مراسم مشترک هیئت فاطمیون و هیئت زوارالحسین (ع) برگزار گردید

سخنرانی استاد گلیان درمراسم مشترک هیئت فاطمیون وهیئت زوارالحسین درحسینیه شهیددولت آبادی

مراسم مشترک هیئت فاطمیون وهیئت زوارالحسین علیه السلام ویژه رحلت حضرت فاطمه معصومه(س) با سخنرانی استاد گلیان درحسینیه شهیددولت آبادی برگزار گردید.

یکشنبه مورخه ۱۳۹۵/۱۰/۱۹ جلسه مشترک هفتگی هیئت فاطمیون و هیئت زوارالحسین علیه السلام در حسینیه شهید دولت آبادی با قرائت زیارت پرفیض عاشورا توسط آقایان: کربلائی رامین شاه آبادی ومجتبی حق منش ومحمد حسن بهشتیان آغاز گردید.

سخنران این شب معنوی استاد گلیان بودند که فرمایشات خود با ذکر کراماتی از کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها آغاز نموده ودرادامه بمناسبت سالروز عملیات غرورآفرین کربلای ۵ به بازخوانی این عملیات دفاع مقدس پرداخته و در خاتمه به دلیل نزدیکی سالروز شهادت برادر بزرگوارشان شهید محمد رضا علی گلیان به ذکر چند خاطره از این شهید والامقام وکراماتی از شهدا پرداختند.(سایت هیئت زوارالحسین(ع) برای این شهید گرانقدر علو درجات را ازخداوند متعال آرزو می نماید)

در خاتمه مستعمین با نوای کربلائی میلاد جمشیدی وخادم الحسین محمد طاها داودی به سینه زنی وعزاداری پرداختند.

مراسم پایانی این شب، ذکر دعا توسط برادر مرتضی داودی بود که ایشان با نفس حق خود مجلس را به پایان رساندند.

                                               التماس دعا

سخنرانی استاد گلیان درمراسم مشترک هیئت فاطمیون وهیئت زوارالحسین درحسینیه شهیددولت آبادی

سخنرانی استاد گلیان

مراسم مشترک هیئت فاطمیون وهیئت زوارالحسین درحسینیه شهیددولت آبادی/ قرائت زیارت پرفیض عاشورا توسط رامین شاه آبادی

قرائت زیارت پرفیض عاشورا توسط کربلائی رامین شاه آبادی

مراسم مشترک هیئت فاطمیون وهیئت زوارالحسین درحسینیه شهیددولت آبادی/ قرائت زیارت پرفیض عاشورا توسط مجتبی حق منش

قرائت زیارت پرفیض عاشورا توسط مجتبی حق منش

مراسم مشترک هیئت فاطمیون وهیئت زوارالحسین درحسینیه شهیددولت آبادی/ قرائت زیارت پرفیض عاشورا توسط محمدحسن بهشتیان

قرائت زیارت پرفیض عاشورا توسط محمدحسن بهشتیان

مداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام محمد طاها داودی درمراسم مشترک هیئت فاطمیون وهیئت زوارالحسین درحسینیه شهیددولت آبادی

ذاکر اهل بیت علیه السلام محمد طاها داودی

مراسم مشترک هیئت فاطمیون وهیئت زوارالحسین درحسینیه شهیددولت آبادی/ مداحی کربلائی میلاد جمشیدی

ذاکر اهل بیت علیه السلام،کربلائی میلاد جمشیدی

مراسم مشترک هیئت فاطمیون وهیئت زوارالحسین درحسینیه شهیددولت آبادی/ عزاداری وسینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین

عزاداری وسینه زنی عاشقان اهل بیت علیه السلام

مراسم مشترک هیئت فاطمیون وهیئت زوارالحسین درحسینیه شهیددولت آبادی/خواندن نماز درهیئت

دعا کلید رحمت و وضو کلید نماز و نماز کلید بهشت است. نهج الفصاحه ص ۴۸۵ ، ح۱۵۸۸

مداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام محمد طاها داودی درمراسم مشترک هیئت فاطمیون وهیئت زوارالحسین درحسینیه شهیددولت آبادی

مداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام محمد طاها داودی

مراسم مشترک هیئت فاطمیون وهیئت زوارالحسین درحسینیه شهیددولت آبادی/ مداحی کربلائی میلاد جمشیدی

ذاکر اهل بیت علیه السلام،کربلائی میلاد جمشیدی

ذکر دعاهای پایانی توسط برادر مرتضی داودی درمراسم مشترک هیئت فاطمیون وهیئت زوارالحسین درحسینیه شهیددولت آبادی

