مراسم محرم ۹۶ هیئت زوارالحسین(ع)/شب دوم روضه حضرت علی اصغر(ع)

برگزاری دومین شب مراسم دهه دوم وسوم محرم ۹۶هیئت زوارالحسین/

سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین محسن رادمرد در مراسم دومین شب از 5 شب مراسم دهه دوم و سوم محرم 96 هیئت زوارالحسین درحسینیه شهیددولت آبادی ویژه روضه حضرت علی اصغر(ع)

شب دوم مراسم محرم ۹۶ هیئت زوارالحسین علیه السلام ویژه روضه حضرت علی اصغر علیه السلام در حسینیه شهیددولت آبادی برگزار گردید.

دوشنبه مورخه ۱۳۹۶/۷/۱۷ دومین شب مراسم محرم ۹۶ هیئت زوارالحسین علیه السلام با قرائت زیارت پرفیض عاشورا توسط جوانان هیئت زوارالحسین(ع) علی کوهی وکربلائی رامین شاه آبادی در حسینیه شهیدمحمدعلی دولت آبادی آغاز گردید.

سخنران دومین شب مراسم محرم ۹۶ هیئت زوارالحسین علیه السلام حجت الاسلام والمسلمین محسن رادمرد بودند که ایشان در ادامه فرمایشات شب گذشته خود در مورد قیام عاشورا ،به ذکر مصیبت شهادت حضرت علی اصغر علیه السلام و همچنین تاثیری که بعدها مسلمانان  از شهادت فرزند شیرخواره امام گرفتند پرداخت.

ذاکرین شب دوم از ۵ شب مراسم دهه دوم و سوم محرم ۱۳۹۶ هیئت زوارالحسین علیه السلام کربلائی مرتضی مرتضوی وکربلائی محمدحسین آخوندی و مجتبی حق منش بودند که با ذکر مصیبت و مداحی عزاداران حسینی را مستفیض نمودند.

 

شب اول مراسم محرم ۹۶ هیئت زوارالحسین علیه السلام/روضه حضرت رقیه(س)

 

قرائت زیارت پرفیض عاشورا توسط علی کوهی در مراسم دومین شب از 5 شب مراسم دهه دوم و سوم محرم 96 هیئت زوارالحسین(ع) درحسینیه شهیددولت آبادی ویژه روضه حضرت علی اصغر(ع)

قرائت زیارت پرفیض عاشورا توسط علی کوهی

قرائت زیارت پرفیض عاشورا توسط کربلائی رامین شاه آبادی در مراسم دومین شب از 5 شب مراسم دهه دوم و سوم محرم 96 هیئت زوارالحسین(ع) درحسینیه شهیددولت آبادی ویژه روضه حضرت علی اصغر(ع)

قرائت زیارت پرفیض عاشورا توسط کربلائی رامین شاه آبادی

سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین محسن رادمرد در مراسم دومین شب از 5 شب مراسم دهه دوم و سوم محرم 96 هیئت زوارالحسین درحسینیه شهیددولت آبادی ویژه روضه حضرت علی اصغر(ع)

سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین محسن رادمرد

مداحی ذاکر اهل بیت(ع)کربلائی مرتضی مرتضوی در مراسم دومین شب از 5 شب مراسم دهه دوم و سوم محرم 96 هیئت زوارالحسین درحسینیه شهیددولت آبادی ویژه روضه حضرت علی اصغر(ع)

ذاکر اهل بیت(ع)کربلائی مرتضی مرتضوی

مداحی ذاکر اهل بیت(ع)کربلائی محمدحسین آخوندی درمراسم دومین شب از 5 شب مراسم دهه دوم و سوم محرم 96 هیئت زوارالحسین(ع) درحسینیه شهیددولت آبادی ویژه روضه حضرت علی اصغر(ع)

