمدحسین آخوندی

قرائت زیارت پرفیض عاشورا توسط علی کوهی ومجتبی حق منش درمراسم اولین شب از 5 شب مراسم دهه دوم و سوم محرم 96 هیئت زوارالحسین(ع) درحسینیه شهیددولت آبادی ویژه روضه حضرت رقیه(س)

قرائت زیارت پرفیض عاشورا توسط علی کوهی ومجتبی حق منش

قرائت زیارت پرفیض عاشورا توسط علی کوهی ومجتبی حق منش درمراسم اولین شب از 5 شب مراسم دهه دوم و سوم محرم 96 هیئت زوارالحسین(ع) درحسینیه شهیددولت آبادی ویژه روضه حضرت رقیه(س)

قرائت زیارت پرفیض عاشورا توسط علی کوهی ومجتبی حق منش

جوانان هیئت زوارالحسین در مراسم اولین شب از 5 شب مراسم دهه دوم و سوم محرم 96 هیئت زوارالحسین(ع) درحسینیه شهیددولت آبادی ویژه روضه حضرت رقیه(س)

پیامبر (ص ) :
علم الایمان الصلوه
علامت و نشانه ایمان نمازاست .
( شهاب الاخبار، ص ۵۹ )

سینه زنی وعزاداری عاشقان اباعبدالله الحسین در مراسم اولین شب از 5 شب مراسم دهه دوم و سوم محرم 96 هیئت زوارالحسین(ع) درحسینیه شهیددولت آبادی ویژه روضه حضرت رقیه(س)

سینه زنی و عزاداری عاشقان اباعبدالله الحسین(ع)

روضه خوانی ومداحی ذاکر اهل بیت(ع)کربلائی بهادر احمدی درمراسم اولین شب از 5 شب مراسم دهه دوم و سوم محرم 96 هیئت زوارالحسین(ع) درحسینیه شهیددولت آبادی ویژه روضه حضرت رقیه(س)

روضه خوانی و مداحی ذاکر اهل بیت(ع)کربلائی بهادر احمدی

تنظیم سیستم صوتی هیئت زوارالحسین(ع) توسط محمدحسن بهشتیان درمراسم اولین شب از 5 شب مراسم دهه دوم و سوم محرم 96 هیئت زوارالحسین(ع) درحسینیه شهیددولت آبادی ویژه روضه حضرت رقیه(س)

تنظیم سیستم صوتی هیئت زوارالحسین(ع) توسط محمدحسن بهشتیان

ایراد ذکر توسط کربلائی رامین شاه آبادی درمراسم اولین شب از 5 شب مراسم دهه دوم و سوم محرم 96 هیئت زوارالحسین(ع) درحسینیه شهیددولت آبادی ویژه روضه حضرت رقیه(س)

ایراد ذکر توسط کربلائی رامین شاه آبادی

سینه زنی وعزاداری جوانان هیئت زوارالحسین در مراسم اولین شب از 5 شب مراسم دهه دوم و سوم محرم 96 هیئت زوارالحسین(ع) درحسینیه شهیددولت آبادی ویژه روضه حضرت رقیه(س)

سینه زنی وعزاداری جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

مداحی ذاکر اهل بیت(ع)کربلائی محسن حسن آبادی درمراسم اولین شب از 5 شب مراسم دهه دوم و سوم محرم 96 هیئت زوارالحسین(ع) درحسینیه شهیددولت آبادی ویژه روضه حضرت رقیه(س)

ذاکر اهل بیت(ع)کربلائی محسن حسن آبادی

مداحی ذاکر اهل بیت(ع)کربلائی محمدحسین آخوندی درمراسم اولین شب از 5 شب مراسم دهه دوم و سوم محرم 96 هیئت زوارالحسین(ع) درحسینیه شهیددولت آبادی ویژه روضه حضرت رقیه(س)