ذکر دعاهای پایانی توسط برادر مرتضی داودی

مراسم مشترک هیئت فاطمیون وهیئت زوارالحسین درحسینیه شهیددولت آبادی/خواندن نماز درهیئت

نزدیکترین حالات بنده به پروردگار حالت سجده است. کافی(ط-الاسلامیه) ج ۳ ، ص ۳۲۴ ، ح ۱۱

سخنرانی استاد گلیان درمراسم مشترک هیئت فاطمیون وهیئت زوارالحسین درحسینیه شهیددولت آبادی

سخنرانی استاد گلیان

مراسم مشترک هیئت فاطمیون وهیئت زوارالحسین درحسینیه شهیددولت آبادی/جمعی از خادمین هیئت فاطمیون

جمعی از خادمین هیئت فاطمیون

مراسم مشترک هیئت فاطمیون وهیئت زوارالحسین درحسینیه شهیددولت آبادی

مراسم مشترک هیئت فاطمیون وهیئت زوارالحسین درحسینیه شهیددولت آبادی

مراسم مشترک هیئت فاطمیون وهیئت زوارالحسین درحسینیه شهیددولت آبادی/ عزاداری وسینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین

عزاداری وسینه زنی عاشقان اهل بیت علیه السلام

مراسم مشترک هیئت فاطمیون وهیئت زوارالحسین درحسینیه شهیددولت آبادی/ عزاداری وسینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین

عزاداری وسینه زنی عاشقان اهل بیت علیه السلام

مداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام محمد طاها داودی درمراسم مشترک هیئت فاطمیون وهیئت زوارالحسین درحسینیه شهیددولت آبادی

مداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام محمد طاها داودی

مداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام محمد طاها داودی درمراسم مشترک هیئت فاطمیون وهیئت زوارالحسین درحسینیه شهیددولت آبادی

ذاکر اهل بیت علیه السلام محمد طاها داودی

سخنرانی استاد گلیان درمراسم مشترک هیئت فاطمیون وهیئت زوارالحسین درحسینیه شهیددولت آبادی

سخنرانی استاد گلیان

مداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام محمد طاها داودی درمراسم مشترک هیئت فاطمیون وهیئت زوارالحسین درحسینیه شهیددولت آبادی

ذاکر اهل بیت علیه السلام محمد طاها داودی

مراسم مشترک هیئت فاطمیون وهیئت زوارالحسین درحسینیه شهیددولت آبادی/ مداحی کربلائی میلاد جمشیدی

ذاکر اهل بیت علیه السلام،کربلائی میلاد جمشیدی

مراسم مشترک هیئت فاطمیون وهیئت زوارالحسین درحسینیه شهیددولت آبادی/ عزاداری وسینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین

عزاداری وسینه زنی عاشقان اهل بیت علیه السلام

مراسم مشترک هیئت فاطمیون وهیئت زوارالحسین درحسینیه شهیددولت آبادی/ عزاداری وسینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین

عزاداری وسینه زنی عاشقان اهل بیت علیه السلام

مراسم مشترک هیئت فاطمیون وهیئت زوارالحسین درحسینیه شهیددولت آبادی/ عزاداری وسینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین

عزاداری وسینه زنی عاشقان اهل بیت علیه السلام

مداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام محمد طاها داودی درمراسم مشترک هیئت فاطمیون وهیئت زوارالحسین درحسینیه شهیددولت آبادی

ذاکر اهل بیت علیه السلام محمد طاها داودی

مراسم مشترک هیئت فاطمیون وهیئت زوارالحسین درحسینیه شهیددولت آبادی/ قرائت زیارت پرفیض عاشورا توسط محمدحسن بهشتیان

قرائت زیارت پرفیض عاشورا توسط محمدحسن بهشتیان

مراسم مشترک هیئت فاطمیون وهیئت زوارالحسین درحسینیه شهیددولت آبادی/ قرائت زیارت پرفیض عاشورا توسط مجتبی حق منش

قرائت زیارت پرفیض عاشورا توسط مجتبی حق منش

مراسم مشترک هیئت فاطمیون وهیئت زوارالحسین درحسینیه شهیددولت آبادی/ عزاداری وسینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین

عزاداری وسینه زنی عاشقان اهل بیت علیه السلام

مراسم مشترک هیئت فاطمیون وهیئت زوارالحسین درحسینیه شهیددولت آبادی/ قرائت زیارت پرفیض عاشورا توسط رامین شاه آبادی