ذاکر اهل بیت(ع)کربلائی محمدحسین آخوندی

مداحی و روضه خوانی ذاکر اهل بیت(ع) مجتبی حق منش در مراسم دومین شب از 5 شب مراسم دهه دوم و سوم محرم 96 هیئت زوارالحسین(ع) درحسینیه شهیددولت آبادی ویژه روضه حضرت علی اصغر(ع)

ذاکر اهل بیت(ع) مجتبی حق منش

سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین محسن رادمرد در مراسم دومین شب از 5 شب مراسم دهه دوم و سوم محرم 96 هیئت زوارالحسین درحسینیه شهیددولت آبادی ویژه روضه حضرت علی اصغر(ع)

سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین محسن رادمرد

قرائت زیارت پرفیض عاشورا توسط علی کوهی و کربلائی رامین شاه آبادی در مراسم دومین شب از 5 شب مراسم دهه دوم و سوم محرم 96 هیئت زوارالحسین درحسینیه شهیددولت آبادی ویژه روضه حضرت علی اصغر(ع)

قرائت زیارت پرفیض عاشورا توسط علی کوهی و کربلائی رامین شاه آبادی

مداحی ذاکر اهل بیت(ع)کربلائی محمدحسین آخوندی در مراسم دومین شب از 5 شب مراسم دهه دوم و سوم محرم 96 هیئت زوارالحسین(ع) درحسینیه شهیددولت آبادی ویژه روضه حضرت علی اصغر(ع)

مداحی ذاکر اهل بیت(ع)کربلائی محمدحسین آخوندی

مداحی و روضه خوانی ذاکر اهل بیت(ع) مجتبی حق منش در مراسم دومین شب از 5 شب مراسم دهه دوم و سوم محرم 96 هیئت زوارالحسین(ع) درحسینیه شهیددولت آبادی ویژه روضه حضرت علی اصغر(ع)

مداحی ذاکر اهل بیت(ع) مجتبی حق منش

مداحی ذاکر اهل بیت(ع)کربلائی محمدحسین آخوندی در مراسم دومین شب از 5 شب مراسم دهه دوم و سوم محرم 96 هیئت زوارالحسین(ع) درحسینیه شهیددولت آبادی ویژه روضه حضرت علی اصغر(ع)

مداحی ذاکر اهل بیت(ع)کربلائی محمدحسین آخوندی

سینه زنی وعزاداری جوانان هیئت زوارالحسین در مراسم دومین شب از 5 شب مراسم دهه دوم و سوم محرم 96 هیئت زوارالحسین(ع) درحسینیه شهیددولت آبادی ویژه روضه حضرت علی اصغر(ع)

سینه زنی وعزاداری جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

مداحی و روضه خوانی ذاکر اهل بیت(ع) مجتبی حق منش در مراسم دومین شب از 5 شب مراسم دهه دوم و سوم محرم 96 هیئت زوارالحسین(ع) درحسینیه شهیددولت آبادی ویژه روضه حضرت علی اصغر(ع)

ذاکر اهل بیت(ع) مجتبی حق منش

سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین محسن رادمرد در مراسم دومین شب از 5 شب مراسم دهه دوم و سوم محرم 96 هیئت زوارالحسین درحسینیه شهیددولت آبادی ویژه روضه حضرت علی اصغر(ع)

سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین محسن رادمرد

قرائت زیارت پرفیض عاشورا توسط علی کوهی و کربلائی رامین شاه آبادی در مراسم دومین شب از 5 شب مراسم دهه دوم و سوم محرم 96 هیئت زوارالحسین درحسینیه شهیددولت آبادی ویژه روضه حضرت علی اصغر(ع)

قرائت زیارت پرفیض عاشورا توسط علی کوهی و کربلائی رامین شاه آبادی

مداحی ذاکر اهل بیت(ع)کربلائی مرتضی مرتضوی در مراسم دومین شب از 5 شب مراسم دهه دوم و سوم محرم 96 هیئت زوارالحسین درحسینیه شهیددولت آبادی ویژه روضه حضرت علی اصغر(ع)