ذاکر اهل بیت(ع)کربلائی محمدحسین آخوندی

مداحی ذاکر اهل بیت(ع)کربلائی بهادر احمدی درمراسم اولین شب از 5 شب مراسم دهه دوم و سوم محرم 96 هیئت زوارالحسین(ع) درحسینیه شهیددولت آبادی ویژه روضه حضرت رقیه(س)

مداحی ذاکر اهل بیت(ع)کربلائی بهادر احمدی

سینه زنی وعزاداری عاشقان اباعبدالله الحسین در مراسم اولین شب از 5 شب مراسم دهه دوم و سوم محرم 96 هیئت زوارالحسین(ع) درحسینیه شهیددولت آبادی ویژه روضه حضرت رقیه(س)

حجت الاسلام والمسلمین محسن رادمرد

روضه خوانی ومداحی ذاکر اهل بیت(ع)کربلائی بهادر احمدی درمراسم اولین شب از 5 شب مراسم دهه دوم و سوم محرم 96 هیئت زوارالحسین(ع) درحسینیه شهیددولت آبادی ویژه روضه حضرت رقیه(س)

مداحی ذاکر اهل بیت(ع)کربلائی بهادر احمدی

سینه زنی وعزاداری جوانان هیئت زوارالحسین در مراسم اولین شب از 5 شب مراسم دهه دوم و سوم محرم 96 هیئت زوارالحسین(ع) درحسینیه شهیددولت آبادی ویژه روضه حضرت رقیه(س)

سینه زنی وعزاداری جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

جوانان هیئت زوارالحسین در مراسم اولین شب از 5 شب مراسم دهه دوم و سوم محرم 96 هیئت زوارالحسین(ع) درحسینیه شهیددولت آبادی ویژه روضه حضرت رقیه(س)

رسول اکرم صلى الله علیه و آله :
أَوَّلُ الْوَقْتِ رِضْوَانُ اللَّهِ وَ آخِرُهُ عَفْوُ اللَّه‏
نماز در اول وقت خشنودى خداوند و پایان وقت عفو خداوند است.
من لا یحضره الفقیه ج۱ ، ص ۲۱۷ ،ح ۶۵۱

سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین محسن رادمرد درمراسم اولین شب از 5 شب مراسم دهه دوم و سوم محرم 96 هیئت زوارالحسین(ع) درحسینیه شهیددولت آبادی ویژه روضه حضرت رقیه(س)

سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین محسن رادمرد

روضه خوانی ومداحی ذاکر اهل بیت(ع)کربلائی بهادر احمدی درمراسم اولین شب از 5 شب مراسم دهه دوم و سوم محرم 96 هیئت زوارالحسین(ع) درحسینیه شهیددولت آبادی ویژه روضه حضرت رقیه(س)

روضه خوانی و مداحی ذاکر اهل بیت(ع)کربلائی بهادر احمدی

سینه زنی وعزاداری عاشقان اباعبدالله الحسین در مراسم اولین شب از 5 شب مراسم دهه دوم و سوم محرم 96 هیئت زوارالحسین(ع) درحسینیه شهیددولت آبادی ویژه روضه حضرت رقیه(س)

سینه زنی و عزاداری عاشقان اباعبدالله الحسین(ع)

سینه زنی وعزاداری عاشقان اباعبدالله الحسین در مراسم اولین شب از 5 شب مراسم دهه دوم و سوم محرم 96 هیئت زوارالحسین(ع) درحسینیه شهیددولت آبادی ویژه روضه حضرت رقیه(س)

عزاداری عاشقان اباعبدالله الحسین(ع)

جمعی از جوانان هیئت زوارالحسین در مراسم اولین شب از 5 شب مراسم دهه دوم و سوم محرم 96 هیئت زوارالحسین(ع) درحسینیه شهیددولت آبادی ویژه روضه حضرت رقیه(س)

جمعی از جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

ایراد ذکر توسط کربلائی رامین شاه آبادی درمراسم اولین شب از 5 شب مراسم دهه دوم و سوم محرم 96 هیئت زوارالحسین(ع) درحسینیه شهیددولت آبادی ویژه روضه حضرت رقیه(س)