قرائت زیارت پرفیض عاشورا توسط کربلائی رامین شاه آبادی

حسینیه شهیدمحمدعلی دولت آبادی محل دائمی برگزاری جلسات هیئت زوارالحسین

حسینیه شهید دولت آبادی

مداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام محمد طاها داودی درمراسم مشترک هیئت فاطمیون وهیئت زوارالحسین درحسینیه شهیددولت آبادی

ذاکر اهل بیت علیه السلام محمد طاها داودی

مراسم مشترک هیئت فاطمیون وهیئت زوارالحسین درحسینیه شهیددولت آبادی/ عزاداری وسینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین

عزاداری وسینه زنی عاشقان اهل بیت علیه السلام

مراسم مشترک هیئت فاطمیون وهیئت زوارالحسین درحسینیه شهیددولت آبادی/ عزاداری وسینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین

عزاداری وسینه زنی عاشقان اهل بیت علیه السلام

مراسم مشترک هیئت فاطمیون وهیئت زوارالحسین درحسینیه شهیددولت آبادی/ مداحی کربلائی میلاد جمشیدی

ذاکر اهل بیت علیه السلام،کربلائی میلاد جمشیدی

مراسم مشترک هیئت فاطمیون وهیئت زوارالحسین درحسینیه شهیددولت آبادی/ عزاداری وسینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین

عزاداری وسینه زنی عاشقان اهل بیت علیه السلام

مراسم مشترک هیئت فاطمیون وهیئت زوارالحسین درحسینیه شهیددولت آبادی/ عزاداری وسینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین

عزاداری وسینه زنی عاشقان اهل بیت علیه السلام

مراسم مشترک هیئت فاطمیون وهیئت زوارالحسین درحسینیه شهیددولت آبادی/ مسئول سیستم صوتی ،محمد حسن بهشتیان

مسئول سیستم صوتی ،محمد حسن بهشتیان

مراسم مشترک هیئت فاطمیون وهیئت زوارالحسین درحسینیه شهیددولت آبادی/ عزاداری وسینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین

عزاداری وسینه زنی عاشقان اهل بیت علیه السلام

مراسم مشترک هیئت فاطمیون وهیئت زوارالحسین درحسینیه شهیددولت آبادی/ مداحی کربلائی میلاد جمشیدی

مداحی کربلائی میلاد جمشیدی

مراسم مشترک هیئت فاطمیون وهیئت زوارالحسین درحسینیه شهیددولت آبادی/ عزاداری وسینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین

عزاداری وسینه زنی عاشقان اهل بیت علیه السلام

مداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام محمد طاها داودی درمراسم مشترک هیئت فاطمیون وهیئت زوارالحسین درحسینیه شهیددولت آبادی

ذاکر اهل بیت علیه السلام محمد طاها داودی

ذکر دعاهای پایانی توسط برادر مرتضی داودی درمراسم مشترک هیئت فاطمیون وهیئت زوارالحسین درحسینیه شهیددولت آبادی

ذکر دعاهای پایانی توسط برادر مرتضی داودی

مراسم مشترک هیئت فاطمیون وهیئت زوارالحسین درحسینیه شهیددولت آبادی/ جمعی از خادمین هیئت فاطمیون وهیئت زوارالحسین علیه السلام

جمعی از خادمین هیئت فاطمیون وهیئت زوارالحسین علیه السلام

مراسم مشترک هیئت فاطمیون وهیئت زوارالحسین درحسینیه شهیددولت آبادی/ عزاداری وسینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین

عزاداری وسینه زنی عاشقان اهل بیت علیه السلام

مراسم مشترک هیئت فاطمیون وهیئت زوارالحسین درحسینیه شهیددولت آبادی/ عزاداری وسینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین

عزاداری وسینه زنی عاشقان اهل بیت علیه السلام

۲ دیدگاه برای “مراسم مشترک هیئت فاطمیون و هیئت زوارالحسین (ع) برگزار گردید”

رضا رحمانی دی ۲۱ام, ۱۳۹۵ در ۱:۳۲ ق.ظ

سلام:
احسنت
التماس دعا

[…] مورخه ۱۳۹۵/۱۰/۲۶ مراسم هفتگی هیئت زوارالحسین علیه السلام وهیئت رقیه الزهرا سلام الله علیها با قرائت دعای زیارت […]

پاسخ دهید

دیدگاه شما

تویتر خوشمزه فیس بوک دیگ StumbleUpon بوز تکنوراتی

بهینه سازی پوسته : پک سنتر
آماده شده توسط : ماندگار وب