مداحی ذاکر اهل بیت(ع)کربلائی مرتضی مرتضوی

قرائت زیارت پرفیض عاشورا توسط کربلائی رامین شاه آبادی در مراسم دومین شب از 5 شب مراسم دهه دوم و سوم محرم 96 هیئت زوارالحسین(ع) درحسینیه شهیددولت آبادی ویژه روضه حضرت علی اصغر(ع)

قرائت زیارت پرفیض عاشورا توسط کربلائی رامین شاه آبادی

مداحی و روضه خوانی ذاکر اهل بیت(ع) مجتبی حق منش در مراسم دومین شب از 5 شب مراسم دهه دوم و سوم محرم 96 هیئت زوارالحسین(ع) درحسینیه شهیددولت آبادی ویژه روضه حضرت علی اصغر(ع)

مداحی ذاکر اهل بیت(ع) مجتبی حق منش

سینه زنی وعزاداری جوانان هیئت زوارالحسین در مراسم دومین شب از 5 شب مراسم دهه دوم و سوم محرم 96 هیئت زوارالحسین(ع) درحسینیه شهیددولت آبادی ویژه روضه حضرت علی اصغر(ع)

سینه زنی وعزاداری جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

مداحی و روضه خوانی ذاکر اهل بیت(ع) مجتبی حق منش در مراسم دومین شب از 5 شب مراسم دهه دوم و سوم محرم 96 هیئت زوارالحسین(ع) درحسینیه شهیددولت آبادی ویژه روضه حضرت علی اصغر(ع)

ذاکر اهل بیت(ع) مجتبی حق منش

سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین محسن رادمرد در مراسم دومین شب از 5 شب مراسم دهه دوم و سوم محرم 96 هیئت زوارالحسین درحسینیه شهیددولت آبادی ویژه روضه حضرت علی اصغر(ع)

سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین محسن رادمرد

قرائت زیارت پرفیض عاشورا توسط علی کوهی در مراسم دومین شب از 5 شب مراسم دهه دوم و سوم محرم 96 هیئت زوارالحسین(ع) درحسینیه شهیددولت آبادی ویژه روضه حضرت علی اصغر(ع)

قرائت زیارت پرفیض عاشورا توسط علی کوهی

مداحی و روضه خوانی ذاکر اهل بیت(ع) مجتبی حق منش در مراسم دومین شب از 5 شب مراسم دهه دوم و سوم محرم 96 هیئت زوارالحسین(ع) درحسینیه شهیددولت آبادی ویژه روضه حضرت علی اصغر(ع)

روضه خوانی و مداحی ذاکر اهل بیت(ع) مجتبی حق منش

سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین محسن رادمرد در مراسم دومین شب از 5 شب مراسم دهه دوم و سوم محرم 96 هیئت زوارالحسین درحسینیه شهیددولت آبادی ویژه روضه حضرت علی اصغر(ع)

سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین محسن رادمرد

مداحی و روضه خوانی ذاکر اهل بیت(ع) مجتبی حق منش در مراسم دومین شب از 5 شب مراسم دهه دوم و سوم محرم 96 هیئت زوارالحسین(ع) درحسینیه شهیددولت آبادی ویژه روضه حضرت علی اصغر(ع)

ذاکر اهل بیت(ع) مجتبی حق منش

 

 

کلمات کلیدی:

برگزاری دومین شب مراسم دهه دوم وسوم محرم ۹۶هیئت زوارالحسین,روضه حضرت علی اصغر,مراسم هیئت زوارالحسین,حسینیه شهیددولت آبادی,مراسم دهه سوم محرم۹۶هیئت زوارالحسین,مداحی هیئت زوارالحسین,سخنرانی هیئت زوارالحسین,جوانان هیئت زوارالحسین,خادمین هیئت زوارالحسین,مراسم محرم۹۶هیئت زوارالحسین

پاسخ دهید

دیدگاه شما

تویتر خوشمزه فیس بوک دیگ StumbleUpon بوز تکنوراتی

بهینه سازی پوسته : پک سنتر
آماده شده توسط : ماندگار وب