ایراد ذکر توسط کربلائی رامین شاه آبادی

روضه خوانی ومداحی ذاکر اهل بیت(ع)کربلائی بهادر احمدی درمراسم اولین شب از 5 شب مراسم دهه دوم و سوم محرم 96 هیئت زوارالحسین(ع) درحسینیه شهیددولت آبادی ویژه روضه حضرت رقیه(س)

ذاکر اهل بیت(ع)کربلائی بهادر احمدی

مداحی ذاکر اهل بیت(ع)کربلائی محسن حسن آبادی درمراسم اولین شب از 5 شب مراسم دهه دوم و سوم محرم 96 هیئت زوارالحسین(ع) درحسینیه شهیددولت آبادی ویژه روضه حضرت رقیه(س)

مداحی ذاکر اهل بیت(ع)کربلائی محسن حسن آبادی

مداحی ذاکر اهل بیت(ع)کربلائی محسن حسن آبادی درمراسم اولین شب از 5 شب مراسم دهه دوم و سوم محرم 96 هیئت زوارالحسین(ع) درحسینیه شهیددولت آبادی ویژه روضه حضرت رقیه(س)

مداحی ذاکر اهل بیت(ع)کربلائی محسن حسن آبادی

سینه زنی وعزاداری جوانان هیئت زوارالحسین در مراسم اولین شب از 5 شب مراسم دهه دوم و سوم محرم 96 هیئت زوارالحسین(ع) درحسینیه شهیددولت آبادی ویژه روضه حضرت رقیه(س)

سینه زنی وعزاداری جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

مداحی ذاکر اهل بیت(ع)کربلائی محسن حسن آبادی درمراسم اولین شب از 5 شب مراسم دهه دوم و سوم محرم 96 هیئت زوارالحسین(ع) درحسینیه شهیددولت آبادی ویژه روضه حضرت رقیه(س)

ذاکر اهل بیت(ع)کربلائی محسن حسن آبادی

سینه زنی وعزاداری جوانان هیئت زوارالحسین در مراسم اولین شب از 5 شب مراسم دهه دوم و سوم محرم 96 هیئت زوارالحسین(ع) درحسینیه شهیددولت آبادی ویژه روضه حضرت رقیه(س)

سینه زنی وعزاداری جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

ضحی سادات موسوی ایفاگر نقش حضرت رقیه(س) درمراسم اولین شب از 5 شب مراسم دهه دوم و سوم محرم 96 هیئت زوارالحسین(ع) درحسینیه شهیددولت آبادی ویژه روضه حضرت رقیه(س)

ضحی سادات موسوی ایفاگر نقش حضرت رقیه(س)

مداحی ذاکر اهل بیت(ع)کربلائی محسن حسن آبادی درمراسم اولین شب از 5 شب مراسم دهه دوم و سوم محرم 96 هیئت زوارالحسین(ع) درحسینیه شهیددولت آبادی ویژه روضه حضرت رقیه(س)

مداحی ذاکر اهل بیت(ع)کربلائی محسن حسن آبادی

سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین محسن رادمرد درمراسم اولین شب از 5 شب مراسم دهه دوم و سوم محرم 96 هیئت زوارالحسین(ع) درحسینیه شهیددولت آبادی ویژه روضه حضرت رقیه(س)

سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین محسن رادمرد

سینه زنی وعزاداری جوانان هیئت زوارالحسین در مراسم اولین شب از 5 شب مراسم دهه دوم و سوم محرم 96 هیئت زوارالحسین(ع) درحسینیه شهیددولت آبادی ویژه روضه حضرت رقیه(س)

سینه زنی وعزاداری جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

سینه زنی وعزاداری عاشقان اباعبدالله الحسین در مراسم اولین شب از 5 شب مراسم دهه دوم و سوم محرم 96 هیئت زوارالحسین(ع) درحسینیه شهیددولت آبادی ویژه روضه حضرت رقیه(س)

عزاداری عاشقان اباعبدالله الحسین(ع)

تنظیم سیستم صوتی هیئت زوارالحسین(ع) توسط محمدحسن بهشتیان درمراسم اولین شب از 5 شب مراسم دهه دوم و سوم محرم 96 هیئت زوارالحسین(ع) درحسینیه شهیددولت آبادی ویژه روضه حضرت رقیه(س)

محمدحسن بهشتیان مسئول سیستم صوتی هیئت زوارالحسین(ع)

جوانان هیئت زوارالحسین در مراسم اولین شب از 5 شب مراسم دهه دوم و سوم محرم 96 هیئت زوارالحسین(ع) درحسینیه شهیددولت آبادی ویژه روضه حضرت رقیه(س)

امام رضا (ع ) :
ان الصلوه احسن صوره خلقها الله
به درستی نماز نیکوترین صورتی است که خدا آن را خلق کرد.
( جامع احادیث الشیعه ، ج ۴، ص ۵۰ )

سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین محسن رادمرد درمراسم اولین شب از 5 شب مراسم دهه دوم و سوم محرم 96 هیئت زوارالحسین(ع) درحسینیه شهیددولت آبادی ویژه روضه حضرت رقیه(س)

سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین محسن رادمرد

ضحی سادات موسوی ایفاگر نقش حضرت رقیه(س) درمراسم اولین شب از 5 شب مراسم دهه دوم و سوم محرم 96 هیئت زوارالحسین(ع) درحسینیه شهیددولت آبادی ویژه روضه حضرت رقیه(س)

ضحی سادات موسوی ایفاگر نقش حضرت رقیه(س)

روضه خوانی ومداحی ذاکر اهل بیت(ع)کربلائی بهادر احمدی درمراسم اولین شب از 5 شب مراسم دهه دوم و سوم محرم 96 هیئت زوارالحسین(ع) درحسینیه شهیددولت آبادی ویژه روضه حضرت رقیه(س)

ذاکر اهل بیت(ع)کربلائی بهادر احمدی

سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین محسن رادمرد درمراسم اولین شب از 5 شب مراسم دهه دوم و سوم محرم 96 هیئت زوارالحسین(ع) درحسینیه شهیددولت آبادی ویژه روضه حضرت رقیه(س)

سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین محسن رادمرد

سینه زنی وعزاداری جوانان هیئت زوارالحسین در مراسم اولین شب از 5 شب مراسم دهه دوم و سوم محرم 96 هیئت زوارالحسین(ع) درحسینیه شهیددولت آبادی ویژه روضه حضرت رقیه(س)

سینه زنی وعزاداری جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

مداحی ذاکر اهل بیت(ع)کربلائی محسن حسن آبادی درمراسم اولین شب از 5 شب مراسم دهه دوم و سوم محرم 96 هیئت زوارالحسین(ع) درحسینیه شهیددولت آبادی ویژه روضه حضرت رقیه(س)

مداحی ذاکر اهل بیت(ع)کربلائی محسن حسن آبادی

 

کلمات کلیدی:

برگزاری مراسم دهه دوم وسوم محرم۹۶هیئت زوارالحسین به مدت ۵شب,روضه حضرت رقیه,مراسم هیئت زوارالحسین,حسینیه شهیددولت آبادی,مراسم دهه سوم محرم۹۶هیئت زوارالحسین,مداحی هیئت زوارالحسین,سخنرانی هیئت زوارالحسین,جوانان هیئت زوارالحسین,خادمین هیئت زوارالحسین,مراسم محرم۹۶هیئت زوارالحسین,۵شب مراسم دهه دوم وسوم محرم۹۶هیئت زوارالحسین

پاسخ دهید

دیدگاه شما

تویتر خوشمزه فیس بوک دیگ StumbleUpon بوز تکنوراتی

بهینه سازی پوسته : پک سنتر
آماده شده توسط : ماندگار وب